108 - Shatanamavali

108 Names | Shatanamavali | Ashtottarshat Naamavali List

 1. Sri Vasavi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil
 2. Sri Kamakshi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 3. Sri Vishwaksena Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 4. Sri Dakshinamurthy Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 5. Sri Naga Devata Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 6. Sri Raghavendra Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 7. Sri Srinivasa Ashtottarshat Naamavali 3 Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 8. Sri Devasena Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 9. Sri Valli Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 10. Sri Srinivasa Ashtottarshat Naamavali 2 Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 11. Sri Ashta Lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 12. Sri Dattatreya Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 13. Sri Adi Laxmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 14. Sri Dhana Lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 15. Sri Dhairya Laxmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 16. Sri Gajalaxmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 17. Sri Santana Lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 18. Sri Vijaya Lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 19. Sri Vidya Lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 20. Sri Aishwarya Lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 21. Sri Tara Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 22. Sri Kali Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 23. Sri Bhuvaneshwari Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 24. Sri Tripura Bhairavi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 25. Sri Shodashi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 26. Sri Kamala Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 27. Sri Matangi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 28. Sri Bagalamukhi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 29. Sri Dhumavati Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 30. Sri Chinnamasta Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 31. Sri Tripura Bhairavi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 32. 108 Names of Shri Vishnu Rakaradya 2 | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil
 33. Sri Veda Vyasa Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil
 34. Sri Tulasi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil
 35. 108 Names of Sita Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil
 36. Sri Satyanarayana Ashtottarshat Naamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil
 37. 108 Names of Satya Sai Baba And Meaning | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil
 38. Sri Satyanarayana Ashtottarshat Naamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil
 39. Sri Anantha Padmanabha Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil
 40. Sri Anantha Padmanabha Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 41. Sri Satyanarayana Swamy Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 42. 108 Names of Sri Shankaracharya | Ashtottara Shatanamavali in – Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil
 43. Sri Adi Sankaracharya Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 44. Sri Padmavathi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 45. 108 Names of Sri Bala Tripura Sundari | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Kannada | MalayalamTelugu | Tamil
 46. Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil
 47. 108 Names of Gayatri | Gayatrya Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil
 48. Sri Anjaneya Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 49. Sri Rama Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil
 50. Sri lakshmi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 51. Sri Venkateshwara Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 52. Sri Saraswathi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 53. Lord Shiva Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 54. Sri Durga Ashtottarshat Naamavali 2 Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 55. Sri Durga Ashtottarshat Naamavali 2 Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 56. Sri Vighneshwara Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil
 57.  Goddess Lalita Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil