12 Jyotirlingas

Latest Articles

Sri Rama

Narada Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Hindi

Narada Kruta Sri Rama Stuti in Hindi: ॥ श्री राम स्तुतिः (नारद कृतम्) ॥ श्रीरामं मुनिविश्रामं जनसद्धामं हृदयारामं सीतारञ्जन सत्यसनातन राजारामं घनश्यामम् । नारीसंस्तुत कालिन्दीनत निद्राप्रार्थित भूपालं रामं त्वां शिरसा सततं प्रणमामि च्छेदित सत्तालम् ॥ १ ॥ नानाराक्षसहन्तारं शरधर्तारं...

Sri Rama Stotram

Narada Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Tamil

Narada Kruta Sri Rama Stuti in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ராம ஸ்துதி꞉ (நாரத க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீராமம் முனிவிஶ்ராமம் ஜனஸத்³தா⁴மம் ஹ்ருத³யாராமம் ஸீதாரஞ்ஜன ஸத்யஸனாதன ராஜாராமம்...

Sri Rama Stotram

Narada Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Kannada

Narada Kruta Sri Rama Stuti in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಸ್ತುತಿಃ (ನಾರದ ಕೃತಂ) ॥ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಮುನಿವಿಶ್ರಾಮಂ ಜನಸದ್ಧಾಮಂ ಹೃದಯಾರಾಮಂ ಸೀತಾರಂಜನ ಸತ್ಯಸನಾತನ ರಾಜಾರಾಮಂ ಘನಶ್ಯಾಮಮ್ |...

Sri Rama Stotram

Narada Kruta Sri Rama Stuti Lyrics in Telugu

Narada Kruta Sri Rama Stuti in Telugu: ॥ శ్రీ రామ స్తుతిః (నారద కృతం) ॥ శ్రీరామం మునివిశ్రామం జనసద్ధామం హృదయారామం సీతారంజన సత్యసనాతన రాజారామం ఘనశ్యామమ్ |...

Sri Rama Stotram

Sri Rama Karnamrutham Lyrics in Hindi

Sri Rama Karnamrutham in Hindi: ॥ श्री राम कर्णामृतम् ॥ मङ्गलश्लोकाः । मङ्गलं भगवान्विष्णुर्मङ्गलं मधुसूदनः । मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलं गरुडध्वजः ॥ १ ॥...

Sri Rama Stotram

Sri Rama Karnamrutham Lyrics in Tamil

Sri Rama Karnamrutham in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ராம கர்ணாம்ருதம் ॥ மங்க³ளஶ்லோகா꞉ | மங்க³ளம் ப⁴க³வான்விஷ்ணுர்மங்க³ளம் மது⁴ஸூத³ன꞉ | மங்க³ளம் புண்ட³ரீகாக்ஷோ மங்க³ளம்...

Sri Rama Stotram

Sri Rama Karnamrutham Lyrics in Kannada

Sri Rama Karnamrutham in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ ॥ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕಾಃ | ಮಂಗಳಂ ಭಗವಾನ್ವಿಷ್ಣುರ್ಮಂಗಳಂ ಮಧುಸೂದನಃ | ಮಂಗಳಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೋ ಮಂಗಳಂ ಗರುಡಧ್ವಜಃ || ೧ || ಮಂಗಳಂ...

Sri Rama Stotram

Sri Rama Karnamrutham Lyrics in Telugu

Sri Rama Karnamrutham inTelugu : ॥ శ్రీ రామ కర్ణామృతం ॥ మంగళశ్లోకాః | మంగళం భగవాన్విష్ణుర్మంగళం మధుసూదనః | మంగళం పుండరీకాక్షో మంగళం గరుడధ్వజః || ౧ || మంగళం...