Latest Articles

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku in Telugu

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku Lyrics in Telugu: కలిగెనిదె నాకు కైవల్యము తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది || జయపురుషోత్తమ జయ పీతాంబర జయజయ కరుణాజలనిధి | దయ...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku in Hindi

Annamayya Keerthana – Kaligenide Naaku Lyrics in Hindi: कलिगेनिदे नाकु कैवल्यमु तोलुतनेव्वरिकि दोरकनिदि ॥ जयपुरुषोत्तम जय पीताम्बर जयजय करुणाजलनिधि । दय...

Annamayya Keerthana

Annamayya Keerthana – Jaya Lakshmi Vara Lakshmi in Hindi With Meaning

Jaya Lakshmi Vara Lakshmi Lyrics in Hindi: जयलक्ष्मि वरलक्ष्मि सङ्ग्राम वीरलक्ष्मि । प्रियुरालवै हरिकिं बेरसितिवम्मा ॥ पालजलनिधिलोनि पसनैनमीङ्गड मेलिमितामरलोनि...