108 - Shatanamavali Ganesh Stotram

108 Names of Sri Ganesha Lyrics in Hindi

Sri Ganesha Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री गणेशाष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं गजाननाय नमः ।
ओं गणाध्यक्षाय नमः ।
ओं विघ्नराजाय नमः ।
ओं विनायकाय नमः ।
ओं द्वैमातुराय नमः ।
ओं सुमुखाय नमः ।
ओं प्रमुखाय नमः ।
ओं सन्मुखाय नमः ।
ओं कृतिने नमः । ९ ।

ओं ज्ञानदीपाय नमः ।
ओं सुखनिधये नमः ।
ओं सुराध्यक्षाय नमः ।
ओं सुरारिभिदे नमः ।
ओं महागणपतये नमः ।
ओं मान्याय नमः ।
ओं महन्मान्याय नमः ।
ओं मृडात्मजाय नमः ।
ओं पुराणाय नमः । १८ ।

ओं पुराणपुरुषाय नमः ।
ओं पुरुषाय नमः ।
ओं पूष्णे नमः ।
ओं पुष्करिणे नमः ।
ओं पुण्यकृते नमः ।
ओं अग्रगण्याय नमः ।
ओं अग्रपूज्याय नमः ।
ओं अग्रगामिने नमः ।
ओं चामीकरप्रभाय नमः । २७ ।

ओं सर्वस्मै नमः ।
ओं सर्वोपास्याय नमः ।
ओं सर्वकर्त्रे नमः ।
ओं सर्वनेत्रे नमः ।
ओं सर्वसिद्धिप्रदाय नमः ।
ओं सर्वसिद्धाय नमः ।
ओं सर्ववन्द्याय नमः ।
ओं महाकालाय नमः ।
ओं महाबलाय नमः । ३६ ।

ओं हेरंबाय नमः ।
ओं लंबजठराय नमः ।
ओं ह्रस्वग्रीवाय नमः ।
ओं महोदराय नमः ।
ओं मदोत्कटाय नमः ।
ओं महावीराय नमः ।
ओं मन्त्रिणे नमः ।
ओं मङ्गलदाय नमः ।
ओं प्रमथाचार्याय नमः । ४५ ।

ओं प्राज्ञाय नमः ।
ओं प्रमोदाय नमः ।
ओं मोदकप्रियाय नमः ।
ओं धृतिमते नमः ।
ओं मतिमते नमः ।
ओं कामिने नमः ।
ओं कपित्थप्रियाय नमः ।
ओं ब्रह्मचारिणे नमः ।
ओं ब्रह्मरूपिणे नमः । ५४ ।

ओं ब्रह्मविदे नमः ।
ओं ब्रह्मवन्दिताय नमः ।
ओं जिष्णवे नमः ।
ओं विष्णुप्रियाय नमः ।
ओं भक्तजीविताय नमः ।
ओं जितमन्मथाय नमः ।
ओं ऐश्वर्यदाय नमः ।
ओं गुहज्यायसे नमः ।
ओं सिद्धसेविताय नमः । ६३ ।

ओं विघ्नकर्त्रे नमः ।
ओं विघ्नहर्त्रे नमः ।
ओं विश्वनेत्रे नमः ।
ओं विराजे नमः ।
ओं स्वराजे नमः ।
ओं श्रीपतये नमः ।
ओं वाक्पतये नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं शृङ्गारिणे नमः । ७२ ।

ओं श्रितवत्सलाय नमः ।
ओं शिवप्रियाय नमः ।
ओं शीघ्रकारिणे नमः ।
ओं शाश्वताय नमः ।
ओं शिवनन्दनाय नमः ।
ओं बलोद्धाय नमः ।
ओं भक्तनिधये नमः ।
ओं भावगम्याय नमः ।
ओं भवात्मजाय नमः । ८१ ।

ओं महते नमः ।
ओं मङ्गलदायिने नमः ।
ओं महेशाय नमः ।
ओं महिताय नमः ।
ओं सत्यधर्मिणे नमः ।
ओं सदाधाराय नमः ।
ओं सत्याय नमः ।
ओं सत्यपराक्रमाय नमः ।
ओं शुभाङ्गाय नमः । ९० ।

ओं शुभ्रदन्ताय नमः ।
ओं शुभदाय नमः ।
ओं शुभविग्रहाय नमः ।
ओं पञ्चपातकनाशिने नमः ।
ओं पार्वतीप्रियनन्दनाय नमः ।
ओं विश्वेशाय नमः ।
ओं विबुधाराध्यपदाय नमः ।
ओं वीरवराग्रगाय नमः ।
ओं कुमारगुरुवन्द्याय नमः । ९९ ।

ओं कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः ।
ओं वल्लभावल्लभाय नमः ।
ओं वराभयकरांबुजाय नमः ।
ओं सुधाकलशहस्ताय नमः ।
ओं सुधाकरकलाधराय नमः ।
ओं पञ्चहस्ताय नमः ।
ओं प्रधानेशाय नमः ।
ओं पुरातनाय नमः ।
ओं वरसिद्धिविनायकाय नमः । १०८ ।

इति श्री सिद्धिविनायक अष्टोत्तरशतनामावळिः ।

Also Read:

Sri Ganesha Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet