Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Hymn to Krishna as Nandakumar Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀನನ್ದಕುಮಾರಾಷ್ಟಕಮ್

Hymn to Krishna as Nandakumar Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀನನ್ದಕುಮಾರಾಷ್ಟಕಮ್

63 Views

ಶ್ರೀನನ್ದಕುಮಾರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಸುನ್ದರಗೋಪಾಲಂ ಉರವನಮಾಲಂ ನಯನವಿಶಾಲಂ ದುಃಖಹರಂ
ವೃನ್ದಾವನಚನ್ದ್ರಮಾನನ್ದಕನ್ದಂ ಪರಮಾನನ್ದಂ ಧರಣಿಧರಮ್ ।
ವಲ್ಲಭಘನಶ್ಯಾಮಂ ಪೂರ್ಣಕಾಮಂ ಅತ್ಯಭಿರಾಮಂ ಪ್ರೀತಿಕರಂ
ಭಜ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 1॥

ಸುನ್ದರವಾರಿಜವದನಂ ನಿರ್ಜಿತಮದನಂ ಆನನ್ದಸದನಂ ಮುಕುಟಧರಂ
ಗುಂಜಾಕೃತಿಹಾರಂ ವಿಪಿನವಿಹಾರಂ ಪರಮೋದಾರಂ ಚೀರಹರಮ್ ।
ವಲ್ಲಭಪಟಪೀತಂ ಕೃತಉಪವೀತಂ ಕರನವನೀತಂ ವಿಬುಧವರಂ
ಭಜ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 2॥

ಶೋಭಿತಮುಖಧುಲಂ ಯಮುನಾಕೂಲಂ ನಿಪಟಅತೂಲಂ ಸುಖದತರಂ
ಮುಖಮಂಡಿತರೇಣುಂ ಚಾರಿತಧೇನುಂ ವಾದಿತವೇಣುಂ ಮಧುರಸುರಮ್ ।
ವಲ್ಲಭಮತಿವಿಮಲಂ ಶುಭಪದಕಮಲಂ ನಖರುಚಿ ಅಮಲಂ ತಿಮಿರಹರಂ
ಭಜ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 3॥

ಶಿರಮುಕುಟಸುದೇಶಂ ಕುಂಚಿತಕೇಶಂ ನಟವರವೇಶಂ ಕಾಮವರಂ
ಮಾಯಾಕೃತಮನುಜಂ ಹಲಧರಅನುಜಂ ಪ್ರತಿಹತದನುಜಂ ಭಾರಹರಮ್ ।
ವಲ್ಲಭವ್ರಜಪಾಲಂ ಸುಭಗಸುಚಾಲಂ ಹಿತಮನುಕಾಲಂ ಭಾವವರಂ
ಭಜ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 4॥

ಇನ್ದೀವರಭಾಸಂ ಪ್ರಕಟಸುರಾಸಂ ಕುಸುಮವಿಕಾಸಂ ವಂಶಿಧರಂ
ಹೃತ್ಮನ್ಮಥಮಾನಂ ರೂಪನಿಧಾನಂ ಕೃತಕಲಗಾನಂ ಚಿತ್ತಹರಮ್ ।
ವಲ್ಲಭಮೃದುಹಾಸಂ ಕುಂಜನಿವಾಸಂ ವಿವಿಧವಿಲಾಸಂ ಕೇಲಿಕರಂ
ಭಜ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 5॥

ಅತಿಪರಮಪ್ರವೀಣಂ ಪಾಲಿತದೀನಂ ಭಕ್ತಾಧೀನಂ ಕರ್ಮಕರಂ
ಮೋಹನಮತಿಧೀರಂ ಫಣಿಬಲವೀರಂ ಹತಪರವೀರಂ ತರಲತರಮ್ ।
ವಲ್ಲಭವ್ರಜರಮಣಂ ವಾರಿಜವದನಂ ಹಲಧರಶಮನಂ ಶೈಲಧರಂ
ಭಜ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 6॥

ಜಲಧರದ್ಯುತಿಅಂಗಂ ಲಲಿತತ್ರಿಭಂಗಂ ಬಹುಕೃತರಂಗಂ ರಸಿಕವರಂ
ಗೋಕುಲಪರಿವಾರಂ ಮದನಾಕಾರಂ ಕುಂಜವಿಹಾರಂ ಗೂಢತರಮ್ ।
ವಲ್ಲಭವ್ರಜಚನ್ದ್ರಂ ಸುಭಗಸುಛನ್ದಂ ಕೃತಆನನ್ದಂ ಭ್ರಾನ್ತಿಹರಂ
ಭಜ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 7॥

ವನ್ದಿತಯುಗಚರಣಂ ಪಾವನಕರಣಂ ಜಗದುದ್ಧರಣಂ ವಿಮಲಧರಂ
ಕಾಲಿಯಶಿರಗಮನಂ ಕೃತಫಣಿನಮನಂ ಘಾತಿತಯಮನಂ ಮೃದುಲತರಮ್ ।
ವಲ್ಲಭದುಃಖಹರಣಂ ನಿರ್ಮಲಚರಣಂ ಅಶರಣಶರಣಂ ಮುಕ್ತಿಕರಂ
ಭಜ ನನ್ದಕುಮಾರಂ ಸರ್ವಸುಖಸಾರಂ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರಂ ಬ್ರಹ್ಮಪರಮ್ ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮಹಾಪ್ರಭುವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀನನ್ದಕುಮಾರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *