Home » Tag Archives: Qutub Shahi Dynasty

Tag Archives: Qutub Shahi Dynasty

Who Developed Hyderabad, Telangana

nizam-vi-nizam-vii

Qutub Shahi Dynasty (1518- 1687): 1) Macca Masjid 2) Unani Hospital 3) Charminar 4) Golconda Fort 5) Purana Pul 6) Demolished Taj Mahal (7 storey building ) 7) Goshamal Baradari 8) Char Kaman 9) Taramati Baradari 10) Naya Qila 11) Qutub Shahi tombs 12) Daire Mir Momin 13) Badshahi Ashoorkhana 14) Ibrahimpatnam lake 15) Saroornagar lake 16) Aliabad Sarai 17) Hussain Sagar ...

Read More »