Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Shiva Stotram

शिव अष्टकम Lyrics in Marathi: प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम । भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शंभुमीशानमीडे ॥ 1 ॥ गले रुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशाधिपालम ।…

हरिहर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: धर्मार्थकाममोक्षाख्यचतुर्वर्गप्रदायिनौ । वन्दे हरिहरौ देवौ त्रैलोक्यपरिपायिनौ ॥ 1 ॥ एकमूर्ती द्विधा भिन्नौ संसारार्णवतारकौ । वन्देऽहं कामदौ देवौ सततं शिवकेशवौ ॥ 2 ॥…

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्मरणम Lyrics in Marathi: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम । उज्जयिन्यां महाकाळमोङ्कारममलेश्वरम ॥ 1 ॥ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम । सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं…

दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम Lyrics in Marathi: विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय । कर्पूरकान्तिधवळाय जटाधराय दारिद्र्यदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥ 1 ॥ गौरिप्रियाय रजनीशकलाधराय कालान्तकाय भुजगाधिपकङ्कणाय । गङ्गाधराय गजराजविमर्दनाय…

श्रीशिव सुवर्णमाला स्तव Lyrics in Marathi: अनेककोटिब्रह्माण्डजननीनायकप्रभो । अनेकप्रमुखस्कन्दपरिसेवित पाहि माम ॥ 1 ॥ आकारापारनिर्व्याजकरुणायाः सतीपते । आशाभिपूरकानम्रविततेः पाहि शङ्कर ॥ 2 ॥ इभाश्वमुखसंपत्तिदानदक्षकृपालव । इष्टप्रालेयशैलेन्द्रपुत्र्याः पाहि…

ईश्वर प्रार्थना स्तोत्रम Lyrics in Marathi: ईश्वरं शरणं यामि क्रोधमोहादिपीडितः । अनाथं पतितं दीनं पाहि मां परमेश्वर ॥ 1 ॥ प्रभुस्त्वं जगतां स्वामिन वश्यं सर्वं तवास्ति च…

श्रीशिवस्तुति कदम्बम Lyrics in Marathi: आह्लादजनकस्याद्य सान्निध्यात्तव शङ्कर । चन्द्रश्चन्द्रत्वमापेदे जाने चन्द्रलसज्जट ॥ 1 ॥ कालकूटं निगृह्यादावरक्षः सकलं जगत । को वाऽत्र विस्मयः शंभो कालस्यैकस्य निग्रहे ॥…

असितकृतं शिवस्तोत्रम Lyrics in Marathi: असित उवाच ॥ जगद्गुरो नम्स्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । योगीन्द्राणां च योगीन्द्र गुरूणां गुरवे नमः ॥ 1 ॥ मृत्योर्मृत्युस्वरूपेण मृत्युसंसारखण्डन । मृत्योरीश…

श्रीशिव नवरत्नमाला स्तव Lyrics in Marathi: कलय कलावित्प्रवरं कलया नीहारदीधितेः शीर्षम । सततमलङ्कुर्वाण प्रयतावनदीक्ष यक्षराजसख ॥ 1 ॥ कान्तागेन्द्रसुतायाः शान्ताहङ्कारचिन्त्यचिद्रूप । कान्तारखेलनरुचे शान्तान्तःकरणमेनमव शंभो ॥ 2 ॥…

कल्कि कृतं शिव स्तोत्रम Lyrics in Marathi: गौरीनाथं विश्वनाथं शरण्यं भूतावासं वासुकीकण्ठभूषम । त्र्यक्षं पञ्चास्यादिदेवं पुराणं वन्दे सान्द्रानन्दसन्दोहदक्षम ॥ 1 ॥ योगाधीशं कामनाशं कराळं गङ्गासङ्गक्लिन्नमूर्धानमीशम। जटाजूटाटोपरिक्षिप्तभावं महाकालं…