Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Annamayya Keerthana / Annamayya Keerthana Naraayanaya Namo Namo Telugu And English

Annamayya Keerthana Naraayanaya Namo Namo Telugu And English

741 Views

Annamayya Keerthana – Naraayanaya Namo Namo Lyrics in Telugu:

నారాయణాయ నమో నమో నానాత్మనే నమో నమో
యీరచనలనే యెవ్వరు దలచిన యిహపర మంత్రము లిందరికి ||

గోవిందాయ నమో నమో గోపాలాయ నమో నమో
భావజగురవే నమో నమో ప్రణవాత్మనే నమో నమో |
దేవేశాయ నమో నమో దివ్యగుణాయ నమో యనుచు
యీవరుసలనే యెవ్వరు దలచిన యిహపర మంత్రము లిందరికి ||

దామోదరాయ నమో నమో ధరణీశాయ నమో నమో
శ్రీమహిళాపతయే నమో శిష్టరక్షిణే నమో నమో |
వామనాయ తే నమో నమో వనజాక్షాయ నమో నమో
యీమేరలనే యెవ్వరు దలచిన యిహపర మంత్రము లిందరికి ||

పరిపూర్ణాయ నమో నమో ప్రణవాగ్రాయ నమో నమో
చిరంతన శ్రీ వేంకటనాయక శేషశాయినే నమో నమో |
నరకధ్వంసే నమో నమో నరసింహాయ నమో నమో
యిరవుగ నీగతి నెవ్వరు దలచిన యిహపర మంత్రము లిందరికి ||

Annamayya Songs

Annamayya Keerthana – Naraayanaya Namo Namo Lyrics in English:

narayanaya namo namo nanatmane namo namo
yiracanalane yevvaru dalacina yihapara mantramu lindariki ||

govindaya namo namo gopalaya namo namo
bhavajagurave namo namo pranavatmane namo namo |
devesaya namo namo divyagunaya namo yanucu
yivarusalane yevvaru dalacina yihapara mantramu lindariki ||

damodaraya namo namo dharanisaya namo namo
srimahilapataye namo sistaraksine namo namo |
vamanaya te namo namo vanajaksaya namo namo
yimeralane yevvaru dalacina yihapara mantramu lindariki ||

paripūrnaya namo namo pranavagraya namo namo
cirantana sri venkatanayaka sesasayine namo namo |
narakadhvaṃse namo namo narasiṃhaya namo namo
yiravuga nigati nevvaru dalacina yihapara mantramu lindariki ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *