Latest Articles

Shiva Stotram

Skanda Upanishat Lyrics in Telugu

Skanda Upanishad in Telugu: ॥ స్కందోపనిషత్ 51 ॥ యత్రాసంభవతాం యాతి స్వాతిరిక్తభిదాతతిః । సంవిన్మాత్రం పరం బ్రహ్మ తత్స్వమాత్రం విజృంభతే ॥ ఓం సహ నావవతు । సహ నౌ...

Shiva Stotram

Skanda Upanishat Lyrics in Tamil

Skanda Upanishad in Tamil: ॥ ஸ்கந்தோ³பநிஷத் 51 ॥ யத்ராஸம்ப⁴வதாம்ʼ யாதி ஸ்வாதிரிக்தபி⁴தா³ததி꞉ । । ஸம்ʼவின்மாத்ரம்ʼ பரம்ʼ ப்³ரஹ்ம தத்ஸ்வமாத்ரம்ʼ விஜ்ருʼம்ப⁴தே ॥...

Shiva Stotram

Skanda Upanishat Lyrics in Oriya

Skanda Upanishad in Oriya: ॥ ସ୍କନ୍ଦୋପନିଷତ୍ ୫୧ ॥ ଯତ୍ରାସଂଭବତାଂ ଯାତି ସ୍ୱାତିରିକ୍ତଭିଦାତତିଃ । ସଂବିନ୍ମାତ୍ରଂ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ସ୍ୱମାତ୍ରଂ ବିଜୃମ୍ଭତେ ॥ ଓଁ ସହ ନାବବତୁ । ସହ ନୌ...