Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Slokas

Mantras, Songs, Slokas, bakthi songs, pooja manthram

अच्युतस्याष्टकम् : अच्युतं केशवं रामनारायणम् 1) Achyutashtakam : Acyutam Keshavam Ramanarayanam अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् । श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचंद्रं भजे ॥ Acyutam Keshavam…

AUM GAJANANAM BHOOTGANADHISEVITAM KAPITTHYA JAMBOO PHALCHARU BHAKSHANAM UMASUTAM SHOKVINASHKARAKAM NAMAMI VIGHNESHWAR PADPANKAJAM AUM Translation Elephant-faced, worshipped by the existing beings, of all living beings, tasting the elephant…

Shuklambaradaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna vadanam Dhyaayeth Sarva vighno pashantaye Shaantaakaaram bhujagashayanam padmanaabham suresham Vishwaa dharam Gagana Sadrusham Megha Varnam Subhangam Lakshmi kantam kamalanayanam yogibhir dhyaana gamyam…

1 191 192