Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Chandamama Raavo in Hindi And English

Annamayya Keerthana Chandamama Raavo in Hindi And English

621 Views

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo Lyrics in Hindi:

चन्दमाम रावो जाबिल्लि रावो
कुन्दनपु पैडि कोर वेन्न पालु तेवो ॥

नगुमोमु चक्कनि यय्यकु नलुव बुट्टिञ्चिन तण्ड्रिकि
निगममु लन्दुण्डे यप्पकु मा नील वर्णुनिकि ।
जगमेल्ल नेलिन स्वामिकि इन्दिर मगनिकि
मुगुरिकि मोदलैन घनुनिकिमा मुद्दुल मुरारि बालुनिकि ॥

तेलिदम्मि कन्नुल मेटिकि मञ्चि तिय्यनि माटल गुम्मकु
कलिकि चेतल कोडेकुमा कतल कारि ई बिड्डकु ।
कुल मुद्धिञ्चिन पट्टेकु मञ्चि गुणमुलु कलिगिन कोडेकु
निलुवेल्ल निण्डु वोय्यारिकि नव निधुल चूपुल जूसे सुगुणुनकु ॥

सुरल गाचिन देवरकु चुञ्चु गरुडुनि नेक्किन गब्बिकि
नेरवादि बुद्धुल पेद्दकु मा नीटु चेतल पट्टिकि ।
विरुल विण्टि वानि यय्यकु वेवेलु रूपुल स्वामिकि
सिरिमिञ्चु नेरवादि जाणकु मा श्री वेङ्कटेश्वरुनिकि ॥

Annamacharya Sankeerthanalu

Annamayya Keerthana – Chandamama Raavo Lyrics in English:

candamama ravo jabilli ravo
kundanapu paidi kora venna palu tevo ||

nagumomu cakkani yayyaku naluva buttincina tandriki
nigamamu landunde yappaku ma nila varnuniki |
jagamella nelina svamiki indira maganiki
muguriki modalaina ghanunikima muddula murari baluniki ||

telidammi kannula metiki manci tiyyani matala gummaku
kaliki cetala kodekuma katala kari i biddaku |
kula muddhincina patteku manci gunamulu kaligina kodeku
niluvella nindu voyyariki nava nidhula cupula juse sugununaku ||

surala gacina devaraku cuncu garuduni nekkina gabbiki
neravadi buddhula peddaku ma nitu cetala pattiki |
virula vinti vani yayyaku vevelu rupula svamiki
sirimincu neravadi janaku ma sri venkatesvaruniki ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *