Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Category: Vishnu Stotram

Home /

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీవేఙ్కటేశసహస్రనామస్తోత్రమ్ ॥ శ్రీవసిష్ఠ ఉవాచ- భగవన్ కేన విధినా నామభిర్వేఙ్కటేశ్వరమ్ । పూజయామాస తం దేవం బ్రహ్మా తు కమలైః శుభైః ॥ ౧ ॥ పృచ్ఛామి…

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀଵେଙ୍କଟେଶସହସ୍ରନାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶ୍ରୀଵସିଷ୍ଠ ଉଵାଚ- ଭଗଵନ୍ କେନ ଵିଧିନା ନାମଭିର୍ଵେଙ୍କଟେଶ୍ଵରମ୍ । ପୂଜୟାମାସ ତଂ ଦେଵଂ ବ୍ରହ୍ମା ତୁ କମଲୈଃ ଶୁଭୈଃ ॥ ୧ ॥ ପୃଚ୍ଛାମି…

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീവേങ്കടേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം ॥ ശ്രീവസിഷ്ഠ ഉവാച- ഭഗവന്‍ കേന വിധിനാ നാമഭിര്‍വേങ്കടേശ്വരം । പൂജയാമാസ തം ദേവം ബ്രഹ്മാ തു കമലൈഃ ശുഭൈഃ ॥ 1 ॥ പൃച്ഛാമി…

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಶ್ರೀವಸಿಷ್ಠ ಉವಾಚ- ಭಗವನ್ ಕೇನ ವಿಧಿನಾ ನಾಮಭಿರ್ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಮ್ । ಪೂಜಯಾಮಾಸ ತಂ ದೇವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತು ಕಮಲೈಃ ಶುಭೈಃ ॥ 1 ॥ ಪೃಚ್ಛಾಮಿ…

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼ਸਹਸ੍ਰਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥ ਸ਼੍ਰੀਵਸਿਸ਼੍ਠ ਉਵਾਚ- ਭਗਵਨ੍ ਕੇਨ ਵਿਧਿਨਾ ਨਾਮਭਿਰ੍ਵੇਙ੍ਕਟੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ । ਪੂਜਯਾਮਾਸ ਤਂ ਦੇਵਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਤੁ ਕਮਲੈਃ ਸ਼ੁਭੈਃ ॥ ੧ ॥ ਪਚ੍ਛਾਮਿ…

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીવેઙ્કટેશસહસ્રનામસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રીવસિષ્ઠ ઉવાચ- ભગવન્ કેન વિધિના નામભિર્વેઙ્કટેશ્વરમ્ । પૂજયામાસ તં દેવં બ્રહ્મા તુ કમલૈઃ શુભૈઃ ॥ ૧ ॥ પૃચ્છામિ…

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীবেঙ্কটেশসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥ শ্রীবসিষ্ঠ উবাচ- ভগবন্ কেন বিধিনা নামভির্বেঙ্কটেশ্বরম্ । পূজয়ামাস তং দেবং ব্রহ্মা তু কমলৈঃ শুভৈঃ ॥ ১ ॥ পৃচ্ছামি…

Shri Venkatesha Sahasranamastotram Lyrics in Hindi: ॥ श्रीवेङ्कटेशसहस्रनामस्तोत्रम् ॥ श्रीवसिष्ठ उवाच- भगवन् केन विधिना नामभिर्वेङ्कटेश्वरम् । पूजयामास तं देवं ब्रह्मा तु कमलैः शुभैः ॥ १ ॥ पृच्छामि…

Shri VirabhadraSahasranamastotram Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীবীরভদ্রসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥ ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ । শ্রীউমামহেশ্বরাভ্যাং নমঃ । শ্রীবীরভদ্রায় নমঃ । শ্রীভদ্রকাল্যৈ নমঃ । ॥ শ্রীবীরভদ্রসহস্রনামস্তোত্রম্ ॥ পূর্বভাগম্ । ওঁ…

1 2 76