Ashtaka

Shri Devarajashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીદેવરાજાષ્ટકમ્

શ્રીદેવરાજાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

દેવરાજાષ્ટકમ્
(કાઞ્ચ્યાં વરદરાજ ક્ષેત્રે)

નમસ્તે હસ્તિશૈલેશ શ્રીમન્નમ્બુજલોચન ।
શરણં ત્વાં પ્રપન્નોઽસ્મિ પ્રણતાર્તિહરાચ્યુત ॥ ૧॥

સમસ્તપ્રાણિસન્ત્રાણપ્રવીણકરુણોલ્બણાઃ ।
વિલસન્તુ કટાક્ષાસ્તે મય્યસ્મિન્ જગતાં પતે ॥ ૨॥

નિન્દિતાચારકરણં નિવૃત્તં કૃત્યકર્મણઃ ।
પાપીયાંસમમર્યાદં પાહિ માં વરદ પ્રભો ॥ ૩॥

સંસારમરુકાન્તારે દુર્વ્યાધિવ્યાઘ્રભીષિણે ।
વિષયક્ષુદ્રગુલ્માઢ્યે તૃષાપાદપશાલિનિ ॥ ૪॥

પુત્રદારગૃહક્ષેત્રમૃગતૃષ્ણામ્બુપુષ્કલે ।
કૃત્યાકૃત્યવિવેકાન્ધં પરિભ્રાન્તમિતસ્તતઃ ॥ ૫॥

અજસ્રં જાતતૃષ્ણાર્તમવસન્નાઙ્ગમક્ષમમ્ ।
ક્ષીણશક્તિબલારોગ્યં કેવલં ક્લેશસંશ્રયમ્ ॥ ૬॥

સન્તપ્તં વિવિધૈર્દુઃખૈર્દુર્વચૈરેવમાદિભિઃ ।
દેવરાજ દયાસિન્ધો દેવદેવ જગત્પતે ॥ ૭॥

ત્વદીક્ષણસુધાસિન્ધુવીચિવિક્ષેપશીકરૈઃ ।
કારુણ્યમારુતાનીતૈશ્શીતલૈરભિષિઞ્ચ મામ્ ॥ ૮॥

ઇતિ શ્રીકાઞ્ચીપૂર્ણવિરચિતં દેવરાજાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।