Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Durga Devi Stotram / Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali and English

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram Lyrics in Bengali and English

545 Views

Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in Bengali:

শ্রীগণেশায় নমঃ |
শ্রীদেব্য়ুবাচ |

মম নামসহস্রং চ শিবপূর্ববিনির্মিতম |
তত্পঠ্য়তাং বিধানেন তদা সর্বং ভবিষ্য়তি || 1 ||

ইত্য়ুক্ত্বা পার্বতী দেবী শ্রাবয়ামাস তচ্চতান |
তদেব নাম সাহস্রং দকারাদি বরাননে || 2 ||

রোগদারিদ্র্য় দৌর্ভাগ্য়শোকদুঃখবিনাশকম |
সর্বাসাং পূজিতং নাম শ্রীদুর্গাদেবতা মতা || 3 ||

নিজবীজং ভবেদ বীজং মন্ত্রং কীলকমুচ্য়তে |
সর্বাশাপূরণে দেবি বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ || 4 ||

Dakaradi Sree Durga Sahasranama Stotram

ওং অস্য় শ্রীদকারাদিদুর্গাসহস্রনামস্তোত্রস্য় |
শিব ঋষিঃ, অনুষ্টুপ ছন্দঃ,
শ্রীদুর্গাদেবতা, দুং বীজং, দুং কীলকং,
দুঃখদারিদ্র্য়রোগশোকনিবৃত্তিপূর্বকং
চতুর্বর্গফলপ্রাপ্ত্য়র্থে পাঠে বিনিয়োগঃ |

ধ্য়ানম
ওং বিদ্য়ুদ্দামসমপ্রভাং মৃগপতিস্কন্ধস্থিতাং ভীষণাং
কন্য়াভিঃ করবালখেটবিলসদ্ধস্তাভিরাসেবিতাম |
হস্তৈশ্চক্রগদাসিখেটবিশিখাংশ্চাপং গুণং তর্জনীং
বিভ্রাণামনলাত্মিকাং শশিধরাং দুর্গাং ত্রিনেত্রাং ভজে ||

দুং দুর্গা দুর্গতিহরা দুর্গাচলনিবাসিনী |
দুর্গমার্গানুসংচারা দুর্গমার্গনিবাসিনী || 1 ||

দুর্গমার্গপ্রবিষ্টা চ দুর্গমার্গপ্রবেশিনী |
দুর্গমার্গকৃতাবাসা দুর্গমার্গজয়প্রিয়া || 2 ||

দুর্গমার্গগৃহীতার্চা দুর্গমার্গস্থিতাত্মিকা |
দুর্গমার্গস্তুতিপরা দুর্গমার্গস্মৃতিপরা || 3 ||

দ্রুগমার্গসদাস্থালী দুর্গমার্গরতিপ্রিয়া |
দুর্গমার্গস্থলস্থানা দুর্গমার্গবিলাসিনী || 4 ||

দুর্গমার্গত্য়ক্তবস্ত্রা দুর্গমার্গপ্রবর্তিনী |
দুর্গাসুরনিহন্ত্রী ন দুর্গাসুরনিষূদিনী|| 5 ||

দুর্গাসরহর দূতী দুর্গাসুরবিনাশিনী |
দুর্গাসুরবধোন্মত্তা দুর্গাসুরবধোত্সুকা || 6 ||

দুর্গাসুরবধোত্সাহা দুর্গাসুরবধোদ্য়তা |
দুর্গাসুরবধপ্রেপ্সুর্দুগাসুরমখান্তকৃত || 7 ||

দুর্গাসুরধ্বংসতোষা দুর্গদানবদারিণী |
দুর্গবিদ্রাবণকরী দুর্গবিদ্রাবণী সদা || 8 ||

দুর্গবিক্ষোভণকরী দুর্গশীর্ষনিকৃন্তিনী |
দুর্গবিধ্বংসনকরি দুর্গদৈত্য়নিকৃন্তিনী || 9 ||

দুর্গদৈত্য়প্রাণহরা দুর্গদৈত্য়ান্তকারিণী |
দুর্গদৈত্য়হরত্রাত্রী দুর্গদৈত্য়াসৃগুন্মদা || 1ও ||

দুর্গদৈত্য়াশনকরী দুর্গচর্মাম্বরাবৃতা |
দুর্গয়ুদ্ধোত্সবকরী দুর্গয়ুদ্ধবিশারদা || 11 ||

দুর্গয়ুদ্ধাসবরতা দুর্গয়ুদ্ধবিমর্দিনী |
দুর্গয়ুদ্ধহাস্য়রতা দুর্গয়ুদ্ধাট্টহাসিনী || 12 ||

দুর্গয়ুদ্ধমহামত্তা দুর্গয়ুদ্ধানুসারিণী |
দুর্গয়ুদ্ধোত্সবোত্সাহা দুর্গদেশনিষেবিণী || 13 ||

দুর্গদেশবাসরতা দুর্গদেশবিলাসিনী |
দুর্গদেশার্চনরতা দুর্গদেশজনপ্রিয়া || 14 ||

দুর্গমস্থানসংস্থানা দুর্গমধ্য়ানুসাধনা |
দুর্গমা দুর্গমধ্য়ানা দুর্গমাত্মস্বরূপিণী || 15 ||

দুর্গমাগমসংধানা দুর্গমাগমসংস্তুতা |
দুর্গমাগমদুর্জ্ঞেয়া দুর্গমশ্রুতিসম্মতা || 16 ||

দুর্গমশ্রুতিমান্য়া চ দুর্গমশ্রুতিপূজিতা |
দুর্গমশ্রুতিসুপ্রীতা দুর্গমশ্রুতিহর্ষদা || 17 ||

দুর্গমশ্রুতিসংস্থানা দুর্গমশ্রুতিমানিতা |
দুর্গমাচারসংতুষ্টা দুর্গমাচারতোষিতা || 18 ||

দুর্গমাচারনির্বৃত্তা দুর্গমাচারপূজিতা |
দুর্গমাচারকলিতা দুর্গমস্থানদায়িনী || 19 ||

দুর্গমপ্রেমনিরতা দুর্গমদ্রবিণপ্রদা |
দুর্গমাম্বুজমধ্য়স্থা দুর্গমাম্বুজবাসিনী || 2ও ||

দুর্গনাডীমার্গগতির্দুর্গনাডীপ্রচারিণী |
দুর্গনাডীপদ্মরতা দুর্গনাড্য়ম্বুজাস্থিতা || 21 ||

দুর্গনাডীগতায়াতা দুর্গনাডীকৃতাস্পদা |
দুর্গনাডীরতরতা দুর্গনাডীশসংস্তুতা || 22 ||

দুর্গনাডীশ্বররতা দুর্গনাডীশচুম্বিতা |
দুর্গনাডীশক্রোডস্থা দুর্গনাড্য়ুত্থিতোত্সুকা || 23 ||

দুর্গনাড্য়ারোহণা চ দুর্গনাডীনিষেবিতা |
দরিস্থানা দরিস্থানবাসিনী দনুজান্তকৃত || 24 ||

দরীকৃততপস্য়া চ দরীকৃতহরার্চনা |
দরীজাপিতদিষ্টা চ দরীকৃতরতিক্রিয়া || 25 ||

দরীকৃতহরার্হা চ দরীক্রীডিতপুত্রিকা |
দরীসংদর্শনরতা দরীরোপিতবৃশ্চিকা || 26 ||

দরীগুপ্তিকৌতুকাঢ্য়া দরীভ্রমণতত্পরা |
দনুজান্তকরী দীনা দনুসংতানদারিণী || 27 ||

দনুজধ্বংসিনী দূনা দনুজেন্দ্রবিনাশিনী |
দানবধ্বংসিনী দেবী দানবানাং ভয়ংকরী || 28 ||

দানবী দানবারাধ্য়া দানবেন্দ্রবরপ্রদা |
দানবেন্দ্রনিহন্ত্রী চ দানবদ্বেষিণী সতী || 29 ||

দানবারিপ্রেমরতা দানবারিপ্রপূজিতা |
দানবরিকৃতার্চা চ দানবারিবিভূতিদা || 3ও ||

দানবারিমহানন্দা দানবারিরতিপ্রিয়া |
দানবারিদানরতা দানবারিকৃতাস্পদা || 31 ||

দানবারিস্তুতিরতা দানবারিস্মৃতিপ্রিয়া |
দানবার্য়াহাররতা দানবারিপ্রবোধিনী || 32 ||

দানবারিধৃতপ্রেমা দুঃখশোকবিমোচিনী |
দুঃখহন্ত্রী দুঃখদত্রী দুঃখনির্মূলকারিণী || 33 ||

দুঃখনির্মূলনকরী দুঃখদার্য়রিনাশিনী |
দুঃখহরা দুঃখনাশা দুঃখগ্রামা দুরাসদা || 34 ||

দুঃখহীনা দুঃখধারা দ্রবিণাচারদায়িনী |
দ্রবিণোত্সর্গসংতুষ্টা দ্রবিণত্য়াগতোষিকা || 35 ||

দ্রবিণস্পর্শসংতুষ্টা দ্রবিণস্পর্শমানদা |
দ্রবিণস্পর্শহর্ষাঢ্য়া দ্রবিণস্পর্শতুষ্টিদা || 36 ||

দ্রবিণস্পর্শনকরী দ্রবিণস্পর্শনাতুরা |
দ্রবিণস্পর্শনোত্সাহা দ্রবিণস্পর্শসাধিকা || 37 ||

দ্রবিণস্পর্শনমতা দ্রবিণস্পর্শপুত্রিকা |
দ্রবিণস্পর্শরক্ষিণী দ্রবিণস্তোমদায়িনী || 38 ||

দ্রবিণকর্ষণকরী দ্রবিণৌঘবিসর্জিনী |
দ্রবিণাচলদানাঢ্য়া দ্রবিণাচলবাসিনী || 39 ||

দীনমাতা দিনবন্ধুর্দীনবিঘ্নবিনাশিনী |
দীনসেব্য়া দীনসিদ্ধা দীনসাধ্য়া দিগম্বরী || 4ও ||

দীনগেহকৃতানন্দা দীনগেহবিলাসিনী |
দীনভাবপ্রেমরতা দীনভাববিনোদিনী || 41 ||

দীনমানবচেতঃস্থা দীনমানবহর্ষদা |
দীনদৈন্য়বিঘাতেচ্ছুর্দীনদ্রবিণদায়িনী || 42 ||

দীনসাধনসংতুষ্টা দীনদর্শনদায়িনী |
দীনপুত্রাদিদাত্রী চ দীনসম্পদ্বিধায়িনী || 43 ||

দত্তাত্রেয়ধ্য়ানরতা দত্তাত্রেয়প্রপূজিতা |
দত্তাত্রেয়র্ষিসংসিদ্ধা দত্তাত্রেয়বিভাবিতা || 44 ||

দত্তাত্রেয়কৃতার্হা চ দত্তাত্রেয়প্রসাধিতা |
দত্তাত্রেয়স্তুতা চৈব দত্তাত্রেয়নুতা সদা || 46 ||

দত্তাত্রেয়প্রেমরতা দত্তাত্রেয়ানুমানিতা |
দত্তাত্রেয়সমুদ্গীতা দত্তাত্রেয়কুটুম্বিনী || 46 ||

দত্তাত্রেয়প্রাণতুল্য়া দত্তাত্রেয়শরীরিণী |
দত্তাত্রেয়কৃতানন্দা দত্তাত্রেয়াংশসম্ভবা || 47 ||

দত্তাত্রেয়বিভূতিস্থা দত্তাত্রেয়ানুসারিণী |
দত্তাত্রেয়গীতিরতা দত্তাত্রেয়ধনপ্রদা || 48 ||

দত্তাত্রেয়দুঃখহরা দত্তাত্রেয়বরপ্রদা |
দত্তাত্রেয়জ্ঞানদানী দত্তাত্রেয়ভয়াপহা || 49 ||

দেবকন্য়া দেবমান্য়া দেবদুঃখবিনাশিনী |
দেবসিদ্ধা দেবপূজ্য়া দেবেজ্য়া দেববন্দিতা || 5০ ||

দেবমান্য়া দেবধন্য়া দেববিঘ্নবিনাশিনী |
দেবরম্য়া দেবরতা দেবকৌতুকতত্পরা || 51 ||

দেবক্রীডা দেবব্রীডা দেববৈরিবিনাশিনী |
দেবকামা দেবরামা দেবদ্বিষ্টবিনশিনী || 52 ||

দেবদেবপ্রিয়া দেবী দেবদানববন্দিতা |
দেবদেবরতানন্দা দেবদেববরোত্সুকা || 53 ||

দেবদেবপ্রেমরতা দেবদেবপ্রিয়ংবদা |
দেবদেবপ্রাণতুল্য়া দেবদেবনিতম্বিনী || 54 ||

দেবদেবরতমনা দেবদেবসুখাবহা |
দেবদেবক্রোডরত দেবদেবসুখপ্রদা || 55 ||

দেবদেবমহানন্দা দেবদেবপ্রচুম্বিতা |
দেবদেবোপভুক্তা চ দেবদেবানুসেবিতা || 56 ||

দেবদেবগতপ্রাণা দেবদেবগতাত্মিকা |
দেবদেবহর্ষদাত্রী দেবদেবসুখপ্রদা || 58 ||

দেবদেবমহানন্দা দেবদেববিলাসিনী |
দেবদেবধর্মপত্‍নী দেবদেবমনোগতা || 59 ||

দেবদেববধূর্দেবী দেবদেবার্চনপ্রিয়া |
দেবদেবাঙ্গসুখিনী দেবদেবাঙ্গবাসিনী || 6ও ||

দেবদেবাঙ্গভূষা চ দেবদেবাঙ্গভূষণা |
দেবদেবপ্রিয়করী দেবদেবাপ্রিয়ান্তকৃত || 61 ||

দেবদেবপ্রিয়প্রাণা দেবদেবপ্রিয়াত্মিকা |
দেবদেবার্চকপ্রাণা দেবদেবার্চকপ্রিয়া || 62 ||

দেবদেবার্চকোত্সাহা দেবদেবার্চকাশ্রয়া |
দেবদেবার্চকাবিঘ্না দেবদেবপ্রসূরপি || 63 ||

দেবদেবস্য় জননী দেবদেববিধায়িনী |
দেবদেবস্য় রমণী দেবদেবহ্রদাশ্রয়া || 64 ||

দেবদেবেষ্টদেবী চ দেবতাপসপালিনী |
দেবতাভাবসংতুষ্টা দেবতাভাবতোষিতা || 65 ||

দেবতাভাববরদা দেবতাভাবসিদ্ধিদা |
দেবতাভাবসংসিদ্ধা দেবতাভাবসম্ভবা || 66 ||

দেবতাভাবসুখিনী দেবতাভাববন্দিতা |
দেবতাভাবসুপ্রীতা দেবতাভাবহর্ষদা || 67 ||

দেবতবিঘ্নহন্ত্রী চ দেবতাদ্বিষ্টনাশিনী |
দেবতাপূজিতপদা দেবতাপ্রেমতোষিতা || 68 ||

দেবতাগারনিলয়া দেবতাসৌখ্য়দায়িনী |
দেবতানিজভাবা চ দেবতাহ্রতমানসা || 69 ||

দেবতাকৃতপাদার্চা দেবতাহ্রতভক্তিকা |
দেবতাগর্বমধ্য়স্তা দেবতাদেবতাতনুঃ || 7ও ||

দুং দুর্গায়ৈ নমো নাম্নী দুং ফণ্মন্ত্রস্বরূপিণী |
দূং নমো মন্ত্ররূপা চ দূং নমো মূর্তিকাত্মিকা || 71 ||

দূরদর্শিপ্রিয়াদুষ্টা দুষ্টভূতনিষেবিতা |
দূরদর্শিপ্রেমরতা দূরদর্শিপ্রিয়ংবদা || 72 ||

দূরদর্শৈসিদ্ধিদাত্রী দূরদর্শিপ্রতোষিতা |
দূরদর্শিকণ্ঠসংস্থা দূরদর্শিপ্রহর্ষিতা || 73 ||

দূরদর্শিগৃহীতার্চা দুরদর্হিপ্রতর্ষিতা |
দূরদর্শিপ্রাণতুল্য়া দুরদর্শিসুখপ্রদা || 74 ||

দুরদর্শিভ্রান্তিহরা দূরদর্শিহ্রদাস্পদা |
দূরদর্শ্য়রিবিদ্ভাবা দীর্ঘদর্শিপ্রমোদিনী || 75 ||

দীর্ঘদর্শিপ্রাণতুল্য়া দুরদর্শিবরপ্রদা |
দীর্ঘদর্শিহর্ষদাত্রী দীর্ঘদর্শিপ্রহর্ষিতা || 76 ||

দীর্ঘদর্শিমহানন্দা দীর্ঘদর্শিগৃহালয়া |
দীর্ঘদর্শিগৃহীতার্চা দীর্ঘদর্শিহ্রতার্হণা || 77 ||

দয়া দানবতী দাত্রী দয়ালুর্দীনবত্সলা |
দয়ার্দ্রা চ দয়াশীলা দয়াঢ্য়া চ দয়াত্মিকা || 78 ||

দয়াম্বুধির্দয়াসারা দয়াসাগরপারগা |
দয়াসিন্ধুর্দয়াভারা দয়াবত্করুণাকরী || 79 ||

দয়াবদ্বত্সলা দেবী দয়া দানরতা সদা |
দয়াবদ্ভক্তিসুখিনী দয়াবত্পরিতোষিতা || 8ও ||

দয়াবত্স্নেহনিরতা দয়াবত্প্রতিপাদিকা|
দয়াবত্প্রাণকর্ত্রী চ দয়াবন্মুক্তিদায়িনী || 81 ||

দয়াবদ্ভাবসংতুষ্টা দয়াবত্পরিতোষিতা |
দয়াবত্তারণপরা দয়াবত্সিদ্ধিদায়িনী || 82 ||

দয়াবত্পুত্রবদ্ভাবা দয়াবত্পুত্ররূপিণী |
দয়াবদেহনিলয়া দয়াবন্ধুর্দয়াশ্রয়া || 83 ||

দয়ালুবাত্সল্য়করী দয়ালুসিদ্ধিদায়িনী |
দয়ালুশরণাশক্তা দয়ালুদেহমন্দিরা || 84 ||

দয়ালুভক্তিভাবস্থা দয়ালুপ্রাণরূপিণী |
দয়ালুসুখদা দম্ভা দয়ালুপ্রেমবর্ষিণী || 85 ||

দয়ালুবশগা দীর্ঘা দির্ঘাঙ্গী দীর্ঘলোচনা |
দীর্ঘনেত্রা দীর্ঘচক্ষুর্দীর্ঘবাহুলতাত্মিকা || 86 ||

দীর্ঘকেশী দীর্ঘমুখী দীর্ঘঘোণা চ দারুণা |
দারুণাসুরহন্ত্রী চ দারূণাসুরদারিণী || 87 ||

দারুণাহবকর্ত্রী চ দারুণাহবহর্ষিতা |
দারুণাহবহোমাঢ্য়া দারুণাচলনাশিনী || 88 ||

দারুণাচারনিরতা দারুণোত্সবহর্ষিতা |
দারুণোদ্য়তরূপা চ দারুণারিনিবারিণী || 89 ||

দারুণেক্ষণসংয়ুক্তা দোশ্চতুষ্কবিরাজিতা |
দশদোষ্কা দশভুজা দশবাহুবিরাজিতা || 9ও ||

দশাস্ত্রধারিণী দেবী দশদিক্খ্য়াতবিক্রমা |
দশরথার্চিতপদা দাশরথিপ্রিয়া সদা || 91 ||

দাশরথিপ্রেমতুষ্টা দাশরথিরতিপ্রিয়া |
দাশরথিপ্রিয়করী দাশরথিপ্রিয়ংবদা || 92 ||

দাশরথীষ্টসংদাত্রী দাশরথীষ্টদেবতা |
দাশরথিদ্বেষিনাশা দাশরথ্য়ানুকূল্য়দা || 93 ||

দাশরথিপ্রিয়তমা দাশরথিপ্রপূজিতা |
দশাননারিসম্পূজ্য়া দশাননারিদেবতা || 94 ||

দশাননারিপ্রমদা দশাননারিজন্মভূঃ |
দশাননারিরতিদা দশাননারিসেবিতা || 95 ||

দশাননারিসুখদা দশাননারিবৈরিহ্রত্‌ |
দশাননারিষ্টদেবী দশগ্রীবারিবন্দিতা || 96 ||

দশগ্রীবারিজননী দশগ্রীবারিভাবিনী
দশগ্রীবারিসহিতা দশগ্রীবসভাজিতা || 97 ||

দশগ্রীবারিরমণী দশগ্রীববধূরপি |
দশগ্রীবনাশকর্ত্রী দশগ্রীববরপ্রদা || 98 ||

দশগ্রীবপুরস্থা চ দশগ্রীববধোত্সুকা |
দশগ্রীবপ্রীতিদাত্রী দশগ্রীববিনাশিনী || 99 ||

দশগ্রীবাহবকরী দশগ্রীবানপায়িনী |
দশগ্রীবপ্রিয়া বন্দ্য়া দশগ্রীবহ্রতা তথা || 1ওও ||

দশগ্রীবাহিতকরী দশগ্রীবেশ্বরপ্রিয়া |
দশগ্রীবেশ্বরপ্রাণা দশগ্রীববরপ্রদা || 1ও1 ||

দশগ্রীবেশ্বররতা দশবর্ষীয়কন্য়কা |
দশবর্ষীয়বালা চ দশবর্ষীয়বাসিনী || 1ও2 ||

দশপাপহরা দম্য়া দশহস্তবিভূষিতা |
দশশস্ত্রলসদ্দোষ্কা দশদিক্পালবন্দিতা || 1ও3 ||

দশাবতাররূপা চ দশাবতাররূপিণী |
দশবিদ্য়াভিন্নদেবী দশপ্রাণস্বরূপিণী || 1ও4 ||

দশবিদ্য়াস্বরূপা চ দশবিদ্য়াময়ী তথা |
দৃক্স্বরূপা দৃক্প্রদাত্রী দৃগ্রূপা দৃক্প্রকাশিনী || 1ও5 ||

দিগন্তরা দিগন্তঃস্থা দিগম্বরবিলাসিনী |
দিগম্বরসমাজস্থা দিগম্বরপ্রপূজিতা || 1ও6 ||

দিগম্বরসহচরী দিগম্বরকৃতাস্পদা |
দিগম্বরহ্রতাচিত্তা দিগম্বরকথাপ্রিয়া || 1ও7 ||

দিগম্বরগুণরতা দিগম্বরস্বরূপিণী |
দিগম্বরশিরোধার্য়া দিগম্বরহ্রতাশ্রয়া || 1ও8 ||

দিগম্বরপ্রেমরতা দিগম্বররতাতুরা |
দিগম্বরীস্বরূপা চ দিগম্বরীগণার্চিতা || 1ও9 ||

দিগম্বরীগণপ্রাণা দিগম্বরীগণপ্রিয়া |
দিগম্বরীগণারাধ্য়া দিগম্বরগণেশ্বরা || 11ও ||

দিগম্বরগণস্পর্শমদিরাপানবিহ্বলা |
দিগম্বরীকোটিবৃতা দিগম্বরীগণাবৃতা || 111 ||

দুরন্তা দুষ্কৃতিহরা দুর্ধ্য়েয়া দুরতিক্রমা |
দুরন্তদানবদ্বেষ্ট্রী দুরন্তদনুজান্তকৃত্‌ || 112 ||

দুরন্তপাপহন্ত্রী চ দস্ত্রনিস্তারকারিণী |
দস্ত্রমানসসংস্থানা দস্ত্রজ্ঞানবিবর্ধিনী || 113 ||

দস্ত্রসম্ভোগজননী দস্ত্রসম্ভোগদায়িনী |
দস্ত্রসম্ভোগভবনা দস্ত্রবিদ্য়াবিধায়িনী|| 114 ||

দস্ত্রোদ্বেগহরা দস্ত্রজননী দস্ত্রসুন্দরী |
দ্স্ত্রভক্তিবিধাজ্ঞানা দস্ত্রদ্বিষ্টবিনাশিনী || 115 ||

দস্ত্রাপকারদমনী দস্ত্রসিদ্ধিবিধায়িনী |
দস্ত্রতারারাধিকা চ দস্ত্রমাতৃপ্রপূজিতা || 116 ||

দস্ত্রদৈন্য়হরা চৈব দস্ত্রতাতনিষেবিতা |
দস্ত্রপিতৃশতজ্য়োতির্দস্ত্রকৌশলদায়িনী || 117 ||

দশশীর্ষারিসহিতা দশশীর্ষারিকামিনী |
দশশীর্ষপুরী দেবী দশশীর্ষসভাজিতা || 118 ||

দশশীর্ষারিসুপ্রীতা দশশীর্ষবধুপ্রিয়া |
দশশীর্ষশিরশ্‍ছেত্রী দশশীর্ষনিতম্বিনী || 119 ||

দশশীর্ষহরপ্রাণা দশশির্ষহরাত্মিকা |
দশশির্ষহরারাধ্য়া দশশীর্ষারিবন্দিতা || 12ও ||

দশশীর্ষারিসুখদা দশশীর্ষকপালিনী |
দশশীর্ষজ্ঞানদাত্রী দশশীর্ষারিগেহিনী || 121 ||

দশশীর্ষবধোপাত্তশ্রীরামচন্দ্ররূপতা |
দশশীর্ষরাষ্ট্রদেবী দশশীর্ষারিসারিণী || 122 ||

দশশীর্ষভ্রাতৃতুষ্টা দশশীর্ষবধূপ্রিয়া |
দশশীর্ষবধূপ্রাণা দশশীর্ষবধূরতা || 123 ||

দৈত্য়গুরুরতা সাধ্বী দৈত্য়গুরুপ্রপূজিতা |
দৈত্য়গুরূপদেষ্ট্রী চ দৈত্য়গুরুনিষেবিতা || 124 ||

দৈত্য়গুরুমতপ্রাণা দৈত্য়গুরুতাপনাশিনী |
দুরন্তদুঃখশমনী দুরন্তদমনী তমী || 125 ||

দুরন্তশোকশমনী দুরন্তরোগনাশিনী |
দুরন্তবৈরিদমনী দুরন্তদৈত্য়নাশিনী || 126 ||

দুরন্তকলুষঘ্নী চ দুষ্কৃতিস্তোমনাশিনী |
দুরাশয়া দুরাধারা দুর্জয়া দুষ্টকামিনী || 127 ||

দর্শনীয়া চ দৃশ্য়া চা‌உদৃশ্য়া চ দৃষ্টিগোচরা |
দূতীয়াগপ্রিয়া দুতী দূতীয়াগকরপ্রিয়া || 128 ||

দুতীয়াগকরানন্দা দূতীয়াগসুখপ্রদা |
দূতীয়াগকরায়াতা দুতীয়াগপ্রমোদিনী || 129 ||

দুর্বাসঃপূজিতা চৈব দুর্বাসোমুনিভাবিতা |
দুর্বাসো‌உর্চিতপাদা চ দুর্বাসোমৌনভাবিতা || 13ও ||

দুর্বাসোমুনিবন্দ্য়া চ দুর্বাসোমুনিদেবতা |
দুর্বাসোমুনিমাতা চ দুর্বাসোমুনিসিদ্ধিদা || 131 ||

দুর্বাসোমুনিভাবস্থা দুর্বাসোমুনিসেবিতা |
দুর্বাসোমুনিচিত্তস্থা দুর্বাসোমুনিমণ্ডিতা || 132 ||

দুর্বাসোমুনিসংচারা দুর্বাসোহ্রদয়ঙ্গমা |
দুর্বাসোহ্রদয়ারাধ্য়া দুর্বাসোহ্রত্সরোজগা || 133 ||

দুর্বাসস্তাপসারাধ্য়া দুর্বাসস্তাপসাশ্রয়া |
দুর্বাসস্তাপসরতা দুর্বাসস্তাপসেশ্বরী || 134 ||

দুর্বাসোমুনিকন্য়া চ দুর্বাসো‌உদ্ভুতসিদ্ধিদা |
দররাত্রী দরহরা দরয়ুক্তা দরাপহা || 135 ||

দরঘ্নী দরহন্ত্রী চ দরয়ুক্তা দরাশ্রয়া |
দরস্মেরা দরপাঙ্গী দয়াদাত্রী দয়াশ্রয়া || 136 ||

দস্ত্রপূজ্য়া দস্ত্রমাতা দস্ত্রদেবী দরোন্মদা |
দস্ত্রসিদ্ধা দস্ত্রসংস্থা দস্ত্রতাপবিমোচিনী || 137 ||

দস্ত্রক্ষোভহরা নিত্য়া দস্ত্রলোকগতাত্মিকা |
দৈত্য়গুর্বঙ্গনাবন্দ্য়া দৈত্য়গুর্বঙ্গনাপ্রিয়া || 138 ||

দৈত্য়গুর্বঙ্গনাবন্দ্য়া দৈত্য়গুর্বঙ্গনোত্সুকা |
দৈত্য়গুরুপ্রিয়তমা দেবগুরুনিষেবিতা || 139 ||

দেবগুরুপ্রসূরূপা দেবগুরুকৃতার্হণা |
দেবগুরুপ্রেময়ুতা দেবগুর্বনুমানিতা || 14ও ||

দেবগুরুপ্রভাবজ্ঞা দেবগুরুসুখপ্রদা |
দেবগুরুজ্ঞানদাত্রী দেবগুরূপ্রমোদিনী || 141 ||

দৈত্য়স্ত্রীগণসম্পূজ্য়া দৈত্য়স্ত্রীগণপূজিতা |
দৈত্য়স্ত্রীগণরূপা চ দৈত্য়স্ত্রীচিত্তহারিণী || 142 ||

দেবস্ত্রীগণপূজ্য়া চ দেবস্ত্রীগণবন্দিতা |
দেবস্ত্রীগণচিত্তস্থা দেবস্ত্রীগণভূষিতা || 143 ||

দেবস্ত্রীগণসংসিদ্ধা দেবস্ত্রীগণতোষিতা |
দেবস্ত্রীগণহস্তস্থচারুচামরবীজিতা || 144 ||

দেবস্ত্রীগণহস্তস্থচারুগন্ধবিলেপিতা |
দেবাঙ্গনাধৃতাদর্শদৃষ্ট্য়র্থমুখচন্দ্রমা || 145 ||

দেবাঙ্গনোত্সৃষ্টনাগবল্লীদলকৃতোত্সুকা |
দেবস্ত্রীগণহস্তস্থদিপমালাবিলোকনা || 146 ||

দেবস্ত্রীগণহস্তস্থধূপঘ্রাণবিনোদিনী |
দেবনারীকরগতবাসকাসবপায়িনী || 147 ||

দেবনারীকঙ্কতিকাকৃতকেশনিমার্জনা |
দেবনারীসেব্য়গাত্রা দেবনারীকৃতোত্সুকা || 148 ||

দেবনারিবিরচিতপুষ্পমালাবিরাজিতা |
দেবনারীবিচিত্রঙ্গী দেবস্ত্রীদত্তভোজনা |

দেবস্ত্রীগণগীতা চ দেবস্ত্রীগীতসোত্সুকা |
দেবস্ত্রীনৃত্য়সুখিনী দেবস্ত্রীনৃত্য়দর্শিনী || 15ও ||

দেবস্ত্রীয়োজিতলসদ্রত্নপাদপদাম্বুজা |
দেবস্ত্রীগণবিস্তীর্ণচারুতল্পনিষেদুষী || 151 ||

দেবনারীচারুকরাকলিতাংঘ্র্য়াদিদেহিকা |
দেবনারীকরব্য়গ্রতালবৃন্দমরুত্সুকা || 152 ||

দেবনারীবেণুবীণানাদসোত্কণ্ঠমানসা |
দেবকোটিস্তুতিনুতা দেবকোটিকৃতার্হণা || 153 ||

দেবকোটিগীতগুণা দেবকোটিকৃতস্তুতিঃ |
দন্তদষ্ট্য়োদ্বেগফলা দেবকোলাহলাকুলা || 154 ||

দ্বেষরাগপরিত্য়ক্তা দ্বেষরাগবিবর্জিতা |
দামপূজ্য়া দামভূষা দামোদরবিলাসিনী || 155 ||

দামোদরপ্রেমরতা দামোদরভগিন্য়পি |
দামোদরপ্রসূর্দামোদরপত্‍নীপতিব্রতা || 156 ||

দামোদরা‌உভিন্নদেহা দামোদররতিপ্রিয়া |
দামোদরা‌உভিন্নতনুর্দামোদরকৃতাস্পদা || 157 ||

দামোদরকৃতপ্রাণা দামোদরগতাত্মিকা |
দামোদরকৌতুকাঢ্য়া দামোদরকলাকলা || 158 ||

দামোদরালিঙ্গিতাঙ্গী দামোদরকুতুহলা |
দামোদরকৃতাহ্লাদা দামোদরসুচুম্বিতা || 159 ||

দামোদরসুতাকৃষ্টা দামোদরসুখপ্রদা |
দামোদরসহাঢ্য়া চ দামোদরসহায়িনী || 16ও ||

দামোদরগুণজ্ঞা চ দামোদরবরপ্রদা |
দামোদরানুকূলা চ দামোদরনিতম্বিনী || 161 ||

দামোদরবলক্রীডাকুশলা দর্শনপ্রিয়া |
দামোদরজলক্রীডাত্য়ক্তস্বজনসৌহ্রদা || 162 ||

দমোদরলসদ্রাসকেলিকৌতুকিনী তথা |
দামোদরভ্রাতৃকা চ দামোদরপরায়ণা || 163 ||

দামোদরধরা দামোদরবৈরবিনাশিনী |
দামোদরোপজায়া চ দামোদরনিমন্ত্রিতা || 164 ||

দামোদরপরাভূতা দামোদরপরাজিতা |
দামোদরসমাক্রান্তা দামোদরহতাশুভা || 165 ||

দামোদরোত্সবরতা দামোদরোত্সবাবহা |
দামোদরস্তন্য়দাত্রী দামোদরগবেষিতা || 166 ||

দময়ন্তীসিদ্ধিদাত্রী দময়ন্তীপ্রসাধিতা |
দয়মন্তীষ্টদেবী চ দময়ন্তীস্বরূপিণী || 167 ||

দময়ন্তীকৃতার্চা চ দমনর্ষিবিভাবিতা |
দমনর্ষিপ্রাণতুল্য়া দমনর্ষিস্বরূপিণী || 168 ||

দমনর্ষিস্বরূপা চ দম্ভপূরিতবিগ্রহা |
দম্ভহন্ত্রী দম্ভধাত্রী দম্ভলোকবিমোহিনী || 169 ||

দম্ভশীলা দম্ভহরা দম্ভবত্পরিমর্দিনী |
দম্ভরূপা দম্ভকরী দম্ভসংতানদারিণী || 17ও ||

দত্তমোক্ষা দত্তধনা দত্তারোগ্য়া চ দাম্ভিকা |
দত্তপুত্রা দত্তদারা দত্তহারা চ দারিকা || 171 ||

দত্তভোগা দত্তশোকা দত্তহস্ত্য়াদিবাহনা |
দত্তমতির্দত্তভার্য়া দত্তশাস্ত্রাববোধিকা || 172 ||

দত্তপানা দত্তদানা দত্তদারিদ্র্য়নাশিনী |
দত্তসৌধাবনীবাসা দত্তস্বর্গা চ দাসদা || 173 ||

দাস্য়তুষ্ট দাস্য়হরা দাসদাসীশতপ্রদা |
দাররূপা দারবাস দারবাসিহ্রদাস্পদা || 174 ||

দারবাসিজনারাধ্য়া দারবাসিজনপ্রিয়া |
দারবাসিবিনির্নীতা দারবাসিসমর্চিতা || 175 ||

দারবাস্য়াহ্রতপ্রাণা দারবাস্য়রিনাশিনী |
দারবাসিবিঘ্নহরা দারবাসিবিমুক্তিদা || 176 ||

দারাগ্নিরূপিণী দারা দারকার্য়রিনাশিনী |
দম্পতী দম্পতীষ্টা চ দম্পতীপ্রাণরূপিকা || 177 ||

দম্পতীস্নেহনিরতা দাম্পত্য়সাধনপ্রিয়া |
দাম্পত্য়সুখসেনা চ দাম্পত্য়সুখদায়িনী || 178 ||

দম্পত্য়াচারনিরতা দম্পত্য়ামোদমোদিতা |
দম্পত্য়ামোদসুখিনী দাম্পত্য়াহ্লদকারিণী || 179 ||

দম্পতীষ্টপাদপদ্মা দাম্পত্য়প্রেমরূপিণী |
দাম্পত্য়ভোগভবনা দাডিমীফলভোজিনী || 18ও ||

দাডিমীফলসংতুষ্টা দাডিমীফলমানসা |
দাডিমীবৃক্ষসংস্থানা দাডিমীবৃক্ষবাসিনী || 181 ||

দাডিমীবৃক্ষরূপা চ দাডিমীবনবাসিনী |
দাডিমীফলসাম্য়োরুপয়োধরসমন্বিতা || 182 ||

দক্ষিণা দক্ষিণারূপা দক্ষিণারূপধারিণী |
দক্ষকন্য়া দক্ষপুত্রী দক্ষমাতা চ দক্ষসূঃ || 183 ||

দক্ষগোত্রা দক্ষসুতা দক্ষয়জ্ঞবিনাশিনী |
দক্ষয়জ্ঞনাশকর্ত্রী দক্ষয়জ্ঞান্তকারিণী || 184 ||

দক্ষপ্রসূতির্দক্ষেজ্য়া দক্ষবংশৈকপাবনী |
দক্ষাত্মজ দক্ষসূনূর্দক্ষজা দক্ষজাতিকা || 185 ||

দক্ষজন্মা দক্ষজনুর্দক্ষদেহসমুদ্ভবা |
দক্ষজনির্দক্ষয়াগধ্বংসিনী দক্ষকন্য়কা || 186 ||

দক্ষিণাচারনিরতা দক্ষিণাচারতুষ্টিদা |
দক্ষিণাচারসংসিদ্ধা দক্ষিণাচারভাবিতা || 187 ||

দক্ষিণাচারসুখিনী দক্ষিণাচারসাধিতা |
দক্ষিণাচারমোক্ষাপ্তির্দক্ষিণাচারবন্দিতা || 188 ||

দক্ষিণাচারশরণা দক্ষিণাচারহর্ষিতা |
দ্বারপালপ্রিয়া দ্বারবাসিনী দ্বারসংস্থিতা || 189 ||

দ্বাররূপা দ্বারসংস্থা দ্বারদেশনিবাসিনী |
দ্বারকরী দ্বারধাত্রী দোষমাত্রবিবর্জিতা || 19ও ||

দোষাকরা দোষহরা দোষরাশিবিনাশিনী |
দোষাকরবিভূষাঢ্য়া দোষাকরকপলিনী || 191 ||

দোষাকরসহস্ত্রাভা দোষাকরসমাননা |
দোষাকরমুখী দিব্য়া দোষাকরকরাগ্রজা || 192 ||

দোষাকরসমজ্য়োতির্দোষাকরসুশীতলা |
দোষাকরশ্রেণী দোষসদৃশাপাঙ্গবীক্ষণা || 193 ||

দোষাকরেষ্টদেবী চ দোষাকরনিষেবিতা |
দোষাকরপ্রাণরূপা দোষাকরমরীচিকা || 194 ||

দোষাকরোল্লসদ্ভালা দোষাকরসুহর্ষিণী |
দোষকরশিরোভূষা দোষকরবধূপ্রিয়া || 195 ||

দোষাকরবধূপ্রাণা দোষাকরবধূমতা |
দোষাকরবধূপ্রীতা দোষাকরবধূরপি || 196 ||

দোষাপূজ্য়া তথা দোষাপূজিতা দোষহারিণী |
দোষাজাপমহানন্দা দোষাজপপরায়ণা || 197 ||

দোষাপুরশ্চাররতা দোষাপূজকপুত্রিণী |
দোষাপূজকবাত্সল্য়করিণী জগদম্বিকা || 198 ||

দোষাপূজকবৈরিঘ্নী দোষাপূজকবিঘ্নহ্রত |
দোষাপূজকসংতুষ্টা দোষাপূজকমুক্তিদা || 199 ||

দমপ্রসূনসম্পূজ্য়া দমপুষ্পপ্রিয়া সদা |
দুর্য়োধনপ্রপূজ্য়া চ দুঃশসনসমর্চিতা || 2ওও ||

দণ্ডপাণিপ্রিয়া দণ্ডপাণিমাতা দয়ানিধিঃ |
দণ্ডপাণিসমারাধ্য়া দণ্ডপাণিপ্রপূজিতা || 2ও1 ||

দণ্ডপাণিগৃহাসক্তা দণ্ডপাণিপ্রিয়ংবদা |
দণ্ডপাণিপ্রিয়তমা দণ্ডপাণিমনোহরা || 2ও2 ||

দণ্ডপাণিহ্রতপ্রাণা দণ্ডপাণিসুসিদ্ধিদা |
দণ্ডপাণিপরামৃষ্টা দণ্ডপাণিপ্রহর্ষিতা || 2ও3 ||

দণ্ডপাণিবিঘ্নহরা দণ্ডপাণিশিরোধৃতা |
দণ্ডপাণিপ্রাপ্তচর্য়া দণ্ডপাণ্য়ুন্মুখি সদা || 2ও4 ||

দণ্ডপাণিপ্রাপ্তপদা দণ্ডপাণিবরোন্মুখী |
দণ্ডহস্তা দণ্ডপাণির্দ্ণ্ডবাহুর্দরান্তকৃত || 2ও5 ||

দণ্ডদোষ্কা দণ্ডকরা দণ্ডচিত্তকৃতাস্পদা |
দণ্ডিবিদ্য়া দণ্ডিমাতা দণ্ডিখণ্ডকনাশিনী || 2ও6 ||

দণ্ডিপ্রিয়া দণ্ডিপূজ্য়া দণ্ডিসংতোষদায়িনী |
দস্য়ুপূজ্য়া দস্য়ুরতা দস্য়ুদ্রবিণদায়িনী || 2ও7 ||

দস্য়ুবর্গকৃতার্হা চ দস্য়ুবর্গবিনাশিনী |
দস্য়ুনির্ণাশিনী দস্য়ুকুলনির্ণাশিনী তথা || 2ও8 ||

দস্য়ুপ্রিয়করী দস্য়ুনৃত্য়দর্শনতত্পরা |
দুষ্টদণ্ডকরী দুষ্টবর্গবিদ্রাবিণী তথা || 2ও9 ||

দুষ্টবর্গনিগ্রহার্হা দূশকপ্রাণনাশিনী |
দূষকোত্তাপজননী দূষকারিষ্টকারিণী || 21ও ||

দূষকদ্বেষণকরী দাহিকা দহনাত্মিকা |
দারুকারিনিহন্ত্রী চ দারুকেশ্বরপূজিতা || 211 ||

দারুকেশ্বরমাতা চ দারুকেশ্বরবন্দিতা |
দর্ভহস্তা দর্ভয়ুতা দর্ভকর্মবিবর্জিতা || 212 ||

দর্ভময়ী দর্ভতনুর্দর্ভসর্বস্বরূপিণী |
দর্ভকর্মাচাররতা দর্ভহস্তকৃতার্হণা || 213 ||

দর্ভানুকূলা দাম্ভর্য়া দর্বীপাত্রানুদামিনী |
দমঘোষপ্রপূজ্য়া চ দমঘোষবরপ্রদা || 214 ||

দমঘোষসমারাধ্য়া দাবাগ্নিরূপিণী তথা |
দাবাগ্নিরূপা দাবাগ্নিনির্ণাশিতমহাবলা || 215 ||

দন্তদংষ্ট্রাসুরকলা দন্তচর্চিতহস্তিকা |
দন্তদংষ্ট্রস্য়ন্দন চ দন্তনির্ণাশিতাসুরা || 216 ||

দধিপূজ্য়া দধিপ্রীতা দধীচিবরদায়িনী |
দধীচীষ্টদেবতা চ দধীচিমোক্ষদায়িনী || 217 ||

দধীচিদৈন্য়হন্ত্রী চ দধীচিদরদারিণী |
দধীচিভক্তিসুখিনী দধীচিমুনিসেবিতা || 218 ||

দধীচিজ্ঞানদাত্রী চ দধীচিগুণদায়িনী |
দধীচিকুলসম্ভূষা দধীচিভুক্তিমুক্তিদা || 219 ||

দধীচিকুলদেবী চ দধীচিকুলদেবতা |
দধীচিকুলগম্য়া চ দধীচিকুলপূজিতা || 22০ ||

দধীচিসুখদাত্রী চ দধীচিদৈন্য়হারিণী |
দধীচিদুঃখহন্ত্রী চ দধীচিকুলসুন্দরী || 221 ||

দধীচিকুলসম্ভূতা দধীচিকুলপালিনী |
দধীচিদানগম্য়া চ দধীচিদানমানিনী || 222 ||

দধীচিদানসংতুষ্টা দধীচিদানদেবতা |
দধীচিজয়সম্প্রীতা দধীচিজপমানসা || 223 ||

দধীচিজপপূজাঢ্য়া দধীচিজপমালিকা |
দধীচিজপসংতুষ্টা দধীচিজপতোষিণী || 224 ||

দধীচিতপসারাধ্য়া দধীচিশুভদায়িনী |
দূর্বা দূর্বাদলশ্য়ামা দুর্বাদলসমদ্য়ুতিঃ || 225 ||

ফলশ্রুতি
নাম্নাং সহস্ত্রং দুর্গায়া দাদীনামিতি কীর্তিতম |
য়ঃ পঠেত সাধকাধীশঃ সর্বসিদ্ধির্লভত্তু সঃ || 226 ||

প্রাতর্মধ্য়াহ্নকালে চ সংধ্য়ায়াং নিয়তঃ শুচিঃ |
তথা‌உর্ধরাত্রসময়ে স মহেশ ইবাপরঃ || 227 ||

শক্তিয়ুক্তো মহারাত্রৌ মহাবীরঃ প্রপূজয়েত |
মহাদেবীং মকারাদ্য়ৈঃ পঞ্চভির্দ্রব্য়সত্তমৈঃ || 228 ||

য়ঃ সম্পঠেত স্তুতিমিমাং স চ সিদ্ধিস্বরূপধৃক |
দেবালয়ে শ্‍মশানে চ গঙ্গাতীরে নিজে গৃহে || 229 ||

বারাঙ্গনাগৃহে চৈব শ্রীগুরোঃ সংনিধাবপি |
পর্বতে প্রান্তরে ঘোরে স্তোত্রমেতত সদা পঠেত || 23০ ||

দুর্গানামসহস্ত্রং হি দুর্গাং পশ্য়তি চক্ষুষা |
শতাবর্তনমেতস্য় পুরশ্চরণমুচ্য়তে || 231 ||

|| ইতি কুলার্ণবতন্ত্রোক্তং দকারাদি শ্রীদুর্গাসহস্রনামস্তোত্রং সম্পূর্ণম ||

Dakaradi Sree Durga Sahasra Nama Stotram Lyrics in English:

sriganesaya namah |
sridevyuvaca |

mama namasahasram ca sivapurvavinirmitam |
tatpathyatam vidhanena tada sarvam bhavisyati || 1 ||

ityuktva parvati devi sravayamasa taccatan |
tadeva nama sahasram dakaradi varanane || 2 ||

rogadaridrya daurbhagyasokaduhkhavinasakam |
sarvasam pujitam nama sridurgadevata mata || 3 ||

nijabijam bhaved bijam mantram kilakamucyate |
sarvasapurane devi viniyogah prakirttitah || 4 ||

om asya sridakaradidurgasahasranamastotrasya |
siva rsih, anustup chandah,
sridurgadevata, dum bijam, dum kilakam,
duhkhadaridryarogasokanivrttipurvakam
caturvargaphalapraptyarthe pathe viniyogah |

dhyanam
om vidyuddamasamaprabham mrgapatiskandhasthitam bhisanam
kanyabhih karavalakhetavilasaddhastabhirasevitam |
hastaiscakragadasikhetavisikhamscapam gunam tarjanim
bibhranamanalatmikam sasidharam durgam trinetram bhaje ||

dum durga durgatihara durgacalanivasini |
durgamarganusancara durgamarganivasini || 1 ||

durgamargapravista ca durgamargapravesini |
durgamargakrtavasa durgamargajayapriya || 2 ||

durgamargagrhitarca durgamargasthitatmika |
durgamargastutipara durgamargasmrtipara || 3 ||

drugamargasadasthali durgamargaratipriya |
durgamargasthalasthana durgamargavilasini || 4 ||

durgamargatyaktavastra durgamargapravartini |
durgasuranihantri na durgasuranisudini|| 5 ||

durgasarahara duti durgasuravinasini |
durgasuravadhonmatta durgasuravadhotsuka || 6 ||

durgasuravadhotsaha durgasuravadhodyata |
durgasuravadhaprepsurdugasuramakhantakrt || 7 ||

durgasuradhvamsatosa durgadanavadarini |
durgavidravanakari durgavidravani sada || 8 ||

durgaviksobhanakari durgasirsanikrntini |
durgavidhvamsanakari durgadaityanikrntini || 9 ||

durgadaityapranahara durgadaityantakarini |
durgadaityaharatratri durgadaityasrgunmada || 1o ||

durgadaityasanakari durgacarmambaravrta |
durgayuddhotsavakari durgayuddhavisarada || 11 ||

durgayuddhasavarata durgayuddhavimardini |
durgayuddhahasyarata durgayuddhattahasini || 12 ||

durgayuddhamahamatta durgayuddhanusarini |
durgayuddhotsavotsaha durgadesanisevini || 13 ||

durgadesavasarata durgadesavilasini |
durgadesarcanarata durgadesajanapriya || 14 ||

durgamasthanasamsthana durgamadhyanusadhana |
durgama durgamadhyana durgamatmasvarupini || 15 ||

durgamagamasandhana durgamagamasamstuta |
durgamagamadurṅneya durgamasrutisammata || 16 ||

durgamasrutimanya ca durgamasrutipujita |
durgamasrutisuprita durgamasrutiharsada || 17 ||

durgamasrutisamsthana durgamasrutimanita |
durgamacarasantusta durgamacaratosita || 18 ||

durgamacaranirvrtta durgamacarapujita |
durgamacarakalita durgamasthanadayini || 19 ||

durgamapremanirata durgamadravinaprada |
durgamambujamadhyastha durgamambujavasini || 2o ||

durganaḍimargagatirdurganaḍipracarini |
durganaḍipadmarata durganaḍyambujasthita || 21 ||

durganaḍigatayata durganaḍikrtaspada |
durganaḍiratarata durganaḍisasamstuta || 22 ||

durganaḍisvararata durganaḍisacumbita |
durganaḍisakroḍastha durganaḍyutthitotsuka || 23 ||

durganaḍyarohana ca durganaḍinisevita |
daristhana daristhanavasini danujantakrt || 24 ||

darikrtatapasya ca darikrtahararcana |
darijapitadista ca darikrtaratikriya || 25 ||

darikrtahararha ca darikriḍitaputrika |
darisandarsanarata dariropitavrscika || 26 ||

dariguptikautukaḍhya daribhramanatatpara |
danujantakari dina danusantanadarini || 27 ||

danujadhvamsini duna danujendravinasini |
danavadhvamsini devi danavanam bhayaṅkari || 28 ||

danavi danavaradhya danavendravaraprada |
danavendranihantri ca danavadvesini sati || 29 ||

danavaripremarata danavariprapujita |
danavarikrtarca ca danavarivibhutida || 3o ||

danavarimahananda danavariratipriya |
danavaridanarata danavarikrtaspada || 31 ||

danavaristutirata danavarismrtipriya |
danavaryahararata danavariprabodhini || 32 ||

danavaridhrtaprema duhkhasokavimocini |
duhkhahantri duhkhadatri duhkhanirmulakarini || 33 ||

duhkhanirmulanakari duhkhadaryarinasini |
duhkhahara duhkhanasa duhkhagrama durasada || 34 ||

duhkhahina duhkhadhara dravinacaradayini |
dravinotsargasantusta dravinatyagatosika || 35 ||

dravinasparsasantusta dravinasparsamanada |
dravinasparsaharsaḍhya dravinasparsatustida || 36 ||

dravinasparsanakari dravinasparsanatura |
dravinasparsanotsaha dravinasparsasadhika || 37 ||

dravinasparsanamata dravinasparsaputrika |
dravinasparsaraksini dravinastomadayini || 38 ||

dravinakarsanakari dravinaughavisarjini |
dravinacaladanaḍhya dravinacalavasini || 39 ||

dinamata dinabandhurdinavighnavinasini |
dinasevya dinasiddha dinasadhya digambari || 4o ||

dinagehakrtananda dinagehavilasini |
dinabhavapremarata dinabhavavinodini || 41 ||

dinamanavacetahstha dinamanavaharsada |
dinadainyavighatecchurdinadravinadayini || 42 ||

dinasadhanasantusta dinadarsanadayini |
dinaputradidatri ca dinasampadvidhayini || 43 ||

dattatreyadhyanarata dattatreyaprapujita |
dattatreyarsisamsiddha dattatreyavibhavita || 44 ||

dattatreyakrtarha ca dattatreyaprasadhita |
dattatreyastuta caiva dattatreyanuta sada || 46 ||

dattatreyapremarata dattatreyanumanita |
dattatreyasamudgita dattatreyakutumbini || 46 ||

dattatreyapranatulya dattatreyasaririni |
dattatreyakrtananda dattatreyamsasambhava || 47 ||

dattatreyavibhutistha dattatreyanusarini |
dattatreyagitirata dattatreyadhanaprada || 48 ||

dattatreyaduhkhahara dattatreyavaraprada |
dattatreyaṅnanadani dattatreyabhayapaha || 49 ||

devakanya devamanya devaduhkhavinasini |
devasiddha devapujya devejya devavandita || 50 ||

devamanya devadhanya devavighnavinasini |
devaramya devarata devakautukatatpara || 51 ||

devakriḍa devavriḍa devavairivinasini |
devakama devarama devadvistavinasini || 52 ||

devadevapriya devi devadanavavandita |
devadevaratananda devadevavarotsuka || 53 ||

devadevapremarata devadevapriyamvada |
devadevapranatulya devadevanitambini || 54 ||

devadevaratamana devadevasukhavaha |
devadevakroḍarata devadevasukhaprada || 55 ||

devadevamahananda devadevapracumbita |
devadevopabhukta ca devadevanusevita || 56 ||

devadevagataprana devadevagatatmika |
devadevaharsadatri devadevasukhaprada || 58 ||

devadevamahananda devadevavilasini |
devadevadharmapat-ni devadevamanogata || 59 ||

devadevavadhurdevi devadevarcanapriya |
devadevaṅgasukhini devadevaṅgavasini || 6o ||

devadevaṅgabhusa ca devadevaṅgabhusana |
devadevapriyakari devadevapriyantakrt || 61 ||

devadevapriyaprana devadevapriyatmika |
devadevarcakaprana devadevarcakapriya || 62 ||

devadevarcakotsaha devadevarcakasraya |
devadevarcakavighna devadevaprasurapi || 63 ||

devadevasya janani devadevavidhayini |
devadevasya ramani devadevahradasraya || 64 ||

devadevestadevi ca devatapasapalini |
devatabhavasantusta devatabhavatosita || 65 ||

devatabhavavarada devatabhavasiddhida |
devatabhavasamsiddha devatabhavasambhava || 66 ||

devatabhavasukhini devatabhavavandita |
devatabhavasuprita devatabhavaharsada || 67 ||

devatavighnahantri ca devatadvistanasini |
devatapujitapada devataprematosita || 68 ||

devatagaranilaya devatasaukhyadayini |
devatanijabhava ca devatahratamanasa || 69 ||

devatakrtapadarca devatahratabhaktika |
devatagarvamadhyasta devatadevatatanuh || 7o ||

dum durgayai namo namni dum phanmantrasvarupini |
dum namo mantrarupa ca dum namo murtikatmika || 71 ||

duradarsipriyadusta dustabhutanisevita |
duradarsipremarata duradarsipriyamvada || 72 ||

duradarsaisiddhidatri duradarsipratosita |
duradarsikanthasamstha duradarsipraharsita || 73 ||

duradarsigrhitarca duradarhipratarsita |
duradarsipranatulya duradarsisukhaprada || 74 ||

duradarsibhrantihara duradarsihradaspada |
duradarsyarividbhava dirghadarsipramodini || 75 ||

dirghadarsipranatulya duradarsivaraprada |
dirghadarsiharsadatri dirghadarsipraharsita || 76 ||

dirghadarsimahananda dirghadarsigrhalaya |
dirghadarsigrhitarca dirghadarsihratarhana || 77 ||

daya danavati datri dayalurdinavatsala |
dayardra ca dayasila dayaḍhya ca dayatmika || 78 ||

dayambudhirdayasara dayasagaraparaga |
dayasindhurdayabhara dayavatkarunakari || 79 ||

dayavadvatsala devi daya danarata sada |
dayavadbhaktisukhini dayavatparitosita || 8o ||

dayavatsnehanirata dayavatpratipadika|
dayavatpranakartri ca dayavanmuktidayini || 81 ||

dayavadbhavasantusta dayavatparitosita |
dayavattaranapara dayavatsiddhidayini || 82 ||

dayavatputravadbhava dayavatputrarupini |
dayavadehanilaya dayabandhurdayasraya || 83 ||

dayaluvatsalyakari dayalusiddhidayini |
dayalusaranasakta dayaludehamandira || 84 ||

dayalubhaktibhavastha dayalupranarupini |
dayalusukhada dambha dayalupremavarsini || 85 ||

dayaluvasaga dirgha dirghaṅgi dirghalocana |
dirghanetra dirghacaksurdirghabahulatatmika || 86 ||

dirghakesi dirghamukhi dirghaghona ca daruna |
darunasurahantri ca darunasuradarini || 87 ||

darunahavakartri ca darunahavaharsita |
darunahavahomaḍhya darunacalanasini || 88 ||

darunacaranirata darunotsavaharsita |
darunodyatarupa ca darunarinivarini || 89 ||

daruneksanasamyukta doscatuskavirajita |
dasadoska dasabhuja dasabahuvirajita || 9o ||

dasastradharini devi dasadikkhyatavikrama |
dasaratharcitapada dasarathipriya sada || 91 ||

dasarathiprematusta dasarathiratipriya |
dasarathipriyakari dasarathipriyamvada || 92 ||

dasarathistasandatri dasarathistadevata |
dasarathidvesinasa dasarathyanukulyada || 93 ||

dasarathipriyatama dasarathiprapujita |
dasananarisampujya dasananaridevata || 94 ||

dasananaripramada dasananarijanmabhuh |
dasananariratida dasananarisevita || 95 ||

dasananarisukhada dasananarivairihrat– |
dasananaristadevi dasagrivarivandita || 96 ||

dasagrivarijanani dasagrivaribhavini
dasagrivarisahita dasagrivasabhajita || 97 ||

dasagrivariramani dasagrivavadhurapi |
dasagrivanasakartri dasagrivavaraprada || 98 ||

dasagrivapurastha ca dasagrivavadhotsuka |
dasagrivapritidatri dasagrivavinasini || 99 ||

dasagrivahavakari dasagrivanapayini |
dasagrivapriya vandya dasagrivahrata tatha || 1oo ||

dasagrivahitakari dasagrivesvarapriya |
dasagrivesvaraprana dasagrivavaraprada || 1o1 ||

dasagrivesvararata dasavarsiyakanyaka |
dasavarsiyabala ca dasavarsiyavasini || 1o2 ||

dasapapahara damya dasahastavibhusita |
dasasastralasaddoska dasadikpalavandita || 1o3 ||

dasavatararupa ca dasavatararupini |
dasavidyabhinnadevi dasapranasvarupini || 1o4 ||

dasavidyasvarupa ca dasavidyamayi tatha |
drksvarupa drkpradatri drgrupa drkprakasini || 1o5 ||

digantara digantahstha digambaravilasini |
digambarasamajastha digambaraprapujita || 1o6 ||

digambarasahacari digambarakrtaspada |
digambarahratacitta digambarakathapriya || 1o7 ||

digambaragunarata digambarasvarupini |
digambarasirodharya digambarahratasraya || 1o8 ||

digambarapremarata digambararatatura |
digambarisvarupa ca digambariganarcita || 1o9 ||

digambariganaprana digambariganapriya |
digambariganaradhya digambaraganesvara || 11o ||

digambaraganasparsamadirapanavihvala |
digambarikotivrta digambariganavrta || 111 ||

duranta duskrtihara durdhyeya duratikrama |
durantadanavadvestri durantadanujantakrt– || 112 ||

durantapapahantri ca dastranistarakarini |
dastramanasasamsthana dastraṅnanavivardhini || 113 ||

dastrasambhogajanani dastrasambhogadayini |
dastrasambhogabhavana dastravidyavidhayini|| 114 ||

dastrodvegahara dastrajanani dastrasundari |
dstrabhaktividhaṅnana dastradvistavinasini || 115 ||

dastrapakaradamani dastrasiddhividhayini |
dastratararadhika ca dastramatrprapujita || 116 ||

dastradainyahara caiva dastratatanisevita |
dastrapitrsatajyotirdastrakausaladayini || 117 ||

dasasirsarisahita dasasirsarikamini |
dasasirsapuri devi dasasirsasabhajita || 118 ||

dasasirsarisuprita dasasirsavadhupriya |
dasasirsasiras-chetri dasasirsanitambini || 119 ||

dasasirsaharaprana dasasirsaharatmika |
dasasirsahararadhya dasasirsarivandita || 12o ||

dasasirsarisukhada dasasirsakapalini |
dasasirsaṅnanadatri dasasirsarigehini || 121 ||

dasasirsavadhopattasriramacandrarupata |
dasasirsarastradevi dasasirsarisarini || 122 ||

dasasirsabhratrtusta dasasirsavadhupriya |
dasasirsavadhuprana dasasirsavadhurata || 123 ||

daityagururata sadhvi daityaguruprapujita |
daityagurupadestri ca daityagurunisevita || 124 ||

daityagurumataprana daityagurutapanasini |
durantaduhkhasamani durantadamani tami || 125 ||

durantasokasamani durantaroganasini |
durantavairidamani durantadaityanasini || 126 ||

durantakalusaghni ca duskrtistomanasini |
durasaya duradhara durjaya dustakamini || 127 ||

darsaniya ca drsya ca‌உdrsya ca drstigocara |
dutiyagapriya duti dutiyagakarapriya || 128 ||

dutiyagakarananda dutiyagasukhaprada |
dutiyagakarayata dutiyagapramodini || 129 ||

durvasahpujita caiva durvasomunibhavita |
durvaso‌உrcitapada ca durvasomaunabhavita || 13o ||

durvasomunivandya ca durvasomunidevata |
durvasomunimata ca durvasomunisiddhida || 131 ||

durvasomunibhavastha durvasomunisevita |
durvasomunicittastha durvasomunimanḍita || 132 ||

durvasomunisancara durvasohradayaṅgama |
durvasohradayaradhya durvasohratsarojaga || 133 ||

durvasastapasaradhya durvasastapasasraya |
durvasastapasarata durvasastapasesvari || 134 ||

durvasomunikanya ca durvaso‌உdbhutasiddhida |
dararatri darahara darayukta darapaha || 135 ||

daraghni darahantri ca darayukta darasraya |
darasmera darapaṅgi dayadatri dayasraya || 136 ||

dastrapujya dastramata dastradevi daronmada |
dastrasiddha dastrasamstha dastratapavimocini || 137 ||

dastraksobhahara nitya dastralokagatatmika |
daityagurvaṅganavandya daityagurvaṅganapriya || 138 ||

daityagurvaṅganavandya daityagurvaṅganotsuka |
daityagurupriyatama devagurunisevita || 139 ||

devaguruprasurupa devagurukrtarhana |
devagurupremayuta devagurvanumanita || 14o ||

devaguruprabhavaṅna devagurusukhaprada |
devaguruṅnanadatri devagurupramodini || 141 ||

daityastriganasampujya daityastriganapujita |
daityastriganarupa ca daityastricittaharini || 142 ||

devastriganapujya ca devastriganavandita |
devastriganacittastha devastriganabhusita || 143 ||

devastriganasamsiddha devastriganatosita |
devastriganahastasthacarucamaravijita || 144 ||

devastriganahastasthacarugandhavilepita |
devaṅganadhrtadarsadrstyarthamukhacandrama || 145 ||

devaṅganotsrstanagavallidalakrtotsuka |
devastriganahastasthadipamalavilokana || 146 ||

devastriganahastasthadhupaghranavinodini |
devanarikaragatavasakasavapayini || 147 ||

devanarikaṅkatikakrtakesanimarjana |
devanarisevyagatra devanarikrtotsuka || 148 ||

devanariviracitapuspamalavirajita |
devanarivicitraṅgi devastridattabhojana |

devastriganagita ca devastrigitasotsuka |
devastrinrtyasukhini devastrinrtyadarsini || 15o ||

devastriyojitalasadratnapadapadambuja |
devastriganavistirnacarutalpanisedusi || 151 ||

devanaricarukarakalitaṅghryadidehika |
devanarikaravyagratalavrndamarutsuka || 152 ||

devanarivenuvinanadasotkanthamanasa |
devakotistutinuta devakotikrtarhana || 153 ||

devakotigitaguna devakotikrtastutih |
dantadastyodvegaphala devakolahalakula || 154 ||

dvesaragaparityakta dvesaragavivarjita |
damapujya damabhusa damodaravilasini || 155 ||

damodarapremarata damodarabhaginyapi |
damodaraprasurdamodarapat-nipativrata || 156 ||

damodara‌உbhinnadeha damodararatipriya |
damodara‌உbhinnatanurdamodarakrtaspada || 157 ||

damodarakrtaprana damodaragatatmika |
damodarakautukaḍhya damodarakalakala || 158 ||

damodaraliṅgitaṅgi damodarakutuhala |
damodarakrtahlada damodarasucumbita || 159 ||

damodarasutakrsta damodarasukhaprada |
damodarasahaḍhya ca damodarasahayini || 16o ||

damodaragunaṅna ca damodaravaraprada |
damodaranukula ca damodaranitambini || 161 ||

damodarabalakriḍakusala darsanapriya |
damodarajalakriḍatyaktasvajanasauhrada || 162 ||

damodaralasadrasakelikautukini tatha |
damodarabhratrka ca damodaraparayana || 163 ||

damodaradhara damodaravairavinasini |
damodaropajaya ca damodaranimantrita || 164 ||

damodaraparabhuta damodaraparajita |
damodarasamakranta damodarahatasubha || 165 ||

damodarotsavarata damodarotsavavaha |
damodarastanyadatri damodaragavesita || 166 ||

damayantisiddhidatri damayantiprasadhita |
dayamantistadevi ca damayantisvarupini || 167 ||

damayantikrtarca ca damanarsivibhavita |
damanarsipranatulya damanarsisvarupini || 168 ||

damanarsisvarupa ca dambhapuritavigraha |
dambhahantri dambhadhatri dambhalokavimohini || 169 ||

dambhasila dambhahara dambhavatparimardini |
dambharupa dambhakari dambhasantanadarini || 17o ||

dattamoksa dattadhana dattarogya ca dambhika |
dattaputra dattadara dattahara ca darika || 171 ||

dattabhoga dattasoka dattahastyadivahana |
dattamatirdattabharya dattasastravabodhika || 172 ||

dattapana dattadana dattadaridryanasini |
dattasaudhavanivasa dattasvarga ca dasada || 173 ||

dasyatusta dasyahara dasadasisataprada |
dararupa daravasa daravasihradaspada || 174 ||

daravasijanaradhya daravasijanapriya |
daravasivinirnita daravasisamarcita || 175 ||

daravasyahrataprana daravasyarinasini |
daravasivighnahara daravasivimuktida || 176 ||

daragnirupini dara darakaryarinasini |
dampati dampatista ca dampatipranarupika || 177 ||

dampatisnehanirata dampatyasadhanapriya |
dampatyasukhasena ca dampatyasukhadayini || 178 ||

dampatyacaranirata dampatyamodamodita |
dampatyamodasukhini dampatyahladakarini || 179 ||

dampatistapadapadma dampatyapremarupini |
dampatyabhogabhavana daḍimiphalabhojini || 18o ||

daḍimiphalasantusta daḍimiphalamanasa |
daḍimivrksasamsthana daḍimivrksavasini || 181 ||

daḍimivrksarupa ca daḍimivanavasini |
daḍimiphalasamyorupayodharasamanvita || 182 ||

daksina daksinarupa daksinarupadharini |
daksakanya daksaputri daksamata ca daksasuh || 183 ||

daksagotra daksasuta daksayaṅnavinasini |
daksayaṅnanasakartri daksayaṅnantakarini || 184 ||

daksaprasutirdaksejya daksavamsaikapavani |
daksatmaja daksasunurdaksaja daksajatika || 185 ||

daksajanma daksajanurdaksadehasamudbhava |
daksajanirdaksayagadhvamsini daksakanyaka || 186 ||

daksinacaranirata daksinacaratustida |
daksinacarasamsiddha daksinacarabhavita || 187 ||

daksinacarasukhini daksinacarasadhita |
daksinacaramoksaptirdaksinacaravandita || 188 ||

daksinacarasarana daksinacaraharsita |
dvarapalapriya dvaravasini dvarasamsthita || 189 ||

dvararupa dvarasamstha dvaradesanivasini |
dvarakari dvaradhatri dosamatravivarjita || 19o ||

dosakara dosahara dosarasivinasini |
dosakaravibhusaḍhya dosakarakapalini || 191 ||

dosakarasahastrabha dosakarasamanana |
dosakaramukhi divya dosakarakaragraja || 192 ||

dosakarasamajyotirdosakarasusitala |
dosakarasreni dosasadrsapaṅgaviksana || 193 ||

dosakarestadevi ca dosakaranisevita |
dosakarapranarupa dosakaramaricika || 194 ||

dosakarollasadbhala dosakarasuharsini |
dosakarasirobhusa dosakaravadhupriya || 195 ||

dosakaravadhuprana dosakaravadhumata |
dosakaravadhuprita dosakaravadhurapi || 196 ||

dosapujya tatha dosapujita dosaharini |
dosajapamahananda dosajapaparayana || 197 ||

dosapurascararata dosapujakaputrini |
dosapujakavatsalyakarini jagadambika || 198 ||

dosapujakavairighni dosapujakavighnahrat |
dosapujakasantusta dosapujakamuktida || 199 ||

damaprasunasampujya damapuspapriya sada |
duryodhanaprapujya ca duhsasanasamarcita || 2oo ||

danḍapanipriya danḍapanimata dayanidhih |
danḍapanisamaradhya danḍapaniprapujita || 2o1 ||

danḍapanigrhasakta danḍapanipriyamvada |
danḍapanipriyatama danḍapanimanohara || 2o2 ||

danḍapanihrataprana danḍapanisusiddhida |
danḍapaniparamrsta danḍapanipraharsita || 2o3 ||

danḍapanivighnahara danḍapanisirodhrta |
danḍapanipraptacarya danḍapanyunmukhi sada || 2o4 ||

danḍapanipraptapada danḍapanivaronmukhi |
danḍahasta danḍapanirdnḍabahurdarantakrt || 2o5 ||

danḍadoska danḍakara danḍacittakrtaspada |
danḍividya danḍimata danḍikhanḍakanasini || 2o6 ||

danḍipriya danḍipujya danḍisantosadayini |
dasyupujya dasyurata dasyudravinadayini || 2o7 ||

dasyuvargakrtarha ca dasyuvargavinasini |
dasyunirnasini dasyukulanirnasini tatha || 2o8 ||

dasyupriyakari dasyunrtyadarsanatatpara |
dustadanḍakari dustavargavidravini tatha || 2o9 ||

dustavarganigraharha dusakaprananasini |
dusakottapajanani dusakaristakarini || 21o ||

dusakadvesanakari dahika dahanatmika |
darukarinihantri ca darukesvarapujita || 211 ||

darukesvaramata ca darukesvaravandita |
darbhahasta darbhayuta darbhakarmavivarjita || 212 ||

darbhamayi darbhatanurdarbhasarvasvarupini |
darbhakarmacararata darbhahastakrtarhana || 213 ||

darbhanukula dambharya darvipatranudamini |
damaghosaprapujya ca damaghosavaraprada || 214 ||

damaghosasamaradhya davagnirupini tatha |
davagnirupa davagninirnasitamahabala || 215 ||

dantadamstrasurakala dantacarcitahastika |
dantadamstrasyandana ca dantanirnasitasura || 216 ||

dadhipujya dadhiprita dadhicivaradayini |
dadhicistadevata ca dadhicimoksadayini || 217 ||

dadhicidainyahantri ca dadhicidaradarini |
dadhicibhaktisukhini dadhicimunisevita || 218 ||

dadhiciṅnanadatri ca dadhicigunadayini |
dadhicikulasambhusa dadhicibhuktimuktida || 219 ||

dadhicikuladevi ca dadhicikuladevata |
dadhicikulagamya ca dadhicikulapujita || 220 ||

dadhicisukhadatri ca dadhicidainyaharini |
dadhiciduhkhahantri ca dadhicikulasundari || 221 ||

dadhicikulasambhuta dadhicikulapalini |
dadhicidanagamya ca dadhicidanamanini || 222 ||

dadhicidanasantusta dadhicidanadevata |
dadhicijayasamprita dadhicijapamanasa || 223 ||

dadhicijapapujaḍhya dadhicijapamalika |
dadhicijapasantusta dadhicijapatosini || 224 ||

dadhicitapasaradhya dadhicisubhadayini |
durva durvadalasyama durvadalasamadyutih || 225 ||

phalasruti
namnam sahastram durgaya dadinamiti kirtitam |
yah pathet sadhakadhisah sarvasiddhirlabhattu sah || 226 ||

pratarmadhyahnakale ca sandhyayam niyatah sucih |
tatha‌உrdharatrasamaye sa mahesa ivaparah || 227 ||

saktiyukto maharatrau mahavirah prapujayet |
mahadevim makaradyaih pancabhirdravyasattamaih || 228 ||

yah sampathet stutimimam sa ca siddhisvarupadhrk |
devalaye s-masane ca gaṅgatire nije grhe || 229 ||

varaṅganagrhe caiva sriguroh samnidhavapi |
parvate prantare ghore stotrametat sada pathet || 230 ||

durganamasahastram hi durgam pasyati caksusa |
satavartanametasya purascaranamucyate || 231 ||

|| iti kularnavatantroktam dakaradi sridurgasahasranamastotram sampurnam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *