Layout A

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in English

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in English: ॥ śrī dakṣiṇāmūrtyaṣṭakam (vyāsa kr̥tam) ॥ śrīvyāsa uvāca – śrīmadgurō nikhilavēdaśirōnigūḍha brahmātmabōdha sukhasāndratanō mahātman | śrīkāntavākpati mukhākhiladēvasaṅgha svātmāvabōdhaka parēśa namō namastē || 1 ||...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Tamil

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச – ஶ்ரீமத்³கு³ரோ நிகி²லவேத³ஶிரோனிகூ³ட⁴ ப்³ரஹ்மாத்மபோ³த⁴ ஸுக²ஸாந்த்³ரதனோ மஹாத்மன் । ஶ்ரீகாந்தவாக்பதி முகா²கி²லதே³வஸங்க⁴ ஸ்வாத்மாவபோ³த⁴க பரேஶ நமோ நமஸ்தே ॥ 1 ॥...

Layout A3

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in English: ॥ śrī dakṣiṇāmūrtyaṣṭakam (vyāsa kr̥tam) ॥ śrīvyāsa uvāca – śrīmadgurō nikhilavēdaśirōnigūḍha brahmātmabōdha sukhasāndratanō mahātman | śrīkāntavākpati mukhākhiladēvasaṅgha svātmāvabōdhaka parēśa namō...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச – ஶ்ரீமத்³கு³ரோ நிகி²லவேத³ஶிரோனிகூ³ட⁴ ப்³ரஹ்மாத்மபோ³த⁴ ஸுக²ஸாந்த்³ரதனோ மஹாத்மன் । ஶ்ரீகாந்தவாக்பதி முகா²கி²லதே³வஸங்க⁴ ஸ்வாத்மாவபோ³த⁴க பரேஶ...

Layout B

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Tamil

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச – ஶ்ரீமத்³கு³ரோ நிகி²லவேத³ஶிரோனிகூ³ட⁴ ப்³ரஹ்மாத்மபோ³த⁴...

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Kannada

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ – ೨ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ) ॥ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ – ಶ್ರೀಮದ್ಗುರೋ ನಿಖಿಲವೇದಶಿರೋನಿಗೂಢ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಬೋಧ ಸುಖಸಾಂದ್ರತನೋ...

Layout B1

Shiva Stotram

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Tamil

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச – ஶ்ரீமத்³கு³ரோ நிகி²லவேத³ஶிரோனிகூ³ட⁴...

Shiva Stotram

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Kannada

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ – ೨ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ) ॥ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ – ಶ್ರೀಮದ್ಗುರೋ ನಿಖಿಲವೇದಶಿರೋನಿಗೂಢ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಬೋಧ...

Layout C

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Tamil

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்த்யஷ்டகம் (வ்யாஸ க்ருதம்) ॥ ஶ்ரீவ்யாஸ உவாச – ஶ்ரீமத்³கு³ரோ நிகி²லவேத³ஶிரோனிகூ³ட⁴...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Kannada

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ – ೨ (ವ್ಯಾಸ ಕೃತಂ) ॥ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸ ಉವಾಚ – ಶ್ರೀಮದ್ಗುರೋ ನಿಖಿಲವೇದಶಿರೋನಿಗೂಢ...

Lord Shivas Shaivism

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam Lyrics in Telugu

Vyasa Krita Dakshinamurthy Ashtakam in Telugu: ॥ శ్రీ దక్షిణామూర్త్యష్టకమ్ (వ్యాస కృతం) ॥ శ్రీవ్యాస ఉవాచ – శ్రీమద్గురో నిఖిలవేదశిరోనిగూఢ...

Advertisement

Advertisement Small

Follow Me

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.

ThemeForest

Collaboratively harness market-driven processes whereas resource-leveling internal or "organic" sources. Competently formulate.