Category - Hanuman Stotras

Hanuman Stotras

Hanuman Namaskara Lyrics in Hindi

Hanuman Namaskara in Hindi: ॥ हनुमन्नमस्कारः ॥ गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् । रामायणमहामालारत्नं वन्देऽनिलात्मजम् ॥ १ ॥ अञ्जनानन्दनंवीरं जानकीशोकनाशनम् ।...

Hanuman Stotras

Hanuman Namaskara Lyrics in Tamil

Hanuman Namaskara in Tamil: ॥ ஹனுமன்னமஸ்கார꞉ ॥ கோ³ஷ்பதீ³க்ருதவாரீஶம் மஶகீக்ருதராக்ஷஸம் । ராமாயணமஹாமாலாரத்நம் வந்தே³(அ)நிலாத்மஜம் ॥ 1 ॥ அஞ்ஜநாநந்த³நம்வீரம்...

Hanuman Stotras

Hanuman Namaskara Lyrics in Kannada

Hanuman Namaskara in Kannada: ॥ ಹನುಮನ್ನಮಸ್ಕಾರಃ ॥ ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರೀಶಂ ಮಶಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಮ್ | ರಾಮಾಯಣಮಹಾಮಾಲಾರತ್ನಂ ವಂದೇಽನಿಲಾತ್ಮಜಮ್ || ೧ || ಅಂಜನಾನಂದನಂವೀರಂ ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶನಮ್ |...

Hanuman Stotras

Hanuman Namaskara Lyrics in Telugu

Hanuman Namaskara in Telugu: ॥ హనుమన్నమస్కారః ॥ గోష్పదీకృతవారీశం మశకీకృతరాక్షసమ్ | రామాయణమహామాలారత్నం వందేఽనిలాత్మజమ్ || ౧ || అంజనానందనంవీరం జానకీశోకనాశనమ్ |...

Hanuman Stotras

Sri Hanuman Langoolastra Stotram Lyrics in Hindi

Sri Hanuman Langoolastra Stotram in Hindi: ॥ श्री हनुमान् लांगूलास्त्र स्तोत्रम् ॥ हनुमन्नञ्जनीसूनो महाबलपराक्रम । लोलल्लाङ्गूलपातेन ममारातीन्निपातय ॥ १ ॥...

Hanuman Stotras

Sri Hanuman Langoolastra Stotram Lyrics in Tamil

Sri Hanuman Langoolastra Stotram in Tamil: ॥ ஶ்ரீ ஹனுமால்லாங்கூலாஸ்த்ர ஸ்தோத்ரம் ॥ ஹனுமன்னஞ்ஜனீஸூனோ மஹாப³லபராக்ரம | லோலல்லாங்கூ³லபாதேன மமாராதீன்னிபாதய || 1 ||...

Hanuman Stotras

Sri Hanuman Langoolastra Stotram Lyrics in Kannada

Sri Hanuman Langoolastra Stotram in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾಲ್ಲಾಂಗೂಲಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಹನುಮನ್ನಂಜನೀಸೂನೋ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮ | ಲೋಲಲ್ಲಾಂಗೂಲಪಾತೇನ ಮಮಾರಾತೀನ್ನಿಪಾತಯ || ೧ ||...

Hanuman Stotras

Sri Hanuman Langoolastra Stotram Lyrics in Telugu

Sri Hanuman Langoolastra Stotram in Telugu: ॥ శ్రీ హనుమాల్లాంగూలాస్త్ర స్తోత్రం ॥ హనుమన్నంజనీసూనో మహాబలపరాక్రమ | లోలల్లాంగూలపాతేన మమారాతీన్నిపాతయ || ౧ ||...