Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Naraayanaya Namo Namo Tamil And English

Annamayya Keerthana Naraayanaya Namo Namo Tamil And English

363 Views

Annamayya Keerthana – Naraayanaya Namo Namo Lyrics in Tamil:

னாராயணாய னமோ னமோ னானாத்மனே னமோ னமோ
யீரசனலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

கோவிம்தாய னமோ னமோ கோபாலாய னமோ னமோ
பாவஜகுரவே னமோ னமோ ப்ரணவாத்மனே னமோ னமோ |
தேவேஶாய னமோ னமோ திவ்யகுணாய னமோ யனுசு
யீவருஸலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

தாமோதராய னமோ னமோ தரணீஶாய னமோ னமோ
ஶ்ரீமஹிளாபதயே னமோ ஶிஷ்டரக்ஷிணே னமோ னமோ |
வாமனாய தே னமோ னமோ வனஜாக்ஷாய னமோ னமோ
யீமேரலனே யெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

பரிபூர்ணாய னமோ னமோ ப்ரணவாக்ராய னமோ னமோ
சிரம்தன ஶ்ரீ வேம்கடனாயக ஶேஷஶாயினே னமோ னமோ |
னரகத்வம்ஸே னமோ னமோ னரஸிம்ஹாய னமோ னமோ
யிரவுக னீகதி னெவ்வரு தலசின யிஹபர மம்த்ரமு லிம்தரிகி ||

Annamayya Songs

Annamayya Keerthana – Naraayanaya Namo Namo Lyrics in English:

narayanaya namo namo nanatmane namo namo
yiracanalane yevvaru dalacina yihapara mantramu lindariki ||

govindaya namo namo gopalaya namo namo
bhavajagurave namo namo pranavatmane namo namo |
devesaya namo namo divyagunaya namo yanucu
yivarusalane yevvaru dalacina yihapara mantramu lindariki ||

damodaraya namo namo dharanisaya namo namo
srimahilapataye namo sistaraksine namo namo |
vamanaya te namo namo vanajaksaya namo namo
yimeralane yevvaru dalacina yihapara mantramu lindariki ||

paripūrnaya namo namo pranavagraya namo namo
cirantana sri venkatanayaka sesasayine namo namo |
narakadhvaṃse namo namo narasiṃhaya namo namo
yiravuga nigati nevvaru dalacina yihapara mantramu lindariki ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *