Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

ਕਾਮਾਕ੍ਸ਼੍ਯਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਕਾਞ੍ਚੀਪੁਰਵਾਸਿਨੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਸ਼੍ਰੀਚਕ੍ਰਮਧ੍ਯੇ ਸ੍ਥਿਤਾਂ ਕਲ੍ਯਾਣੀਂ ਕਮਨੀਯਚਾਰੁਮਕੁਟਾਂ ਕੌਸੁਮ੍ਭਵਸ੍ਤ੍ਰਾਨ੍ਵਿਤਾਮ੍ । ਸ਼੍ਰੀਵਾਣੀਸ਼ਚਿਪੂਜਿਤਾਙ੍ਘ੍ਰਿਯੁਗਲਾਂ ਚਾਰੁਸ੍ਮਿਤਾਂ ਸੁਪ੍ਰਭਾਂ ਕਾਮਾਕ੍ਕ੍ਸ਼ੀਂ ਕਰੁਣਾਮਯੀਂ ਭਗਵਤੀਂ ਵਨ੍ਦੇ ਪਰਾਂ ਦੇਵਤਾਮ੍ ॥ ੧॥ ਮਾਲਾਮੌਕ੍ਤਿਕਕਨ੍ਧਰਾਂ ਸ਼ਸ਼ਿਮੁਖੀਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁਪ੍ਰਿਯਾਂ ਸੁਨ੍ਦਰੀਂ…

કામાક્ષ્યષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીકાઞ્ચીપુરવાસિનીં ભગવતીં શ્રીચક્રમધ્યે સ્થિતાં કલ્યાણીં કમનીયચારુમકુટાં કૌસુમ્ભવસ્ત્રાન્વિતામ્ । શ્રીવાણીશચિપૂજિતાઙ્ઘ્રિયુગલાં ચારુસ્મિતાં સુપ્રભાં કામાક્ક્ષીં કરુણામયીં ભગવતીં વન્દે પરાં દેવતામ્ ॥ ૧॥ માલામૌક્તિકકન્ધરાં શશિમુખીં શમ્ભુપ્રિયાં સુન્દરીં…

কামাক্ষ্যষ্টকম্ Lyrics in Bengali: শ্রীকাঞ্চীপুরবাসিনীং ভগবতীং শ্রীচক্রমধ্যে স্থিতাং কল্যাণীং কমনীয়চারুমকুটাং কৌসুম্ভবস্ত্রান্বিতাম্ । শ্রীবাণীশচিপূজিতাঙ্ঘ্রিয়ুগলাং চারুস্মিতাং সুপ্রভাং কামাক্ক্ষীং করুণাময়ীং ভগবতীং বন্দে পরাং দেবতাম্ ॥ ১॥ মালামৌক্তিককন্ধরাং শশিমুখীং শম্ভুপ্রিয়াং সুন্দরীং…

कामाक्ष्यष्टकम् Lyrics in Hindi: श्रीकाञ्चीपुरवासिनीं भगवतीं श्रीचक्रमध्ये स्थितां कल्याणीं कमनीयचारुमकुटां कौसुम्भवस्त्रान्विताम् । श्रीवाणीशचिपूजिताङ्घ्रियुगलां चारुस्मितां सुप्रभां कामाक्क्षीं करुणामयीं भगवतीं वन्दे परां देवताम् ॥ १॥ मालामौक्तिककन्धरां शशिमुखीं शम्भुप्रियां सुन्दरीं…

kāmākṣyaṣṭakam Lyrics in English: srikancipuravasinim bhagavatim sricakramadhye sthitam kalyanim kamaniyacarumakuṭam kausumbhavastranvitam । srivanisacipujitanghriyugalam carusmitam suprabham kamakksim karunamayim bhagavatim vande param devatam ॥ 1॥ malamauktikakandharam sasimukhim sambhupriyam sundarim…

1) ധാര Rs.5.00 2) ശ്രീരുദ്രം ധാര Rs. 3) പുഷ്പാഞ്ജലി Rs.15.00 4) വിശേഷാല്‍ പുഷ്പാഞ്ജലി Rs. 5) നെയ്‌ വിളക്ക് Rs.10.00 6) വിളക്ക് Rs.8.00 7) പിന്‍ വിളക്ക് Rs.10.00 8) കെടാവിളക്ക്…