Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Hindu Mantras

Home / (Page 1109)

ಮಾತೃಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದತೀರ್ಥವಿರಚಿತಮ್ ಮಾತಃ ಸೋಽಹಮುಪಸ್ತಿತೋಽಸ್ಮಿ ಪುರತಃ ಪೂರ್ವಪ್ರತಿಜ್ಞಾಂ ಸ್ಮರನ್ ಪ್ರತ್ಯಶ್ರಾವಿ ಪುರಾಹಿ ತೇಽನ್ತ್ಯ ಸಮಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತುಂ ಸಮೀಪಂ ತವ । ಗ್ರಾಹಗ್ರಾಸಮಿಷಾದ್ಯಯಾ ಹ್ಯನುಮತಸ್ತುರ್ಯಾಶ್ರಮಂ ಪ್ರಾಪ್ತುವಾನ್ ಯತ್ಪ್ರೀತ್ಯೈ ಚ ಸಮಾಗತೋಽಹಮಧುನಾ ತಸ್ಯೈ ಜನನ್ಯೈ ನಮಃ…

ਮਾਤਪਞ੍ਚਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਤੀਰ੍ਥਵਿਰਚਿਤਮ੍ ਮਾਤਃ ਸੋऽਹਮੁਪਸ੍ਤਿਤੋऽਸ੍ਮਿ ਪੁਰਤਃ ਪੂਰ੍ਵਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾਂ ਸ੍ਮਰਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯਸ਼੍ਰਾਵਿ ਪੁਰਾਹਿ ਤੇऽਨ੍ਤ੍ਯ ਸਮਯੇ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਂ ਸਮੀਪਂ ਤਵ । ਗ੍ਰਾਹਗ੍ਰਾਸਮਿਸ਼ਾਦ੍ਯਯਾ ਹ੍ਯਨੁਮਤਸ੍ਤੁਰ੍ਯਾਸ਼੍ਰਮਂ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤੁਵਾਨ੍ ਯਤ੍ਪ੍ਰੀਤ੍ਯੈ ਚ ਸਮਾਗਤੋऽਹਮਧੁਨਾ ਤਸ੍ਯੈ ਜਨਨ੍ਯੈ ਨਮਃ…

માતૃપઞ્ચકમ્ Lyrics in Gujarati: સચ્ચિદાનન્દતીર્થવિરચિતમ્ માતઃ સોઽહમુપસ્તિતોઽસ્મિ પુરતઃ પૂર્વપ્રતિજ્ઞાં સ્મરન્ પ્રત્યશ્રાવિ પુરાહિ તેઽન્ત્ય સમયે પ્રાપ્તું સમીપં તવ । ગ્રાહગ્રાસમિષાદ્યયા હ્યનુમતસ્તુર્યાશ્રમં પ્રાપ્તુવાન્ યત્પ્રીત્યૈ ચ સમાગતોઽહમધુના તસ્યૈ જનન્યૈ નમઃ…

মাতৃপঞ্চকম্ Lyrics in Bengali: সচ্চিদানন্দতীর্থবিরচিতম্ মাতঃ সোঽহমুপস্তিতোঽস্মি পুরতঃ পূর্বপ্রতিজ্ঞাং স্মরন্ প্রত্যশ্রাবি পুরাহি তেঽন্ত্য সময়ে প্রাপ্তুং সমীপং তব । গ্রাহগ্রাসমিষাদ্যয়া হ্যনুমতস্তুর্যাশ্রমং প্রাপ্তুবান্ য়ত্প্রীত্যৈ চ সমাগতোঽহমধুনা তস্যৈ জনন্যৈ নমঃ…

mātṛpañcakam Lyrics in English: saccidanandatirthaviracitam matah so’hamupastito’smi puratah purvapratijnam smaran pratyasravi purahi te’ntya samaye praptum samipam tava । grahagrasamisadyaya hyanumatasturyasramam praptuvan yatprityai ca samagato’hamadhuna tasyai jananyai namah…

மாத்ருʼபஞ்சகம் Lyrics : ௐ ஶ்ரீராமஜயம் । ௐ ஸத்³கு³ருஶ்ரீத்யாக³ராஜஸ்வாமிநே நமோ நம: । மாத்ருʼகா³யத்ரீ ௐ மாத்ருʼதே³வ்யை ச வித்³மஹே । வரதா³யை ச தீ⁴மஹி । தந்நோ லக்ஷ்மீ: ப்ரசோத³யாத் ॥ லக்ஷ்மீம் வரத³பத்நீம்…

మాతృపఞ్చకమ్ Lyrics : ఓం శ్రీరామజయమ్ । ఓం సద్గురుశ్రీత్యాగరాజస్వామినే నమో నమః । మాతృగాయత్రీ ఓం మాతృదేవ్యై చ విద్మహే । వరదాయై చ ధీమహి । తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ ॥ లక్ష్మీం వరదపత్నీం…

ମାତୃପଞ୍ଚକମ୍ Lyrics : ଓଂ ଶ୍ରୀରାମଜୟମ୍ । ଓଂ ସଦ୍ଗୁରୁଶ୍ରୀତ୍ୟାଗରାଜସ୍ଵାମିନେ ନମୋ ନମଃ । ମାତୃଗାୟତ୍ରୀ ଓଂ ମାତୃଦେଵ୍ୟୈ ଚ ଵିଦ୍ମହେ । ଵରଦାୟୈ ଚ ଧୀମହି । ତନ୍ନୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ॥ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ଵରଦପତ୍ନୀଂ…

മാതൃപഞ്ചകം Lyrics : ഓം ശ്രീരാമജയം । ഓം സദ്ഗുരുശ്രീത്യാഗരാജസ്വാമിനേ നമോ നമഃ । മാതൃഗായത്രീ ഓം മാതൃദേവ്യൈ ച വിദ്മഹേ । വരദായൈ ച ധീമഹി । തന്നോ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോദയാത് ॥ ലക്ഷ്മീം വരദപത്നീം…