Durga Devi Stotram

108 - Shatanamavali Durga Devi Stotram

108 Names of Sri Durga 1 Lyrics in Telugu

Sri Durga 1 Ashtottara Shatanamavali in Telugu: ॥ శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 1 ॥ శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః ఓం సత్యై నమః | ఓం సాధ్వ్యై నమః | ఓం...

108 - Shatanamavali Durga Devi Stotram

108 Names of Sri Durga 1 Lyrics in Kannada

Sri Durga 1 Ashtottara Shatanamavali in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥ ಓಂ ಸತ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಭವಪ್ರೀತಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಭವಾನ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ...

108 - Shatanamavali Durga Devi Stotram

108 Names of Sri Durga 1 Lyrics in Telugu

Sri Durga 1 Ashtottara Shatanamavali in Telugu: ॥ ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி 1 ॥ ஓம் ஸத்யை நம꞉ | ஓம் ஸாத்⁴வ்யை நம꞉ | ஓம் ப⁴வப்ரீதாயை நம꞉ | ஓம் ப⁴வான்யை நம꞉...

108 - Shatanamavali Durga Devi Stotram

108 Names of Sri Durga 1 Lyrics in Hindi

Sri Durga 1 Ashtottara Shatanamavali in Hindi: ॥ श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ओं सत्यै नमः । ओं साध्व्यै नमः । ओं भवप्रीतायै नमः । ओं भवान्यै नमः । ओं...

108 - Shatanamavali Durga Devi Stotram

108 Names of Sri Durga 2 Lyrics in Telugu

Sri Durga 2 Ashtottara Shatanamavali in Telugu: ॥ శ్రీ దుర్గాష్టోత్తరశతనామావళిః 2 ॥ ఓం దుర్గాయై నమః | ఓం శివాయై నమః | ఓం మహాలక్ష్మై నమః | ఓం మహాగౌర్యై నమః | ఓం...

108 - Shatanamavali Durga Devi Stotram

108 Names of Sri Durga 2 Lyrics in Kannada

Sri Durga 2 Ashtottara Shatanamavali in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ॥ ಓಂ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಶಿವಾಯೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೈ ನಮಃ | ಓಂ ಮಹಾಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ | ಓಂ...

108 - Shatanamavali Durga Devi Stotram

108 Names of Sri Durga 2 Lyrics in Tamil

Sri Durga 2 Ashtottara Shatanamavali in Tamil: ॥ ஶ்ரீ து³ர்கா³ஷ்டோத்தரஶதனாமாவளி꞉ 2 ॥ ஓம் து³ர்கா³யை நம꞉ | ஓம் ஶிவாயை நம꞉ | ஓம் மஹாலக்ஷ்மை நம꞉ | ஓம் மஹாகௌ³ர்யை...

108 - Shatanamavali Durga Devi Stotram

108 Names of Sri Durga 2 Lyrics in Hindi

Sri Durga 2 Ashtottara Shatanamavali in Hindi: ॥ श्री दुर्गाष्टोत्तरशतनामावली ॥ ओं दुर्गायै नमः । ओं शिवायै नमः । ओं महालक्ष्मै नमः । ओं महागौर्यै नमः । ओं...