Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Shatinamavali

Home / (Page 144)

Sri Nataraja Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীনটরাজাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥ শ্রীনটরাজধ্যানং ধ্যায়েত্কোটিরবিপ্রভং ত্রিনয়নং শীতাংশুগঙ্গাধরং দক্ষাঙ্ঘ্রিস্থিতবামকুঞ্চিতপদং শার্দূলচর্মাম্বরম্ । বহ্নিং ডোলকরাভয়ং ডমরুকং বামে শিবাং শ্যামলাং কহ্লারাং জপসৃক্ষুকাং কটিকরাং দেবীং…

Sri Nataraja Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi: ॥ श्रीनटराजाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥ श्रीनटराजध्यानं ध्यायेत्कोटिरविप्रभं त्रिनयनं शीतांशुगङ्गाधरं दक्षाङ्घ्रिस्थितवामकुञ्चितपदं शार्दूलचर्माम्बरम् । वह्निं डोलकराभयं डमरुकं वामे शिवां श्यामलां कह्लारां जपसृक्षुकां कटिकरां देवीं…