Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Adi Shankaracharya Shiva Bhujanga Prayatha Stotram in English With Meaning

Adi Shankaracharya Shiva Bhujanga Prayatha Stotram in English With Meaning

586 Views

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayatha Stotram Lyrics in English

Galadhana gandam milath brunga shandam
Chalacharu shundam jagath thrana soundam
Lasad danthakandam vipad banga chandam
Shiva prema pindam bhaje vakrathundam || 1 ||

Anadyanthamadhyam param thathwamartham
Chidakaramekam thurreyam thwameyam
Haribrahma mrugyam Parabrahma roopam
Mano vagatheetham maha shaivameede || 2 ||

Swashakthyadhi shakthyantha simhasanastham
Mano hari sarvanga rathnabhi bhoosham
Jataheendugangastha sasyarka moulim
Param shakthi mithram nama pancha vakthram || 3 ||

Shiva Bhujanga Prayatha Stotram

Shivesana that purusha ghora vamadhi
Bhirbrahmabhirhrunmukhai shadbirangai
Anoupamyashatthrimsakam thathwavidhya
Mathetham paranthwam kadham vethi ko vaa || 4 ||

Pravala pravaha prabha sonamardham
Maruthanmni sreemaha syamamardham
Gunasyuthamekam vapusaivamantha
Smarami smarapathi sampathi hethum || 5 ||

Swa seva samayatha deva surendra
Naman mouli mandara malabhishiktham
Namasyami shambho padambhoruham they
Bhavambhodhipotha bhavani vibhavyam || 6 ||

Jagannatha mannadha Gowreesa nadha
Prapannukampin vipannarthi harin
Mahasthoma murthe samasthaika bandho
Namasthe namasthe punasthe namasthe || 7 ||

Mahadeva devesa devadhi deva
Smarare purare yamare harethi
Broovana smarishyami bhakthya bhavantham
Thatho may dayasheela deva praseedha || 8 ||

Viroopaksha viswesa vidhyadhi kesa
Thrayi moola shambho shiva trayambaka thwam
Praseedha smara thrahi pasyavapushya
Kshamaswapnuheethi kshapahi ksipama || 9 ||

Thwadanya saranya prapannasya nethi
Praseedha smaran neva hanyasthu dainyam
Na chethe bhaved bhaktha vathsalya hani
Sthatho may dayalo dayam sandhidehi || 10 ||

Ayam Danakalasthwaham danapathram
Bhvannadha datha thwadanyam nay yache
Bhavath bhakthimeva sthiram dehi mahyam
Krupaseela shambho kruthorthosmi thasmad || 11 ||

Pasum vethsi chethmaam thwadevadhirooda
Kalangeethi vaa moordhni dathse thwameva
Dwijihwa punassopi may kanda bhoosha
Thwadangeekrutha ssarva sarvepi dhanya || 12 ||

Na saknomi karthum para droha lesam
Kadham preeyase thwam na janey gireesa
Thadhahi prasannosi kasyapi kantha
Sutha drohino vaa pithru drohino vaa || 13 ||

Sthuthim dhyanamarcham yadavad dwidathum
Bajannapya janan mahesavalambhe
Thrasantham sutham thrathumagre mrukanda
Arya prana nirvapanam thwad padambujam || 14 ||

Akande kalangadannge bhujanga
Dapanou kapaladhaphale analakshad
Amoulou sasanga davamay kalathra
Daham devamanyam na manye na manye || 15 ||

Lord Shiva Stotram – Shiva Bhujanga Prayatha Stotram Meaning

I pray the one tusked God who is the darling of Lord Shiva,
Whose cheeks are drenched by water of exuberance,
Who is surrounded by the flying crowd of bees,
Who has a trunk which is waved with slowness,
Who is capable of protecting the entire world,
Who has thick, long,shining tusks,
And who is capable of saving us from danger.

I meditate on that great light called Shaiva,
Which has no beginning nor end,
Which is the real meaning of philosophy,
Which is the only one form of holy knowledge,
Which is thureeya, the blissful fourth state,
Which is the unknown which was,
Searched by Lord Brahma and Vishnu,
And which is the form of ultimate truth.

I salute that God with five faces,
Who sits on the throne of Adhishakthi,
Using his own strength,
Who wears mind stealing ornaments,
Made of jewels all over his body,
Who wears mated locks, snake,
Moon and the river Ganga on his head,
Who has moon and sun as his eyes,
Who is the eternal god,
And who has always with him Shakthi as consort.

How any one can know you by any means,
Who is with Brahmas like Shiva, Ishana,
Thathpurusha, Aghora and Vama,
Who has parts like the Hrudaya[1],
And who is beyond the unequal,
Thirty six principles that stand out.

I meditate on that Shiva who is,
The reason for pleasures and pain,
Who has half his body red as coral,
And the other half as blue as Topaz[2],
Who is the mixture of properties,
And who is the reason for the rise,
And fall of the God of love.

I salute your lotus like feet,
Which is being decorated by,
Garlands of flowers by the,
Devas and Indra who come to salute it,
Which is the boat which makes us,
Cross the ocean of life,
And which is but proper to be fondled by Parvathi.

Hey, lord of Universe, Hey my lord,
Hey, lord of the Goddess Gauri,
Hey, lord who has mercy towards to his devotees,
Hey, lord who destroys sorrows,
Hey, lord who has a body which is group of lights,
Hey, lord who is the relative of all,
Salutation, salutations and again salutations.

Hey great God, Hey, lord of gods, Hey God of gods,
I always remember you with great devotion,
As the one who is beyond thought, and as the one who destroyed cities,
As the one who killed Yama and as the one who is the destroyer,
So Hey, great God of mercy, be pleased with me.

Hey,God with a different eye,
Hey,God who is the lord of universe,
Hey, God who is the God of knowledge,
Hey,God who is the cause of three Vedas,
Hey, lord Shiva, Hey, lord Thrayambaka,
I have few requests to you,
Be pleased with me, remember me, and take care of me,
See me with your three eyes, Save me, look after me,
Pardon all my mistakes, and come before me.

There is none who is more kind to your devotees than you,
And so be kind to me,who has sought your blessings,
Otherwise it may be thought that you do not love your devotees,
And so oh, god of mercy, show kindness to me without any doubt.

This is the proper time for giving
And I am the vessel for receiving,
And so god become the giver
And I do not ask you anything else,
But give me devotion towards you which is stable,
And God who is merciful by nature,
Show me your kindness to me.

Suppose you consider me as a bull, climb on me,
Suppose you consider me as blemished,
Wear me on your head as moon,
Suppose you consider me as a two tounged liar,
Wear me on your neck as the two tounged serpent,
And in whatever way you give me recognition,
I would be satisfied always and by all means.

Oh Lord I do not know how to trouble others,
Hey, lord of the mountain, I do not,
Know how to please you,
Otherwise how did you, the lord of Kasi,
Become pleased with, the one who
Troubled his wife and son,
And another who troubled his father.

Without knowing how to sing your praise,
Nor knowing how to meditate on you,
Nor knowing the procedures of your worship,
I salute with intense devotion your lotus like feet,
Which killed the God of death for,
Protecting Markandeya who was terribly scared.

I wont and wont pray, any other god,
Who does not have discoloured neck,
Who does not wear a serpent as ornament,
Who does not have a skull in his hand,
Who does not have an eye on his forehead,
And who does not have his wife on his left side.

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *