Home / Shiva Stotram / Rudrayamala 1000 Names of Lord Shiva Mantra in Sanskrit and English

Rudrayamala 1000 Names of Lord Shiva Mantra in Sanskrit and English

1) ॐ हिरण्यबाहवे नमः। - Om Hiranyabahave Namah।
2) ॐ सेनान्ये नमः। - Om Senanye Namah।
3) ॐ दिक्पतये नमः। - Om Dikpataye Namah।
4) ॐ तरुराजे नमः। - Om Taruraje Namah।
5) ॐ हराय नमः। - Om Haraya Namah।
6) ॐ हरिकेशाय नमः। - Om Harikeshaya Namah।
7) ॐ पशुपतये नमः। - Om Pashupataye Namah।
8) ॐ महते नमः। - Om Mahate Namah।
9) ॐ सस्पिञ्जराय नमः। - Om Saspinjaraya Namah।
10) ॐ मृडाय नमः। - Om Mridaya Namah।
11) ॐ विव्याधिने नमः। - Om Vivyadhine Namah।
12) ॐ बभ्लुशाय नमः। - Om Babhlushaya Namah।
13) ॐ श्रेष्ठाय नमः। - Om Shreshthaya Namah।
14) ॐ परमात्मने सनातनाय नमः। - Om Paramatmane Sanatanaya Namah।
15) ॐ सर्वान्नराजे नमः। - Om Sarvannaraje Namah।
16) ॐ जगत्कर्त्रे नमः। - Om Jagatkartre Namah।
17) ॐ पुष्टेशाय नमः। - Om Pushteshaya Namah।
18) ॐ नन्दिकेश्वराय नमः। - Om Nandikeshwaraya Namah।
19) ॐ आतताविने नमः। - Om Atatavine Namah।
20) ॐ महारुद्राय नमः। - Om Maharudraya Namah।
21) ॐ संसारास्त्राय नमः। - Om Samsarastraya Namah।
22) ॐ सुरेश्वराय नमः। - Om Sureshwaraya Namah।
23) ॐ उपवीतये नमः। - Om Upavitaye Namah।
24) ॐ अहन्त्यात्मने नमः। - Om Ahantyatmane Namah।
25) ॐ क्षेत्रेशाय नमः। - Om Kshetreshaya Namah।
26) ॐ वननायकाय नमः। - Om Vananayakaya Namah।
27) ॐ रोहिताय नमः। - Om Rohitaya Namah।
28) ॐ स्थपतये नमः। - Om Sthapataye Namah।
29) ॐ सूताय नमः। - Om Sutaya Namah।
30) ॐ वाणिजाय नमः। - Om Vanijaya Namah।
31) ॐ मन्त्रिणे नमः। - Om Mantrine Namah।
32) ॐ उन्नताय नमः। - Om Unnataya Namah।
33) ॐ वृक्षेशाय नमः। - Om Vriksheshaya Namah।
34) ॐ हुतभुजे नमः। - Om Hutabhuje Namah।
35) ॐ देवाय नमः। - Om Devaya Namah।
36) ॐ भुवन्तये नमः। - Om Bhuwantaye Namah।
37) ॐ वारिवस्कृताय नमः। - Om Varivaskritaya Namah।
38) ॐ उच्चैर्घोषाय नमः। - Om Uchchairghoshaya Namah।
39) ॐ घोररूपाय नमः। - Om Ghorarupaya Namah।
40) ॐ पत्तीशाय नमः। - Om Pattishaya Namah।
41) ॐ पाशमोचकाय नमः। - Om Pashamochakaya Namah।
42) ॐ ओषधीशाय नमः। - Om Oshadhishaya Namah।
43) ॐ पञ्चवक्त्राय नमः। - Om Panchavaktraya Namah।
44) ॐ कृत्स्नवीताय नमः। - Om Kritsnavitaya Namah।
45) ॐ भयानकाय नमः। - Om Bhayanakaya Namah।
46) ॐ सहमानाय नमः। - Om Sahamanaya Namah।
47) ॐ स्वर्णरेतसे नमः। - Om Swarnaretase Namah।
48) ॐ निव्याधये नमः। - Om Nivyadhaye Namah।
49) ॐ निरुपप्लवाय नमः। - Om Nirupaplavaya Namah।
50) ॐ आव्याधिनीशाय नमः। - Om Avyadhinishaya Namah।

51) ॐ ककुभाय नमः। - Om Kakubhaya Namah।
52) ॐ निषङ्गिणे नमः। - Om Nishangine Namah।
53) ॐ स्तेनरक्षकाय नमः। - Om Stenarakshakaya Namah।
54) ॐ मन्त्रात्मने नमः। - Om Mantratmane Namah।
55) ॐ तस्कराध्यक्षाय नमः। - Om Taskaradhyakshaya Namah।
56) ॐ वञ्चकाय नमः। - Om Vanchakaya Namah।
57) ॐ परिवञ्चकाय नमः। - Om Parivanchakaya Namah।
58) ॐ अरण्येशाय नमः। - Om Aranyeshaya Namah।
59) ॐ परिचराय नमः। - Om Paricharaya Namah।
60) ॐ निचेरवे नमः। - Om Nicherave Namah।
61) ॐ स्तायुरक्षकाय नमः। - Om Stayurakshakaya Namah।
62) ॐ प्रकृन्तेशाय नमः। - Om Prakrinteshaya Namah।
63) ॐ गिरिचराय नमः। - Om Giricharaya Namah।
64) ॐ कुलुञ्चेशाय नमः। - Om Kuluncheshaya Namah।
65) ॐ गुहेष्टदाय नमः। - Om Guheshtadaya Namah।
66) ॐ भवाय नमः। - Om Bhavaya Namah।
67) ॐ शर्वाय नमः। - Om Sharwaya Namah।
68) ॐ नीलकण्ठाय नमः। - Om Nilakanthaya Namah।
69) ॐ कपर्दिने नमः। - Om Kapardine Namah।
70) ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः। - Om Tripurantakaya Namah।
71) ॐ व्युप्तकेशाय नमः। - Om Vyuptakeshaya Namah।
72) ॐ गिरिशयाय नमः। - Om Girishayaya Namah।
73) ॐ सहस्राक्षाय नमः। - Om Sahasrakshaya Namah।
74) ॐ सहस्रपदे नमः। - Om Sahasrapade Namah।
75) ॐ शिपिविष्टाय नमः। - Om Shipivishtaya Namah।
76) ॐ चन्द्रमौलये नमः। - Om Chandramaulaye Namah।
77) ॐ ह्रस्वाय नमः। - Om Hraswaya Namah।
78) ॐ मीढुष्टमाय नमः। - Om Midhushtamaya Namah।
79) ॐ अनघाय नमः। - Om Anaghaya Namah।
80) ॐ वामनाय नमः। - Om Vamanaya Namah।
81) ॐ व्यापकाय नमः। - Om Vyapakaya Namah।
82) ॐ शूलिने नमः। - Om Shuline Namah।
83) ॐ वर्षीयसे नमः। - Om Varshiyase Namah।
84) ॐ अजडाय नमः। - Om Ajadaya Namah।
85) ॐ अनणवे नमः। - Om Ananave Namah।
86) ॐ ऊर्व्याय नमः। - Om Urvyaya Namah।
87) ॐ सूर्म्याय नमः। - Om Surmyaya Namah।
88) ॐ अग्रियाय नमः। - Om Agriyaya Namah।
89) ॐ शीभ्याय नमः। - Om Shibhyaya Namah।
90) ॐ प्रथमाय नमः। - Om Prathamaya Namah।
91) ॐ पावकाकृतये नमः। - Om Pavakakritaye Namah।
92) ॐ आचाराय नमः। - Om Acharaya Namah।
93) ॐ तारकाय नमः। - Om Tarakaya Namah।
94) ॐ ताराय नमः। - Om Taraya Namah।
95) ॐ अवस्वन्याय नमः। - Om Awasvanyaya Namah।
96) ॐ अनन्तविग्रहाय नमः। - Om Anantavigrahaya Namah।
97) ॐ द्वीप्याय नमः। - Om Dwipyaya Namah।
98) ॐ स्रोतस्याय नमः। - Om Srotasyaya Namah।
99) ॐ ईशानाय नमः। - Om Ishanaya Namah।
100) ॐ धुर्याय नमः। - Om Dhuryaya Namah।

101) ॐ गव्ययनाय नमः। - Om Gavyayanaya Namah।
102) ॐ यमाय नमः। - Om Yamaya Namah।
103) ॐ पूर्वजाय नमः। - Om Purvajaya Namah।
104) ॐ अपरजाय नमः। - Om Aparajaya Namah।
105) ॐ ज्येष्ठाय नमः। - Om Jyeshthaya Namah।
106) ॐ कनिष्ठाय नमः। - Om Kanishthaya Namah।
107) ॐ विश्वलोचनाय नमः। - Om Vishwalochanaya Namah।
108) ॐ अपगल्भाय नमः। - Om Apagalbhaya Namah।
109) ॐ मध्यमाय नमः। - Om Madhyamaya Namah।
110) ॐ ऊर्म्याय नमः। - Om Urmyaya Namah।
111) ॐ जघन्याय नमः। - Om Jaghanyaya Namah।
112) ॐ बुध्नियाय नमः। - Om Budhniyaya Namah।
113) ॐ प्रभवे नमः। - Om Prabhave Namah।
114) ॐ प्रतिसर्याय नमः। - Om Pratisaryaya Namah।
115) ॐ अनन्तरूपाय नमः। - Om Anantarupaya Namah।
116) ॐ सोभ्याय नमः। - Om Sobhyaya Namah।
117) ॐ याम्याय नमः। - Om Yamyaya Namah।
118) ॐ सुराश्रयाय नमः। - Om Surashrayaya Namah।
119) ॐ खल्याय नमः। - Om Khalyaya Namah।
120) ॐ उर्वर्याय नमः। - Om Urvaryaya Namah।
121) ॐ अभयाय नमः। - Om Abhayaya Namah।
122) ॐ क्षेम्याय नमः। - Om Kshemyaya Namah।
123) ॐ श्लोक्याय नमः। - Om Shlokyaya Namah।
124) ॐ पथ्याय नभसे नमः। - Om Pathyaya Nabhase Namah।
125) ॐ अग्रण्ये नमः। - Om Agranye Namah।
126) ॐ वन्याय नमः। - Om Vanyaya Namah।
127) ॐ अवसान्याय नमः। - Om Avasanyaya Namah।
128) ॐ पूतात्मने नमः। - Om Putatmane Namah।
129) ॐ शर्वाय नमः। - Om Sharwaya Namah।
130) ॐ कक्ष्याय नमः। - Om Kakshyaya Namah।
131) ॐ प्रतिश्रवाय नमः। - Om Pratishrawaya Namah।
132) ॐ आशुषेणाय नमः। - Om Ashushenaya Namah।
133) ॐ महासेनाय नमः। - Om Mahasenaya Namah।
134) ॐ महावीराय नमः। - Om Mahaviraya Namah।
135) ॐ महारथाय नमः। - Om Maharathaya Namah।
136) ॐ शूराय नमः। - Om Shuraya Namah।
137) ॐ अतिघातकाय नमः। - Om Atighatakaya Namah।
138) ॐ वर्मिणे नमः। - Om Varmine Namah।
139) ॐ वरूथिने नमः। - Om Varuthine Namah।
140) ॐ बील्मिने नमः। - Om Bilmine Namah।
141) ॐ उद्यताय नमः। - Om Udyataya Namah।
142) ॐ श्रुतसेनाय नमः। - Om Shrutasenaya Namah।
143) ॐ श्रुताय नमः। - Om Shrutaya Namah।
144) ॐ साक्षिणे नमः। - Om Sakshine Namah।
145) ॐ कवचिने नमः। - Om Kavachine Namah।
146) ॐ वशकृते वशिने नमः। - Om Vashakrite Vashine Namah।
147) ॐ आहनन्याय नमः। - Om Ahananyaya Namah।
148) ॐ अनन्यनाथाय नमः। - Om Ananyanathaya Namah।
149) ॐ दुन्दुभ्याय नमः। - Om Dundubhyaya Namah।
150) ॐ अरिष्टनाशकाय नमः। - Om Arishtanashakaya Namah।
151) ॐ धृष्णवे नमः। - Om Dhrishnave Namah।
152) ॐ प्रमृशाय नमः। - Om Pramrishaya Namah।
153) ॐ इत्यात्मने नमः। - Om Ityatmane Namah।
154) ॐ वदान्याय नमः। - Om Vadanyaya Namah।
155) ॐ वेदसम्मताय नमः। - Om Vedasammataya Namah।
156) ॐ तीक्ष्णेषुपाणये नमः। - Om Tikshneshupanaye Namah।
157) ॐ प्रहिताय नमः। - Om Prahitaya Namah।
158) ॐ स्वायुधाय नमः। - Om Swayudhaya Namah।
159) ॐ शस्त्रवित्तमाय नमः। - Om Shastravittamaya Namah।
160) ॐ सुधन्वने नमः। - Om Sudhanvane Namah।
161) ॐ सुप्रसन्नात्मने नमः। - Om Suprasannatmane Namah।
162) ॐ विश्ववक्त्राय नमः। - Om Vishvavaktraya Namah।
163) ॐ सदागतये नमः। - Om Sadagataye Namah।
164) ॐ स्रुत्याय नमः। - Om Srutyaya Namah।
165) ॐ पथ्याय नमः। - Om Pathyaya Namah।
166) ॐ विश्वबाहवे नमः। - Om Vishvabahave Namah।
167) ॐ काट्याय नमः। - Om Katyaya Namah।
168) ॐ नीप्याय नमः। - Om Nipyaya Namah।
169) ॐ शुचिस्मिताय नमः। - Om Shuchismitaya Namah।
170) ॐ सूद्याय नमः। - Om Sudyaya Namah।
171) ॐ सरस्याय नमः। - Om Sarasyaya Namah।
172) ॐ वैशन्ताय नमः। - Om Vaishantaya Namah।
173) ॐ नाद्याय नमः। - Om Nadyaya Namah।
174) ॐ कूप्याय नमः। - Om Kupyaya Namah।
175) ॐ ऋषये नमः। - Om Rishaye Namah।
176) ॐ मनवे नमः। - Om Manave Namah।
177) ॐ सर्वस्मै नमः। - Om Sarvasmai Namah।
178) ॐ वर्ष्याय नमः। - Om Varshyaya Namah।
179) ॐ वर्षरूपाय नमः। - Om Varsharupaya Namah।
180) ॐ कुमाराय नमः। - Om Kumaraya Namah।
181) ॐ कुशलाय नमः। - Om Kushalaya Namah।
182) ॐ अमलाय नमः। - Om Amalaya Namah।
183) ॐ मेघ्याय नमः। - Om Meghyaya Namah।
184) ॐ अवर्ष्याय नमः। - Om Avarshyaya Namah।
185) ॐ अमोघशक्तये नमः। - Om Amoghashaktaye Namah।
186) ॐ विद्युत्याय नमः। - Om Vidyutyaya Namah।
187) ॐ अमोघविक्रमाय नमः। - Om Amoghavikramaya Namah।
188) ॐ दुरासदाय नमः। - Om Durasadaya Namah।
189) ॐ दुराराध्याय नमः। - Om Duraradhyaya Namah।
190) ॐ निर्द्वन्द्वाय नमः। - Om Nirdwandwaya Namah।
191) ॐ दुःसहर्षभाय नमः। - Om Duhsaharshabhaya Namah।
192) ॐ ईध्रियाय नमः। - Om Idhriyaya Namah।
193) ॐ क्रोधशमनाय नमः। - Om Krodhashamanaya Namah।
194) ॐ जातुकर्णाय नमः। - Om Jatukarnaya Namah।
195) ॐ पुरुष्टुताय नमः। - Om Purushtutaya Namah।
196) ॐ आतप्याय नमः। - Om Atapyaya Namah।
197) ॐ वायवे नमः। - Om Vayave Namah।
198) ॐ अजराय नमः। - Om Ajaraya Namah।
199) ॐ वात्याय नमः। - Om Vatyaya Namah।
200) ॐ कात्यायनीप्रियाय नमः। - Om Katyayanipriyaya Namah।

201) ॐ वास्तव्याय नमः। - Om Vastavyaya Namah।
202) ॐ वास्तुपाय नमः। - Om Vastupaya Namah।
203) ॐ रेष्म्याय नमः। - Om Reshmyaya Namah।
204) ॐ विश्वमूर्ध्ने नमः। - Om Vishvamurdhne Namah।
205) ॐ वसुप्रदाय नमः। - Om Vasupradaya Namah।
206) ॐ सोमाय नमः। - Om Somaya Namah।
207) ॐ ताम्राय नमः। - Om Tamraya Namah।
208) ॐ अरुणाय नमः। - Om Arunaya Namah।
209) ॐ शङ्गाय नमः। - Om Shangaya Namah।
210) ॐ रुद्राय नमः। - Om Rudraya Namah।
211) ॐ सुखकराय नमः। - Om Sukhakaraya Namah।
212) ॐ सुकृते नमः। - Om Sukrite Namah।
213) ॐ उग्राय नमः। - Om Ugraya Namah।
214) ॐ अनुग्राय नमः। - Om Anugraya Namah।
215) ॐ भीमकर्मणे नमः। - Om Bhimakarmane Namah।
216) ॐ भीमाय नमः। - Om Bhimaya Namah।
217) ॐ भीमपराक्रमाय नमः। - Om Bhimaparakramaya Namah।
218) ॐ अग्रेवधाय नमः। - Om Agrevadhaya Namah।
219) ॐ हनीयात्मने नमः। - Om Haniyatmane Namah।
220) ॐ हन्त्रे नमः। - Om Hantre Namah।
221) ॐ दूरेवधाय नमः। - Om Durevadhaya Namah।
222) ॐ वधाय नमः। - Om Vadhaya Namah।
223) ॐ शम्भवे नमः। - Om Shambhave Namah।
224) ॐ मयोभवाय नमः। - Om Mayobhavaya Namah।
225) ॐ नित्याय नमः। - Om Nityaya Namah।
226) ॐ शङ्कराय नमः। - Om Shankaraya Namah।
227) ॐ कीर्तिसागराय नमः। - Om Kirtisagaraya Namah।
228) ॐ मयस्कराय नमः। - Om Mayaskaraya Namah।
229) ॐ शिवतराय नमः। - Om Shivataraya Namah।
230) ॐ खण्डपर्शवे नमः। - Om Khandaparshave Namah।
231) ॐ अजाय नमः। - Om Ajaya Namah।
232) ॐ शुचये नमः। - Om Shuchaye Namah।
233) ॐ तीर्थ्याय नमः। - Om Tirthyaya Namah।
234) ॐ कूल्याय नमः। - Om Kulyaya Namah।
235) ॐ अमृताधीशाय नमः। - Om Amritadhishaya Namah।
236) ॐ पार्याय नमः। - Om Paryaya Namah।
237) ॐ अवार्याय नमः। - Om Avaryaya Namah।
238) ॐ अमृताकराय नमः। - Om Amritakaraya Namah।
239) ॐ शुद्धाय नमः। - Om Shuddhaya Namah।
240) ॐ प्रतरणाय नमः। - Om Prataranaya Namah।
241) ॐ मुख्याय नमः। - Om Mukhyaya Namah।
242) ॐ शुद्धपाणये नमः। - Om Shuddhapanaye Namah।
243) ॐ अलोलुपाय नमः। - Om Alolupaya Namah।
244) ॐ उच्चाय नमः। - Om Uchchaya Namah।
245) ॐ उत्तरणाय नमः। - Om Uttaranaya Namah।
246) ॐ तार्याय नमः। - Om Taryaya Namah।
247) ॐ तार्यज्ञाय नमः। - Om Taryajnaya Namah।
248) ॐ तार्यहृद्गतये नमः। - Om Taryahridgataye Namah।
249) ॐ आतार्याय नमः। - Om Ataryaya Namah।
250) ॐ सारभूतात्मने नमः। - Om Sarabhutatmane Namah।
251) ॐ सारग्राहिणे नमः। - Om Saragrahine Namah।
252) ॐ दुरत्ययाय नमः। - Om Duratyayaya Namah।
253) ॐ आलाद्याय नमः। - Om Aladyaya Namah।
254) ॐ मोक्षदाय पथ्याय नमः। - Om Mokshadaya Pathyaya Namah।
255) ॐ अनर्थघ्ने नमः। - Om Anarthaghne Namah।
256) ॐ सत्यसङ्गराय नमः। - Om Satyasangaraya Namah।
257) ॐ शष्प्याय नमः। - Om Shashpyaya Namah।
258) ॐ फेन्याय नमः। - Om Phenyaya Namah।
259) ॐ प्रवाह्याय नमः। - Om Pravahyaya Namah।
260) ॐ ऊढ्रे नमः। - Om Udhre Namah।
261) ॐ सिकत्याय नमः। - Om Sikatyaya Namah।
262) ॐ सैकताश्रयाय नमः। - Om Saikatashrayaya Namah।
263) ॐ इरिण्याय नमः। - Om Irinyaya Namah।
264) ॐ ग्रामण्ये नमः। - Om Gramanye Namah।
265) ॐ पुण्याय नमः। - Om Punyaya Namah।
266) ॐ शरण्याय नमः। - Om Sharanyaya Namah।
267) ॐ शुद्धशासनाय नमः। - Om Shuddhashasanaya Namah।
268) ॐ वरेण्याय नमः। - Om Varenyaya Namah।
269) ॐ यज्ञपुरुषाय नमः। - Om Yajnapurushaya Namah।
270) ॐ यज्ञेशाय नमः। - Om Yajneshaya Namah।
271) ॐ यज्ञनायकाय नमः। - Om Yajnanayakaya Namah।
272) ॐ यज्ञकत्रे नमः। - Om Yajnakatre Namah।
273) ॐ यज्ञभोक्त्रे नमः। - Om Yajnabhoktre Namah।
274) ॐ यज्ञविघ्नविनाशकाय नमः। - Om Yajnavighnavinashakaya Namah।
275) ॐ यज्ञकर्मफलाध्यक्षाय नमः। - Om Yajnakarmaphaladhyakshaya Namah।
276) ॐ यज्ञमूर्तये नमः। - Om Yajnamurtaye Namah।
277) ॐ अनातुराय नमः। - Om Anaturaya Namah।
278) ॐ प्रपथ्याय नमः। - Om Prapathyaya Namah।
279) ॐ किंशिलाय नमः। - Om Kimshilaya Namah।
280) ॐ गेह्याय नमः। - Om Gehyaya Namah।
281) ॐ गृह्याय नमः। - Om Grihyaya Namah।
282) ॐ तल्प्याय नमः। - Om Talpyaya Namah।
283) ॐ धनाकराय नमः। - Om Dhanakaraya Namah।
284) ॐ पुलस्त्याय नमः। - Om Pulastyaya Namah।
285) ॐ क्षयणाय नमः। - Om Kshayanaya Namah।
286) ॐ गोष्ठ्याय नमः। - Om Goshthyaya Namah।
287) ॐ गोविन्दाय नमः। - Om Govindaya Namah।
288) ॐ गीतसत्क्रियाय नमः। - Om Gitasatkriyaya Namah।
289) ॐ ह्रदय्याय नमः। - Om Hradayyaya Namah।
290) ॐ हृद्यकृते नमः। - Om Hridyakrite Namah।
291) ॐ हृद्याय नमः। - Om Hridyaya Namah।
292) ॐ गह्वरेष्ठाय नमः। - Om Gahvareshthaya Namah।
293) ॐ प्रभाकराय नमः। - Om Prabhakaraya Namah।
294) ॐ निवेष्प्याय नमः। - Om Niveshpyaya Namah।
295) ॐ नियताय नमः। - Om Niyataya Namah।
296) ॐ अयन्त्रे नमः। - Om Ayantre Namah।
297) ॐ पांसव्याय नमः। - Om Pamsavyaya Namah।
298) ॐ सम्प्रतापनाय नमः। - Om Sampratapanaya Namah।
299) ॐ शुष्क्याय नमः। - Om Shushkyaya Namah।
300) ॐ हरित्याय नमः। - Om Harityaya Namah।

301) ॐ अपूतात्मने नमः। - Om Aputatmane Namah।
302) ॐ रजस्याय नमः। - Om Rajasyaya Namah।
303) ॐ सात्त्विकप्रियाय नमः। - Om Sattvikapriyaya Namah।
304) ॐ लोप्याय नमः। - Om Lopyaya Namah।
305) ॐ उलप्याय नमः। - Om Ulapyaya Namah।
306) ॐ पर्णशद्याय नमः। - Om Parnashadyaya Namah।
307) ॐ पर्ण्याय नमः। - Om Parnyaya Namah।
308) ॐ पूर्णाय नमः। - Om Purnaya Namah।
309) ॐ पुरातनाय नमः। - Om Puratanaya Namah।
310) ॐ भूताय नमः। - Om Bhutaya Namah।
311) ॐ भूतपतये नमः। - Om Bhutapataye Namah।
312) ॐ भूपाय नमः। - Om Bhupaya Namah।
313) ॐ भूधराय नमः। - Om Bhudharaya Namah।
314) ॐ भूधरायुधाय नमः। - Om Bhudharayudhaya Namah।
315) ॐ भूतसङ्घाय नमः। - Om Bhutasanghaya Namah।
316) ॐ भूतमूर्तये नमः। - Om Bhutamurtaye Namah।
317) ॐ भूतघ्ने नमः। - Om Bhutaghne Namah।
318) ॐ भूतिभूषणाय नमः। - Om Bhutibhushanaya Namah।
319) ॐ मदनाय नमः। - Om Madanaya Namah।
320) ॐ मादकाय नमः। - Om Madakaya Namah।
321) ॐ माद्याय नमः। - Om Madyaya Namah।
322) ॐ मदघ्ने नमः। - Om Madaghne Namah।
323) ॐ मधुरप्रियाय नमः। - Om Madhurapriyaya Namah।
324) ॐ मधवे नमः। - Om Madhave Namah।
325) ॐ मधुकराय नमः। - Om Madhukaraya Namah।
326) ॐ क्रूराय नमः। - Om Kruraya Namah।
327) ॐ मधुराय नमः। - Om Madhuraya Namah।
328) ॐ मदनान्तकाय नमः। - Om Madanantakaya Namah।
329) ॐ निरञ्जनाय नमः। - Om Niranjanaya Namah।
330) ॐ निराधाराय नमः। - Om Niradharaya Namah।
331) ॐ निर्लुप्ताय नमः। - Om Nirluptaya Namah।
332) ॐ निरुपाधिकाय नमः। - Om Nirupadhikaya Namah।
333) ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः। - Om Nishprapanchaya Namah।
334) ॐ निराकाराय नमः। - Om Nirakaraya Namah।
335) ॐ निरीहाय नमः। - Om Nirihaya Namah।
336) ॐ निरुपद्रवाय नमः। - Om Nirupadravaya Namah।
337) ॐ सत्त्वाय नमः। - Om Sattvaya Namah।
338) ॐ सत्त्वगुणोपेताय नमः। - Om Sattvagunopetaya Namah।
339) ॐ सत्त्वविदे नमः। - Om Sattvavide Namah।
340) ॐ सत्त्ववित्प्रियाय नमः। - Om Sattvavitpriyaya Namah।
341) ॐ सत्त्वनिष्ठाय नमः। - Om Sattvanishthaya Namah।
342) ॐ सत्त्वमूर्तये नमः। - Om Sattvamurtaye Namah।
343) ॐ सत्त्वेशाय नमः। - Om Sattveshaya Namah।
344) ॐ सत्त्ववित्तमाय नमः। - Om Sattvavittamaya Namah।
345) ॐ समस्तजगदाधाराय नमः। - Om Samastajagadadharaya Namah।
346) ॐ समस्तगुणसागराय नमः। - Om Samastagunasagaraya Namah।
347) ॐ समस्तदुःखविध्वंसिने नमः। - Om Samastaduhkhavidhvamsine Namah।
348) ॐ समस्तानन्दकारणाय नमः। - Om Samastanandakaranaya Namah।
349) ॐ रुद्राक्षमालाभरणाय नमः। - Om Rudrakshamalabharanaya Namah।
350) ॐ रुद्राक्षप्रियवत्सलाय नमः। - Om Rudrakshapriyavatsalaya Namah।
351) ॐ रुद्राक्षवक्षसे नमः। - Om Rudrakshavakshase Namah।
352) ॐ रुद्राक्षरूपाय नमः। - Om Rudraksharupaya Namah।
353) ॐ रुद्राक्षपक्षकाय नमः। - Om Rudrakshapakshakaya Namah।
354) ॐ विश्वेश्वराय नमः। - Om Vishveshwaraya Namah।
355) ॐ वीरभद्राय नमः। - Om Virabhadraya Namah।
356) ॐ सम्राजे नमः। - Om Samraje Namah।
357) ॐ दक्षमखान्तकाय नमः। - Om Dakshamakhantakaya Namah।
358) ॐ विघ्नेश्वराय नमः। - Om Vighneshwaraya Namah।
359) ॐ विघ्नकर्त्रे नमः। - Om Vighnakartre Namah।
360) ॐ गुरवे देवशिखामणये नमः। - Om Gurave Devashikhamanaye Namah।
361) ॐ भुजगेन्द्रलसत्कण्ठाय नमः। - Om Bhujagendralasatkanthaya Namah।
362) ॐ भुजङ्गाभरणप्रियाय नमः। - Om Bhujangabharanapriyaya Namah।
363) ॐ भुजङ्गविलसत्कर्णाय नमः। - Om Bhujangavilasatkarnaya Namah।
364) ॐ भुजङ्गवलयावृताय नमः। - Om Bhujangavalayavritaya Namah।
365) ॐ मुनिवन्द्याय नमः। - Om Munivandyaya Namah।
366) ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः। - Om Munishreshthaya Namah।
367) ॐ मुनिवृन्दनिषेविताय नमः। - Om Munivrindanishevitaya Namah।
368) ॐ मुनिहृत्पुण्डरीकस्थाय नमः। - Om Munihritpundarikasthaya Namah।
369) ॐ मुनिसङ्घैकजीवनाय नमः। - Om Munisanghaikajivanaya Namah।
370) ॐ मुनिमृग्याय नमः। - Om Munimrigyaya Namah।
371) ॐ वेदमृग्याय नमः। - Om Vedamrigyaya Namah।
372) ॐ मृगहस्ताय नमः। - Om Mrigahastaya Namah।
373) ॐ मुनीश्वराय नमः। - Om Munishwaraya Namah।
374) ॐ मृगेन्द्रचर्मवसनाय नमः। - Om Mrigendracharmavasanaya Namah।
375) ॐ नरसिंहनिपातनाय नमः। - Om Narasimhanipatanaya Namah।
376) ॐ मृत्युञ्जयाय नमः। - Om Mrityunjayaya Namah।
377) ॐ मृत्युमृत्यवे नमः। - Om Mrityumrityave Namah।
378) ॐ अपमृत्युविनाशकाय नमः। - Om Apamrityuvinashakaya Namah।
379) ॐ दुष्टमृत्यवे नमः। - Om Dushtamrityave Namah।
380) ॐ अदुष्टेष्टाय नमः। - Om Adushteshtaya Namah।
381) ॐ मृत्युघ्ने मृत्युपूजिताय नमः। - Om Mrityughne Mrityupujitaya Namah।
382) ॐ ऊर्ध्वाय नमः। - Om Urdhwaya Namah।
383) ॐ हिरण्याय नमः। - Om Hiranyaya Namah।
384) ॐ परमाय नमः। - Om Paramaya Namah।
385) ॐ निधनेशाय नमः। - Om Nidhaneshaya Namah।
386) ॐ धनाधिपाय नमः। - Om Dhanadhipaya Namah।
387) ॐ यजुर्मूर्तये नमः। - Om Yajurmurtaye Namah।
388) ॐ साममूर्तये नमः। - Om Samamurtaye Namah।
389) ॐ ऋङ्मूर्तये नमः। - Om Rinmurtaye Namah।
390) ॐ मूर्तिवर्जिताय नमः। - Om Murtivarjitaya Namah।
391) ॐ व्यक्ताय नमः। - Om Vyaktaya Namah।
392) ॐ व्यक्ततमाय नमः। - Om Vyaktatamaya Namah।
393) ॐ अव्यक्ताय नमः। - Om Avyaktaya Namah।
394) ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः। - Om Vyaktavyaktaya Namah।
395) ॐ तमसे नमः। - Om Tamase Namah।
396) ॐ जविने नमः। - Om Javine Namah।
397) ॐ लिङ्गमूर्तये नमः। - Om Lingamurtaye Namah।
398) ॐ अलिङ्गात्मने नमः। - Om Alingatmane Namah।
399) ॐ लिङ्गालिङ्गात्मविग्रहाय नमः। - Om Lingalingatmavigrahaya Namah।
400) ॐ ग्रहग्रहाय नमः। - Om Grahagrahaya Namah।

401) ॐ ग्रहाधाराय नमः। - Om Grahadharaya Namah।
402) ॐ ग्रहाकाराय नमः। - Om Grahakaraya Namah।
403) ॐ ग्रहेश्वराय नमः। - Om Graheshwaraya Namah।
404) ॐ ग्रहकृते नमः। - Om Grahakrite Namah।
405) ॐ ग्रहभिदे नमः। - Om Grahabhide Namah।
406) ॐ ग्राहिणे नमः। - Om Grahine Namah।
407) ॐ ग्रहाय नमः। - Om Grahaya Namah।
408) ॐ ग्रहविलक्षणाय नमः। - Om Grahavilakshanaya Namah।
409) ॐ कल्पाकाराय नमः। - Om Kalpakaraya Namah।
410) ॐ कल्पकर्त्रे नमः। - Om Kalpakartre Namah।
411) ॐ कल्पलक्षणतत्पराय नमः। - Om Kalpalakshanatatparaya Namah।
412) ॐ कल्पाय नमः। - Om Kalpaya Namah।
413) ॐ कल्पाकृतये नमः। - Om Kalpakritaye Namah।
414) ॐ कल्पनाशकाय नमः। - Om Kalpanashakaya Namah।
415) ॐ कल्पकल्पकाय नमः। - Om Kalpakalpakaya Namah।
416) ॐ परमात्मने नमः। - Om Paramatmane Namah।
417) ॐ प्रधानात्मने नमः। - Om Pradhanatmane Namah।
418) ॐ प्रधानपुरुषाय नमः। - Om Pradhanapurushaya Namah।
419) ॐ शिवाय नमः। - Om Shivaya Namah।
420) ॐ वेद्याय नमः। - Om Vedyaya Namah।
421) ॐ वैद्याय नमः। - Om Vaidyaya Namah।
422) ॐ वेदवेद्याय नमः। - Om Vedavedyaya Namah।
423) ॐ वेदवेदान्तसंस्तुताय नमः। - Om Vedavedantasamstutaya Namah।
424) ॐ वेदवक्त्राय नमः। - Om Vedavaktraya Namah।
425) ॐ वेदजिह्वाय नमः। - Om Vedajihvaya Namah।
426) ॐ विजिह्वाय नमः। - Om Vijihvaya Namah।
427) ॐ जिह्मनाशकाय नमः। - Om Jihmanashakaya Namah।
428) ॐ कल्याणरूपाय नमः। - Om Kalyanarupaya Namah।
429) ॐ कल्याणाय नमः। - Om Kalyanaya Namah।
430) ॐ कल्याणगुणसंश्रयाय नमः। - Om Kalyanagunasamshrayaya Namah।
431) ॐ भक्तकल्याणदाय नमः। - Om Bhaktakalyanadaya Namah।
432) ॐ भक्तकामधेनवे नमः। - Om Bhaktakamadhenave Namah।
433) ॐ सुराधिपाय नमः। - Om Suradhipaya Namah।
434) ॐ पावनाय नमः। - Om Pavanaya Namah।
435) ॐ पावकाय नमः। - Om Pavakaya Namah।
436) ॐ वामाय नमः। - Om Vamaya Namah।
437) ॐ महाकालाय नमः। - Om Mahakalaya Namah।
438) ॐ मदापहाय नमः। - Om Madapahaya Namah।
439) ॐ घोरपातकदावाग्नये नमः। - Om Ghorapatakadavagnaye Namah।
440) ॐ दवभस्मकणप्रियाय नमः। - Om Davabhasmakanapriyaya Namah।
441) ॐ अनन्तसोमसूर्याग्निमण्डलप्रतिमप्रभाय नमः। - Om Anantasomasuryagnimandalapratimaprabhaya Namah।
442) ॐ जगदेकप्रभवे नमः। - Om Jagadekaprabhave Namah।
443) ॐ स्वामिने नमः। - Om Swamine Namah।
444) ॐ जगद्वन्द्याय नमः। - Om Jagadwandyaya Namah।
445) ॐ जगन्मयाय नमः। - Om Jaganmayaya Namah।
446) ॐ जगदानन्ददाय नमः। - Om Jagadanandadaya Namah।
447) ॐ जन्मजरामरणवर्जिताय नमः। - Om Janmajaramaranavarjitaya Namah।
448) ॐ खट्वाङ्गिने नमः। - Om Khatwangine Namah।
449) ॐ नीतिमते नमः। - Om Nitimate Namah।
450) ॐ सत्याय नमः। - Om Satyaya Namah।
451) ॐ देवतात्मने नमः। - Om Devatatmane Namah।
452) ॐ आत्मसम्भवाय नमः। - Om Atmasambhavaya Namah।
453) ॐ कपालमालाभरणाय नमः। - Om Kapalamalabharanaya Namah।
454) ॐ कपालिने नमः। - Om Kapaline Namah।
455) ॐ विष्णुवल्लभाय नमः। - Om Vishnuvallabhaya Namah।
456) ॐ कमलासनकालाग्नये नमः। - Om Kamalasanakalagnaye Namah।
457) ॐ कमलासनपूजिताय नमः। - Om Kamalasanapujitaya Namah।
458) ॐ कालाधीशाय नमः। - Om Kaladhishaya Namah।
459) ॐ त्रिकालज्ञाय नमः। - Om Trikalajnaya Namah।
460) ॐ दुष्टविग्रहवारकाय नमः। - Om Dushtavigrahavarakaya Namah।
461) ॐ नाट्यकर्त्रे नमः। - Om Natyakartre Namah।
462) ॐ नटपराय नमः। - Om Nataparaya Namah।
463) ॐ महानाट्यविशारदाय नमः। - Om Mahanatyavisharadaya Namah।
464) ॐ विराट्द्रूपधराय नमः। - Om Viratdrupadharaya Namah।
465) ॐ धीराय नमः। - Om Dhiraya Namah।
466) ॐ वीराय नमः। - Om Viraya Namah।
467) ॐ वृषभवाहनाय नमः। - Om Vrishabhavahanaya Namah।
468) ॐ वृषाङ्काय नमः। - Om Vrishankaya Namah।
469) ॐ वृषभाधीशाय नमः। - Om Vrishabhadhishaya Namah।
470) ॐ वृषात्मने नमः। - Om Vrishatmane Namah।
471) ॐ वृषभध्वजाय नमः। - Om Vrishabhadhwajaya Namah।
472) ॐ महोन्नताय नमः। - Om Mahonnataya Namah।
473) ॐ महाकायाय नमः। - Om Mahakayaya Namah।
474) ॐ महावक्षसे नमः। - Om Mahavakshase Namah।
475) ॐ महाभुजाय नमः। - Om Mahabhujaya Namah।
476) ॐ महास्कन्धाय नमः। - Om Mahaskandhaya Namah।
477) ॐ महाग्रीवाय नमः। - Om Mahagrivaya Namah।
478) ॐ महावक्त्राय नमः। - Om Mahavaktraya Namah।
479) ॐ महाशिरसे नमः। - Om Mahashirase Namah।
480) ॐ महाहनवे नमः। - Om Mahahanave Namah।
481) ॐ महादंष्ट्राय नमः। - Om Mahadamshtraya Namah।
482) ॐ महदोष्ठाय नमः। - Om Mahadoshthaya Namah।
483) ॐ महोदराय नमः। - Om Mahodaraya Namah।
484) ॐ सुन्दरभ्रुवे नमः। - Om Sundarabhruve Namah।
485) ॐ सुनयनाय नमः। - Om Sunayanaya Namah।
486) ॐ सुललाटय नमः। - Om Sulalataya Namah।
487) ॐ सुकन्दराय नमः। - Om Sukandaraya Namah।
488) ॐ सत्यवाक्याय नमः। - Om Satyavakyaya Namah।
489) ॐ धर्मवेत्त्रे नमः। - Om Dharmavettre Namah।
490) ॐ सत्यज्ञाय नमः। - Om Satyajnaya Namah।
491) ॐ सत्यवित्तमाय नमः। - Om Satyavittamaya Namah।
492) ॐ धर्मवते नमः। - Om Dharmawate Namah।
493) ॐ धर्मनिपुणाय नमः। - Om Dharmanipunaya Namah।
494) ॐ धर्माय नमः। - Om Dharmaya Namah।
495) ॐ धर्मप्रवर्तकाय नमः। - Om Dharmapravartakaya Namah।
496) ॐ कृतज्ञाय नमः। - Om Kritajnaya Namah।
497) ॐ कृतकृत्यात्मने नमः। - Om Kritakrityatmane Namah।
498) ॐ कृतकृत्याय नमः। - Om Kritakrityaya Namah।
499) ॐ कृतागमाय नमः। - Om Kritagamaya Namah।
500) ॐ कृत्यविदे नमः। - Om Krityavide Namah।

501) ॐ कृत्यविच्छ्रेष्ठाय नमः। - Om Krityavichchhreshthaya Namah।
502) ॐ कृतज्ञप्रियकृत्तमाय नमः। - Om Kritajnapriyakrittamaya Namah।
503) ॐ व्रतकृते नमः। - Om Vratakrite Namah।
504) ॐ व्रतविच्छ्रेष्ठाय नमः। - Om Vratavichchhreshthaya Namah।
505) ॐ व्रतविदुषे नमः। - Om Vratavidushe Namah।
506) ॐ महाव्रतिने नमः। - Om Mahavratine Namah।
507) ॐ व्रतप्रियाय नमः। - Om Vratapriyaya Namah।
508) ॐ व्रताधाराय नमः। - Om Vratadharaya Namah।
509) ॐ व्रताकाराय नमः। - Om Vratakaraya Namah।
510) ॐ व्रतेश्वराय नमः। - Om Vrateshwaraya Namah।
511) ॐ अतिरागिणे नमः। - Om Atiragine Namah।
512) ॐ वीतरागिणे नमः। - Om Vitaragine Namah।
513) ॐ रागहेतवे नमः। - Om Ragahetave Namah।
514) ॐ विरागविदे नमः। - Om Viragavide Namah।
515) ॐ रागघ्नाय नमः। - Om Ragaghnaya Namah।
516) ॐ रागशमनाय नमः। - Om Ragashamanaya Namah।
517) ॐ रागदाय नमः। - Om Ragadaya Namah।
518) ॐ रागिरागविदे नमः। - Om Ragiragavide Namah।
519) ॐ विदुषे नमः। - Om Vidushe Namah।
520) ॐ विद्वत्तमाय नमः। - Om Vidwattamaya Namah।
521) ॐ विद्वज्जनमानससंश्रयाय नमः। - Om Vidwajjanamanasasamshrayaya Namah।
522) ॐ विद्वज्जनाश्रयाय नमः। - Om Vidvajjanashrayaya Namah।
523) ॐ विद्वज्जनस्तव्यपराक्रमाय नमः। - Om Vidwajjanastavyaparakramaya Namah।
524) ॐ नीतिकृते नमः। - Om Nitikrite Namah।
525) ॐ नीतिविदे नमः। - Om Nitivide Namah।
526) ॐ नीतिप्रदात्रे नमः। - Om Nitipradatre Namah।
527) ॐ नीतिवित्प्रियाय नमः। - Om Nitivitpriyaya Namah।
528) ॐ विनीतवत्सलाय नमः। - Om Vinitavatsalaya Namah।
529) ॐ नीतिस्वरूपाय नमः। - Om Nitiswarupaya Namah।
530) ॐ नीतिसंश्रयाय नमः। - Om Nitisamshrayaya Namah।
531) ॐ क्रोधविदे नमः। - Om Krodhavide Namah।
532) ॐ क्रोधकृते नमः। - Om Krodhakrite Namah।
533) ॐ क्रोधिजनकृते नमः। - Om Krodhijanakrite Namah।
534) ॐ क्रोधरूपधृषे नमः। - Om Krodharupadhrishe Namah।
535) ॐ सक्रोधाय नमः। - Om Sakrodhaya Namah।
536) ॐ क्रोधघ्ने नमः। - Om Krodhaghne Namah।
537) ॐ क्रोधिजनघ्ने नमः। - Om Krodhijanaghne Namah।
538) ॐ क्रोधकारणाय नमः। - Om Krodhakaranaya Namah।
539) ॐ गुणवते नमः। - Om Gunawate Namah।
540) ॐ गुणविच्छ्रेष्ठाय नमः। - Om Gunavichchhreshthaya Namah।
541) ॐ निर्गुणाय नमः। - Om Nirgunaya Namah।
542) ॐ गुणवित्प्रियाय नमः। - Om Gunavitpriyaya Namah।
543) ॐ गुणाधाराय नमः। - Om Gunadharaya Namah।
544) ॐ गुणाकाराय नमः। - Om Gunakaraya Namah।
545) ॐ गुणकृते नमः। - Om Gunakrite Namah।
546) ॐ गुणनाशकाय नमः। - Om Gunanashakaya Namah।
547) ॐ वीर्यवते नमः। - Om Viryawate Namah।
548) ॐ वीर्यविच्छ्रेष्ठाय नमः। - Om Viryavichchhreshthaya Namah।
549) ॐ वीर्यविदे नमः। - Om Viryavide Namah।
550) ॐ वीर्यसंश्रयाय नमः। - Om Viryasamshrayaya Namah।
551) ॐ वीर्याकाराय नमः। - Om Viryakaraya Namah।
552) ॐ वीर्यकराय नमः। - Om Viryakaraya Namah।
553) ॐ वीर्यघ्ने नमः। - Om Viryaghne Namah।
554) ॐ वीर्यवर्धकाय नमः। - Om Viryavardhakaya Namah।
555) ॐ कालविदे नमः। - Om Kalavide Namah।
556) ॐ कालकृते नमः। - Om Kalakrite Namah।
557) ॐ कालाय नमः। - Om Kalaya Namah।
558) ॐ बलकृते नमः। - Om Balakrite Namah।
559) ॐ बलविदे नमः। - Om Balavide Namah।
560) ॐ बलिने नमः। - Om Baline Namah।
561) ॐ मनोन्मनाय नमः। - Om Manonmanaya Namah।
562) ॐ मनोरूपाय नमः। - Om Manorupaya Namah।
563) ॐ बलप्रमथनाय नमः। - Om Balapramathanaya Namah।
564) ॐ बलाय नमः। - Om Balaya Namah।
565) ॐ विश्वप्रदात्रे विद्याप्रदात्रे नमः। - Om Vishvapradatre Vidyapradatre Namah।
566) ॐ विश्वेशाय विद्येशाय नमः। - Om Vishveshaya Vidyeshaya Namah।
567) ॐ विश्वमात्रैकसंश्रयाय विद्यामात्रैकसंश्रयाय नमः। - Om Vishvamatraikasamshrayaya Vidyamatraikasamshrayaya Namah।
568) ॐ विश्वकाराय विद्याकाराय नमः। - Om Vishvakaraya Vidyakaraya Namah।
569) ॐ महाविश्वाय महाविद्याय नमः। - Om Mahavishvaya Mahavidyaya Namah।
570) ॐ विश्वविश्वाय विद्याविद्याय नमः। - Om Vishvavishvaya Vidyavidyaya Namah।
571) ॐ विशारदाय नमः। - Om Visharadaya Namah।
572) ॐ वसन्तकृते नमः। - Om Vasantakrite Namah।
573) ॐ वसन्तात्मने नमः। - Om Vasantatmane Namah।
574) ॐ वसन्तेशाय नमः। - Om Vasanteshaya Namah।
575) ॐ वसन्तदाय नमः। - Om Vasantadaya Namah।
576) ॐ ग्रीष्मात्मने नमः। - Om Grishmatmane Namah।
577) ॐ ग्रीष्मकृते नमः। - Om Grishmakrite Namah।
578) ॐ ग्रीष्मवर्धकाय नमः। - Om Grishmavardhakaya Namah।
579) ॐ ग्रीष्मनाशकाय नमः। - Om Grishmanashakaya Namah।
580) ॐ प्रावृट्कृते नमः। - Om Pravritkrite Namah।
581) ॐ प्रावृडाकाराय नमः। - Om Pravridakaraya Namah।
582) ॐ प्रावृट्कालप्रवर्तकाय नमः। - Om Pravritkalapravartakaya Namah।
583) ॐ प्रावृट्प्रवर्धकाय नमः। - Om Pravritpravardhakaya Namah।
584) ॐ प्रावृण्णाथाय नमः। - Om Pravrinnathaya Namah।
585) ॐ प्रावृड्-विनाशकाय नमः। - Om Pravrid-Vinashakaya Namah।
586) ॐ शरदात्मने नमः। - Om Sharadatmane Namah।
587) ॐ शरद्धेतवे नमः। - Om Sharaddhetave Namah।
588) ॐ शरत्कालप्रवर्तकाय नमः। - Om Sharatkalapravartakaya Namah।
589) ॐ शरन्नाथाय नमः। - Om Sharannathaya Namah।
590) ॐ शरत्कालनाशकाय नमः। - Om Sharatkalanashakaya Namah।
591) ॐ शरदाश्रयाय नमः। - Om Sharadashrayaya Namah।
592) ॐ हिमस्वरूपाय नमः। - Om Himaswarupaya Namah।
593) ॐ हिमदाय नमः। - Om Himadaya Namah।
594) ॐ हिमघ्ने नमः। - Om Himaghne Namah।
595) ॐ हिमनायकाय नमः। - Om Himanayakaya Namah।
596) ॐ शैशिरात्मने नमः। - Om Shaishiratmane Namah।
597) ॐ शैशिरेशाय नमः। - Om Shaishireshaya Namah।
598) ॐ शैशिरर्तुप्रवर्तकाय नमः। - Om Shaishirartupravartakaya Namah।
599) ॐ प्राच्यात्मने नमः। - Om Prachyatmane Namah।
600) ॐ दक्षिणाकाराय नमः। - Om Dakshinakaraya Namah।

601) ॐ प्रतीच्यात्मने नमः। - Om Pratichyatmane Namah।
602) ॐ उत्तराकृतये नमः। - Om Uttarakritaye Namah।
603) ॐ आग्नेयात्मने नमः। - Om Agneyatmane Namah।
604) ॐ निरृतीशाय नमः। - Om Nirritishaya Namah।
605) ॐ वायव्यात्मने नमः। - Om Vayavyatmane Namah।
606) ॐ ईशनायकाय नमः। - Om Ishanayakaya Namah।
607) ॐ ऊर्ध्वाधःसुदिगाकाराय नमः। - Om Urdhvadhahsudigakaraya Namah।
608) ॐ नानादेशैकनायकाय नमः। - Om Nanadeshaikanayakaya Namah।
609) ॐ सर्वपक्षिमृगाकाराय नमः। - Om Sarvapakshimrigakaraya Namah।
610) ॐ सर्वपक्षिमृगाधिपाय नमः। - Om Sarvapakshimrigadhipaya Namah।
611) ॐ सर्वपक्षिमृगाधाराय नमः। - Om Sarvapakshimrigadharaya Namah।
612) ॐ मृगाद्युत्पत्तिकारणाय नमः। - Om Mrigadyutpattikaranaya Namah।
613) ॐ जीवाध्यक्षाय नमः। - Om Jivadhyakshaya Namah।
614) ॐ जीववन्द्याय नमः। - Om Jivavandyaya Namah।
615) ॐ जीवविदे नमः। - Om Jivavide Namah।
616) ॐ जीवरक्षकाय।नमः। - Om Jivarakshakaya Namah।
617) ॐ जीवकृते नमः। - Om Jivakrite Namah।
618) ॐ जीवघ्ने नमः। - Om Jivaghne Namah।
619) ॐ जीवजीवनाय नमः। - Om Jivajivanaya Namah।
620) ॐ जीवसंश्रयाय नमः। - Om Jivasamshrayaya Namah।
621) ॐ ज्योतिःस्वरूपिणे नमः। - Om Jyotihswarupine Namah।
622) ॐ विश्वात्मने नमः। - Om Vishvatmane Namah।
623) ॐ विश्वनाथाय नमः। - Om Vishvanathaya Namah।
624) ॐ वियत्पतये नमः। - Om Viyatpataye Namah।
625) ॐ वज्रात्मने नमः। - Om Vajratmane Namah।
626) ॐ वज्रहस्तात्मने नमः। - Om Vajrahastatmane Namah।
627) ॐ वज्रेशाय नमः। - Om Vajreshaya Namah।
628) ॐ वज्रभूषिताय नमः। - Om Vajrabhushitaya Namah।
629) ॐ कुमारगुरवे ईशानाय नमः। - Om Kumaragurave Ishanaya Namah।
630) ॐ गणाध्यक्षाय नमः। - Om Ganadhyakshaya Namah।
631) ॐ गणाधिपाय नमः। - Om Ganadhipaya Namah।
632) ॐ पिनाकपाणये नमः। - Om Pinakapanaye Namah।
633) ॐ सूर्यात्मने नमः। - Om Suryatmane Namah।
634) ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः। - Om Somasuryagnilochanaya Namah।
635) ॐ अपायरहिताय नमः। - Om Apayarahitaya Namah।
636) ॐ शान्ताय नमः। - Om Shantaya Namah।
637) ॐ दान्ताय नमः। - Om Dantaya Namah।
638) ॐ दमयित्रे नमः। - Om Damayitre Namah।
639) ॐ दमाय नमः। - Om Damaya Namah।
640) ॐ ऋषये नमः। - Om Rishaye Namah।
641) ॐ पुराणपुरुषाय नमः। - Om Puranapurushaya Namah।
642) ॐ पुरुषेशाय नमः। - Om Purusheshaya Namah।
643) ॐ पुरन्दराय नमः। - Om Purandaraya Namah।
644) ॐ कालाग्निरुद्राय नमः। - Om Kalagnirudraya Namah।
645) ॐ सर्वेशाय नमः। - Om Sarveshaya Namah।
646) ॐ शमरूपाय नमः। - Om Shamarupaya Namah।
647) ॐ शमेश्वराय नमः। - Om Shameshwaraya Namah।
648) ॐ प्रलयानलकृते नमः। - Om Pralayanalakrite Namah।
649) ॐ दिव्याय नमः। - Om Divyaya Namah।
650) ॐ प्रलयानलनाशकाय नमः। - Om Pralayanalanashakaya Namah।
651) ॐ त्रियम्बकाय नमः। - Om Triyambakaya Namah।
652) ॐ अरिषड्वर्गनाशकाय नमः। - Om Arishadvarganashakaya Namah।
653) ॐ धनदप्रियाय नमः। - Om Dhanadapriyaya Namah।
654) ॐ अक्षोभ्याय नमः। - Om Akshobhyaya Namah।
655) ॐ क्षोभरहिताय नमः। - Om Kshobharahitaya Namah।
656) ॐ क्षोभदाय नमः। - Om Kshobhadaya Namah।
657) ॐ क्षोभनाशकाय नमः। - Om Kshobhanashakaya Namah।
658) ॐ सदम्भाय नमः। - Om Sadambhaya Namah।
659) ॐ दम्भरहिताय नमः। - Om Dambharahitaya Namah।
660) ॐ दम्भदाय नमः। - Om Dambhadaya Namah।
661) ॐ दम्भनाशकाय नमः। - Om Dambhanashakaya Namah।
662) ॐ कुन्देन्दुशङ्खधवलाय नमः। - Om Kundendushankhadhavalaya Namah।
663) ॐ भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः। - Om Bhasmoddhulitavigrahaya Namah।
664) ॐ भस्मधारणहृष्टात्मने नमः। - Om Bhasmadharanahrishtatmane Namah।
665) ॐ तुष्टये नमः। - Om Tushtaye Namah।
666) ॐ पुष्टये नमः। - Om Pushtaye Namah।
667) ॐ अरिसूदनाय नमः। - Om Arisudanaya Namah।
668) ॐ स्थाणवे नमः। - Om Sthanave Namah।
669) ॐ दिगम्बराय नमः। - Om Digambaraya Namah।
670) ॐ भर्गाय नमः। - Om Bhargaya Namah।
671) ॐ भगनेत्रभिदे नमः। - Om Bhaganetrabhide Namah।
672) ॐ उद्यमाय नमः। - Om Udyamaya Namah।
673) ॐ त्रिकाग्नये नमः। - Om Trikagnaye Namah।
674) ॐ कालकालाग्नये नमः। - Om Kalakalagnaye Namah।
675) ॐ अद्वितीयाय नमः। - Om Adwitiyaya Namah।
676) ॐ महायशसे नमः। - Om Mahayashase Namah।
677) ॐ सामप्रियाय नमः। - Om Samapriyaya Namah।
678) ॐ सामवेत्रे नमः। - Om Samavetre Namah।
679) ॐ सामगाय नमः। - Om Samagaya Namah।
680) ॐ सामगप्रियाय नमः। - Om Samagapriyaya Namah।
681) ॐ धीरोदात्ताय नमः। - Om Dhirodattaya Namah।
682) ॐ महाधीराय नमः। - Om Mahadhiraya Namah।
683) ॐ धैर्यदाय नमः। - Om Dhairyadaya Namah।
684) ॐ धैर्यवर्धकाय नमः। - Om Dhairyavardhakaya Namah।
685) ॐ लावण्यराशये नमः। - Om Lavanyarashaye Namah।
686) ॐ सर्वज्ञाय सुबुद्धये नमः। - Om Sarvajnaya Subuddhaye Namah।
687) ॐ बुद्धिमते वराय नमः। - Om Buddhimate Varaya Namah।
688) ॐ तुम्बवीणाय नमः। - Om Tumbavinaya Namah।
689) ॐ कम्बुकण्ठाय नमः। - Om Kambukanthaya Namah।
690) ॐ शम्बरारिनिकृन्तनाय नमः। - Om Shambararinikrintanaya Namah।
691) ॐ शार्दूलचर्मवसनाय नमः। - Om Shardulacharmavasanaya Namah।
692) ॐ पूर्णानन्दाय नमः। - Om Purnanandaya Namah।
693) ॐ जगत्प्रियाय नमः। - Om Jagatpriyaya Namah।
694) ॐ जयप्रदाय नमः। - Om Jayapradaya Namah।
695) ॐ जयाध्यक्षाय नमः। - Om Jayadhyakshaya Namah।
696) ॐ जयात्मने नमः। - Om Jayatmane Namah।
697) ॐ जयकारणाय नमः। - Om Jayakaranaya Namah।
698) ॐ जङ्गमाजङ्गमाकाराय नमः। - Om Jangamajangamakaraya Namah।
699) ॐ जगदुत्पत्तिकारणाय नमः। - Om Jagadutpattikaranaya Namah।
700) ॐ जगद्रक्षाकराय नमः। - Om Jagadrakshakaraya Namah।

701) ॐ वश्याय नमः। - Om Vashyaya Namah।
702) ॐ जगत्प्रलयकारणाय नमः। - Om Jagatpralayakaranaya Namah।
703) ॐ पूषदन्तभिदे नमः। - Om Pushadantabhide Namah।
704) ॐ उत्कृष्टाय नमः। - Om Utkrishtaya Namah।
705) ॐ पञ्चयज्ञाय नमः। - Om Panchayajnaya Namah।
706) ॐ प्रभञ्जकाय नमः। - Om Prabhanjakaya Namah।
707) ॐ अष्टमूर्तये नमः। - Om Ashtamurtaye Namah।
708) ॐ विश्वमूर्तये नमः। - Om Vishvamurtaye Namah।
709) ॐ अतिमूर्तये नमः। - Om Atimurtaye Namah।
710) ॐ अमूर्तिमते नमः। - Om Amurtimate Namah।
711) ॐ कैलासशिखरावासाय नमः। - Om Kailasashikharavasaya Namah।
712) ॐ कैलासशिखरप्रियाय नमः। - Om Kailasashikharapriyaya Namah।
713) ॐ भक्तकैलासदाय नमः। - Om Bhaktakailasadaya Namah।
714) ॐ सूक्ष्माय नमः। - Om Sukshmaya Namah।
715) ॐ मर्मज्ञाय नमः। - Om Marmajnaya Namah।
716) ॐ सर्वशिक्षकाय नमः। - Om Sarvashikshakaya Namah।
717) ॐ सोमाय सोमकलाकाराय नमः। - Om Somaya Somakalakaraya Namah।
718) ॐ महातेजसे नमः। - Om Mahatejase Namah।
719) ॐ महातपसे नमः। - Om Mahatapase Namah।
720) ॐ हिरण्यश्मश्रवे नमः। - Om Hiranyashmashrave Namah।
721) ॐ आनन्दाय नमः। - Om Anandaya Namah।
722) ॐ स्वर्णकेशाय नमः। - Om Swarnakeshaya Namah।
723) ॐ सुवर्णदृशे नमः। - Om Suvarnadrishe Namah।
724) ॐ ब्रह्मणे नमः। - Om Brahmane Namah।
725) ॐ विश्वसृजे नमः। - Om Vishvasrije Namah।
726) ॐ उर्वीशाय नमः। - Om Urvishaya Namah।
727) ॐ मोचकाय नमः। - Om Mochakaya Namah।
728) ॐ बन्धवर्जिताय नमः। - Om Bandhavarjitaya Namah।
729) ॐ स्वतन्त्राय नमः। - Om Swatantraya Namah।
730) ॐ सर्वमन्त्रात्मने नमः। - Om Sarvamantratmane Namah।
731) ॐ श्वुतिमते अमितप्रभाय नमः। - Om Shvutimate Amitaprabhaya Namah।
732) ॐ पुष्कराक्षाय नमः। - Om Pushkarakshaya Namah।
733) ॐ पुण्यकीर्तये नमः। - Om Punyakirtaye Namah।
734) ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः। - Om Punyashravanakirtanaya Namah।
735) ॐ पुण्यमूर्तये नमः। - Om Punyamurtaye Namah।
736) ॐ पुण्यदात्रे नमः। - Om Punyadatre Namah।
737) ॐ पुण्यापुण्यफलप्रदाय नमः। - Om Punyapunyaphalapradaya Namah।
738) ॐ सारभूताय नमः। - Om Sarabhutaya Namah।
739) ॐ स्वरमयाय नमः। - Om Swaramayaya Namah।
740) ॐ रसभूताय नमः। - Om Rasabhutaya Namah।
741) ॐ रसाश्रयाय नमः। - Om Rasashrayaya Namah।
742) ॐ ओम्काराय नमः। - Om Omkaraya Namah।
743) ॐ प्रणवाय नमः। - Om Pranavaya Namah।
744) ॐ नादाय नमः। - Om Nadaya Namah।
745) ॐ प्रणतार्तिप्रभञ्जनाय नमः। - Om Pranatartiprabhanjanaya Namah।
746) ॐ निकटस्थाय नमः। - Om Nikatasthaya Namah।
747) ॐ अतिदूरस्थाय नमः। - Om Atidurasthaya Namah।
748) ॐ वशिने नमः। - Om Vashine Namah।
749) ॐ ब्रह्माण्डनायकाय नमः। - Om Brahmandanayakaya Namah।
750) ॐ मन्दारमूलनिलयाय नमः। - Om Mandaramulanilayaya Namah।
751) ॐ मन्दारकुसुमावृताय नमः। - Om Mandarakusumavritaya Namah।
752) ॐ वृन्दारकप्रियतमाय नमः। - Om Vrindarakapriyatamaya Namah।
753) ॐ वृन्दारकवरार्चिताय नमः। - Om Vrindarakavararchitaya Namah।
754) ॐ श्रीमते नमः। - Om Shrimate Namah।
755) ॐ अनन्तकल्याणपरिपूर्णाय नमः। - Om Anantakalyanaparipurnaya Namah।
756) ॐ महोदयाय नमः। - Om Mahodayaya Namah।
757) ॐ महोत्साहाय नमः। - Om Mahotsahaya Namah।
758) ॐ विश्वभोक्त्रे नमः। - Om Vishvabhoktre Namah।
759) ॐ विश्वाशापरिपूरकाय नमः। - Om Vishvashaparipurakaya Namah।
760) ॐ सुलभाय नमः। - Om Sulabhaya Namah।
761) ॐ असुलभाय नमः। - Om Asulabhaya Namah।
762) ॐ लभ्याय नमः। - Om Labhyaya Namah।
763) ॐ अलभ्याय नमः। - Om Alabhyaya Namah।
764) ॐ लाभप्रवर्धकाय नमः। - Om Labhapravardhakaya Namah।
765) ॐ लाभात्मने नमः। - Om Labhatmane Namah।
766) ॐ लाभदाय नमः। - Om Labhadaya Namah।
767) ॐ वक्त्रे नमः। - Om Vaktre Namah।
768) ॐ द्युतिमते नमः। - Om Dyutimate Namah।
769) ॐ अनसूयकाय नमः। - Om Anasuyakaya Namah।
770) ॐ ब्रह्मचारिणे नमः। - Om Brahmacharine Namah।
771) ॐ दृढाचारिणे नमः। - Om Dridhacharine Namah।
772) ॐ देवसिंहाय नमः। - Om Devasimhaya Namah।
773) ॐ धनप्रियाय नमः। - Om Dhanapriyaya Namah।
774) ॐ वेदपाय नमः। - Om Vedapaya Namah।
775) ॐ देवदेवेशाय नमः। - Om Devadeveshaya Namah।
776) ॐ देवदेवाय नमः। - Om Devadevaya Namah।
777) ॐ उत्तमोत्तमाय नमः। - Om Uttamottamaya Namah।
778) ॐ बीजराजाय नमः। - Om Bijarajaya Namah।
779) ॐ बीजहेतवे नमः। - Om Bijahetave Namah।
780) ॐ बीजदाय नमः। - Om Bijadaya Namah।
781) ॐ बीजवृद्धिदाय नमः। - Om Bijavriddhidaya Namah।
782) ॐ बीजाधाराय नमः। - Om Bijadharaya Namah।
783) ॐ बीजरूपाय नमः। - Om Bijarupaya Namah।
784) ॐ निर्बीजाय नमः। - Om Nirbijaya Namah।
785) ॐ बीजनाशकाय नमः। - Om Bijanashakaya Namah।
786) ॐ परापरेशाय नमः। - Om Parapareshaya Namah।
787) ॐ वरदाय नमः। - Om Varadaya Namah।
788) ॐ पिङ्गलाय नमः। - Om Pingalaya Namah।
789) ॐ अयुग्मलोचनाय नमः। - Om Ayugmalochanaya Namah।
790) ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः। - Om Pingalakshaya Namah।
791) ॐ सुरगुरवे नमः। - Om Suragurave Namah।
792) ॐ गुरवे नमः। - Om Gurave Namah।
793) ॐ सुरगुरुप्रियाय नमः। - Om Suragurupriyaya Namah।
794) ॐ युगावहाय नमः। - Om Yugavahaya Namah।
795) ॐ युगाधीशाय नमः। - Om Yugadhishaya Namah।
796) ॐ युगकृते नमः। - Om Yugakrite Namah।
797) ॐ युगनाशकाय नमः। - Om Yuganashakaya Namah।
798) ॐ कर्पूरगौराय नमः। - Om Karpuragauraya Namah।
799) ॐ गौरीशाय नमः। - Om Gaurishaya Namah।
800) ॐ गौरीगुरुगुहाश्रयाय नमः। - Om Gauriguruguhashrayaya Namah।

801) ॐ धूर्जटये नमः। - Om Dhurjataye Namah।
802) ॐ पिङ्गलजटाय नमः। - Om Pingalajataya Namah।
803) ॐ जटामण्डलमण्डिताय नमः। - Om Jatamandalamanditaya Namah।
804) ॐ मनोजवाय नमः। - Om Manojavaya Namah।
805) ॐ जीवहेतवे नमः। - Om Jivahetave Namah।
806) ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः। - Om Andhakasurasudanaya Namah।
807) ॐ लोकबन्धवे नमः। - Om Lokabandhave Namah।
808) ॐ कलाधाराय नमः। - Om Kaladharaya Namah।
809) ॐ पाण्डुराय नमः। - Om Panduraya Namah।
810) ॐ प्रमथाधिपाय नमः। - Om Pramathadhipaya Namah।
811) ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः। - Om Avyaktalakshanaya Namah।
812) ॐ योगिने नमः। - Om Yogine Namah।
813) ॐ योगीशाय नमः। - Om Yogishaya Namah।
814) ॐ योगपुङ्गवाय नमः। - Om Yogapungavaya Namah।
815) ॐ श्रितावासाय नमः। - Om Shritavasaya Namah।
816) ॐ जनावासाय नमः। - Om Janavasaya Namah।
817) ॐ सुरावासाय नमः। - Om Suravasaya Namah।
818) ॐ सुमण्डलाय नमः। - Om Sumandalaya Namah।
819) ॐ भववैद्याय नमः। - Om Bhavavaidyaya Namah।
820) ॐ योगिवेद्याय नमः। - Om Yogivedyaya Namah।
821) ॐ योगिसिंहहृदासनाय नमः। - Om Yogisimhahridasanaya Namah।
822) ॐ उत्तमाय नमः। - Om Uttamaya Namah।
823) ॐ अनुत्तमाय नमः। - Om Anuttamaya Namah।
824) ॐ अशक्ताय नमः। - Om Ashaktaya Namah।
825) ॐ कालकण्ठाय नमः। - Om Kalakanthaya Namah।
826) ॐ विषादनाय नमः। - Om Vishadanaya Namah।
827) ॐ आशास्याय नमः। - Om Ashasyaya Namah।
828) ॐ कमनीयात्मने नमः। - Om Kamaniyatmane Namah।
829) ॐ शुभाय नमः। - Om Shubhaya Namah।
830) ॐ सुन्दरविग्रहाय नमः। - Om Sundaravigrahaya Namah।
831) ॐ भक्तकल्पतरवे नमः। - Om Bhaktakalpatarave Namah।
832) ॐ स्तोत्रे नमः। - Om Stotre Namah।
833) ॐ स्तव्याय नमः। - Om Stavyaya Namah।
834) ॐ स्तोत्रवरप्रियाय नमः। - Om Stotravarapriyaya Namah।
835) ॐ अप्रमेयगुणाधाराय नमः। - Om Aprameyagunadharaya Namah।
836) ॐ वेदकृते नमः। - Om Vedakrite Namah।
837) ॐ वेदविग्रहाय नमः। - Om Vedavigrahaya Namah।
838) ॐ कीर्त्याधाराय नमः। - Om Kirtyadharaya Namah।
839) ॐ कीर्तिकराय नमः। - Om Kirtikaraya Namah।
840) ॐ कीर्तिहेतवे नमः। - Om Kirtihetave Namah।
841) ॐ अहेतुकाय नमः। - Om Ahetukaya Namah।
842) ॐ अप्रधृष्याय नमः। - Om Apradhrishyaya Namah।
843) ॐ शान्तभद्राय नमः। - Om Shantabhadraya Namah।
844) ॐ कीर्तिस्तम्भाय नमः। - Om Kirtistambhaya Namah।
845) ॐ मनोमयाय नमः। - Om Manomayaya Namah।
846) ॐ भूशयाय नमः। - Om Bhushayaya Namah।
847) ॐ अन्नमयाय नमः। - Om Annamayaya Namah।
848) ॐ अभोक्त्रे नमः। - Om Abhoktre Namah।
849) ॐ महेष्वासाय नमः। - Om Maheshwasaya Namah।
850) ॐ महीतनवे नमः। - Om Mahitanave Namah।
851) ॐ विज्ञानमयाय नमः। - Om Vijnanamayaya Namah।
852) ॐ आनन्दमयाय नमः। - Om Anandamayaya Namah।
853) ॐ प्राणमयाय नमः। - Om Pranamayaya Namah।
854) ॐ अन्नदाय नमः। - Om Annadaya Namah।
855) ॐ सर्वलोकमयाय नमः। - Om Sarvalokamayaya Namah।
856) ॐ यष्ट्रे नमः। - Om Yashtre Namah।
857) ॐ धर्माधर्मप्रवर्तकाय नमः। - Om Dharmadharmapravartakaya Namah।
858) ॐ अनिर्विण्णाय नमः। - Om Anirvinnaya Namah।
859) ॐ गुणग्राहिणे नमः। - Om Gunagrahine Namah।
860) ॐ सर्वधर्मफलप्रदाय नमः। - Om Sarvadharmaphalapradaya Namah।
861) ॐ दयासुधार्द्रनयनाय नमः। - Om Dayasudhardranayanaya Namah।
862) ॐ निराशिषे नमः। - Om Nirashishe Namah।
863) ॐ अपरिग्रहाय नमः। - Om Aparigrahaya Namah।
864) ॐ परार्थवृत्तये मधुराय नमः। - Om Pararthavrittaye Madhuraya Namah।
865) ॐ मधुरप्रियदर्शनाय नमः। - Om Madhurapriyadarshanaya Namah।
866) ॐ मुक्तादामपरीताङ्गाय नमः। - Om Muktadamaparitangaya Namah।
867) ॐ निःसङ्गाय नमः। - Om Nihsangaya Namah।
868) ॐ मङ्गलाकराय नमः। - Om Mangalakaraya Namah।
869) ॐ सुखप्रदाय नमः। - Om Sukhapradaya Namah।
870) ॐ सुखाकाराय नमः। - Om Sukhakaraya Namah।
871) ॐ सुखदुःखविवर्जिताय नमः। - Om Sukhaduhkhavivarjitaya Namah।
872) ॐ विशृङ्खलाय नमः। - Om Vishrinkhalaya Namah।
873) ॐ जगते नमः। - Om Jagate Namah।
874) ॐ कर्त्रे नमः। - Om Kartre Namah।
875) ॐ जितसर्वाय नमः। - Om Jitasarvaya Namah।
876) ॐ पितामहाय नमः। - Om Pitamahaya Namah।
877) ॐ अनपायाय नमः। - Om Anapayaya Namah।
878) ॐ अक्षयाय नमः। - Om Akshayaya Namah।
879) ॐ मुण्डिने नमः। - Om Mundine Namah।
880) ॐ सुरूपाय नमः। - Om Surupaya Namah।
881) ॐ रूपवर्जिताय नमः। - Om Rupavarjitaya Namah।
882) ॐ अतीन्द्रियाय नमः। - Om Atindriyaya Namah।
883) ॐ महामायाय नमः। - Om Mahamayaya Namah।
884) ॐ मायाविने नमः। - Om Mayavine Namah।
885) ॐ विगतज्वराय नमः। - Om Vigatajvaraya Namah।
886) ॐ अमृताय नमः। - Om Amritaya Namah।
887) ॐ शाश्वताय शान्ताय नमः। - Om Shashvataya Shantaya Namah।
888) ॐ मृत्युघ्ने नमः। - Om Mrityughne Namah।
889) ॐ मूकनाशनाय नमः। - Om Mukanashanaya Namah।
890) ॐ महाप्रेतासनासीनाय नमः। - Om Mahapretasanasinaya Namah।
891) ॐ पिशाचानुचरावृताय नमः। - Om Pishachanucharavritaya Namah।
892) ॐ गौरीविलाससदनाय नमः। - Om Gaurivilasasadanaya Namah।
893) ॐ नानागानविशारदाय नमः। - Om Nanaganavisharadaya Namah।
894) ॐ विचित्रमाल्यवसनाय नमः। - Om Vichitramalyavasanaya Namah।
895) ॐ दिव्यचन्दनचर्चिताय नमः। - Om Divyachandanacharchitaya Namah।
896) ॐ विष्णुब्रह्मादिवन्द्याङ्घ्रये नमः। - Om Vishnubrahmadivandyanghraye Namah।
897) ॐ सुरासुरनमस्कृताय नमः। - Om Surasuranamaskritaya Namah।
898) ॐ किरीटलेढिफालेन्दवे नमः। - Om Kiritaledhiphalendave Namah।
899) ॐ मणिकङ्कणभूषिताय नमः। - Om Manikankanabhushitaya Namah।
900) ॐ रत्नाङ्गदाङ्गाय नमः। - Om Ratnangadangaya Namah।

901) ॐ रत्नेशाय नमः। - Om Ratneshaya Namah।
902) ॐ रत्नरञ्जितपादुकाय नमः। - Om Ratnaranjitapadukaya Namah।
903) ॐ नवरत्नगणोपेतकिरीटिने नमः। - Om Navaratnaganopetakiritine Namah।
904) ॐ रत्नकञ्चुकाय नमः। - Om Ratnakanchukaya Namah।
905) ॐ नानाविधानेकरत्नलसत्कुण्डलमण्डिताय नमः। - Om Nanavidhanekaratnalasatkundalamanditaya Namah।
906) ॐ दिव्यरत्नगणाकीर्णकण्ठाभरणभूषिताय नमः। - Om Divyaratnaganakirnakanthabharanabhushitaya Namah।
907) ॐ गलव्यालमणये नमः। - Om Galavyalamanaye Namah।
908) ॐ नासापुटभ्राजित-मौक्तिकाय नमः। - Om Nasaputabhrajita-mauktikaya Namah।
909) ॐ रत्नाङ्गुलीयविल-सत्करशाखानखप्रभाय नमः। - Om Ratnanguliyavila-satkarashakhanakhaprabhaya Namah।
910) ॐ रत्नभ्राजद्धेम-सूत्रलसत्कटितटाय नमः। - Om Ratnabhrajaddhema-sutralasatkatitataya Namah।
911) ॐ पटवे नमः। - Om Patave Namah।
912) ॐ वामाङ्कभागविल-सत्पार्वतीवीक्षणप्रियाय नमः। - Om Vamankabhagavila-satparvativikshanapriyaya Namah।
913) ॐ लीलावलम्बितवपुषे नमः। - Om Lilavalambitavapushe Namah।
914) ॐ भक्तमानसमन्दिराय नमः। - Om Bhaktamanasamandiraya Namah।
915) ॐ मन्दमन्दारपुष्पौ-घलसद्वायुनिषेविताय नमः। - Om Mandamandarapushpau-ghalasadvayunishevitaya Namah।
916) ॐ कस्तूरीविलसत्फालाय नमः। - Om Kasturivilasatphalaya Namah।
917) ॐ दिव्यवेषविराजिताय नमः। - Om Divyaveshavirajitaya Namah।
918) ॐ दिव्यदेहप्रभाकूट-सन्दीपितदिगन्तराय नमः। - Om Divyadehaprabhakuta-sandipitadigantaraya Namah।
919) ॐ देवासुरगुरुस्तव्याय नमः। - Om Devasuragurustavyaya Namah।
920) ॐ देवासुरनमस्कृताय नमः। - Om Devasuranamaskritaya Namah।
921) ॐ हस्तराजत्पुण्डरीकाय नमः। - Om Hastarajatpundarikaya Namah।
922) ॐ पुण्डरीकनिभेक्षणाय नमः। - Om Pundarikanibhekshanaya Namah।
923) ॐ सर्वाशास्यगुणाय नमः। - Om Sarvashasyagunaya Namah।
924) ॐ अमेयाय नमः। - Om Ameyaya Namah।
925) ॐ सर्वलोकेष्टभूषणाय नमः। - Om Sarvalokeshtabhushanaya Namah।
926) ॐ सर्वेष्टदात्रे नमः। - Om Sarveshtadatre Namah।
927) ॐ सर्वेष्टाय नमः। - Om Sarveshtaya Namah।
928) ॐ स्फुरन्मङ्गलविग्रहाय नमः। - Om Sphuranmangalavigrahaya Namah।
929) ॐ अविद्यालेशरहिताय नमः। - Om Avidyalesharahitaya Namah।
930) ॐ नानाविद्यैकसंश्रयाय नमः। - Om Nanavidyaikasamshrayaya Namah।
931) ॐ मूर्तिभवाय नमः। - Om Murtibhavaya Namah।
932) ॐ कृपापूराय नमः। - Om Kripapuraya Namah।
933) ॐ भक्तेष्टफलपूरकाय नमः। - Om Bhakteshtaphalapurakaya Namah।
934) ॐ सम्पूर्णकामाय नमः। - Om Sampurnakamaya Namah।
935) ॐ सौभाग्यनिधये नमः। - Om Saubhagyanidhaye Namah।
936) ॐ सौभाग्यदायकाय नमः। - Om Saubhagyadayakaya Namah।
937) ॐ हितैषिणे नमः। - Om Hitaishine Namah।
938) ॐ हितकृते नमः। - Om Hitakrite Namah।
939) ॐ सौम्याय नमः। - Om Saumyaya Namah।
940) ॐ परार्थैकप्रयोजनाय नमः। - Om Pararthaikaprayojanaya Namah।
941) ॐ शरणागतदीनार्त-परित्राणपरायणाय नमः। - Om Sharanagatadinarta-paritranaparayanaya Namah।
942) ॐ जिष्णवे नमः। - Om Jishnave Namah।
943) ॐ नेत्रे नमः। - Om Netre Namah।
944) ॐ वषट्काराय नमः। - Om Vashatkaraya Namah।
945) ॐ भ्राजिष्णवे नमः। - Om Bhrajishnave Namah।
946) ॐ भोजनाय नमः। - Om Bhojanaya Namah।
947) ॐ हविषे नमः। - Om Havishe Namah।
948) ॐ भोक्त्रे नमः। - Om Bhoktre Namah।
949) ॐ भोजयित्रे नमः। - Om Bhojayitre Namah।
950) ॐ जेत्रे नमः। - Om Jetre Namah।
951) ॐ जितारये नमः। - Om Jitaraye Namah।
952) ॐ जितमानसाय नमः। - Om Jitamanasaya Namah।
953) ॐ अक्षराय नमः। - Om Aksharaya Namah।
954) ॐ कारणाय नमः। - Om Karanaya Namah।
955) ॐ क्रुद्धसमराय नमः। - Om Kruddhasamaraya Namah।
956) ॐ शारदप्लवाय नमः। - Om Sharadaplavaya Namah।
957) ॐ आज्ञापकेच्छाय नमः। - Om Ajnapakechchhaya Namah।
958) ॐ गम्भीराय नमः। - Om Gambhiraya Namah।
959) ॐ कवये नमः। - Om Kavaye Namah।
960) ॐ दुःस्वप्ननाशकाय नमः। - Om Duhswapnanashakaya Namah।
961) ॐ पञ्चब्रह्मसमुत्पत्तये नमः। - Om Panchabrahmasamutpattaye Namah।
962) ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः। - Om Kshetrajnaya Namah।
963) ॐ क्षेत्रपालकाय नमः। - Om Kshetrapalakaya Namah।
964) ॐ व्योमकेशाय नमः। - Om Vyomakeshaya Namah।
965) ॐ भीमवेषाय नमः। - Om Bhimaveshaya Namah।
966) ॐ गौरीपतये नमः। - Om Gauripataye Namah।
967) ॐ अनामयाय नमः। - Om Anamayaya Namah।
968) ॐ भवाब्धितरणोपायाय नमः। - Om Bhavabdhitaranopayaya Namah।
969) ॐ भगवते नमः। - Om Bhagawate Namah।
970) ॐ भक्तवत्सलाय नमः। - Om Bhaktavatsalaya Namah।
971) ॐ वराय नमः। - Om Varaya Namah।
972) ॐ वरिष्ठाय नमः। - Om Varishthaya Namah।
973) ॐ नेदिष्ठाय नमः। - Om Nedishthaya Namah।
974) ॐ प्रियाय नमः। - Om Priyaya Namah।
975) ॐ प्रियदवाय नमः। - Om Priyadawaya Namah।
976) ॐ सुधिये नमः। - Om Sudhiye Namah।
977) ॐ यन्त्रे नमः। - Om Yantre Namah।
978) ॐ यविष्ठाय नमः। - Om Yavishthaya Namah।
979) ॐ क्षोदिष्ठाय नमः। - Om Kshodishthaya Namah।
980) ॐ स्थविष्ठाय नमः। - Om Sthavishthaya Namah।
981) ॐ यमशासकाय नमः। - Om Yamashasakaya Namah।
982) ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। - Om Hiranyagarbhaya Namah।
983) ॐ हेमाङ्गाय नमः। - Om Hemangaya Namah।
984) ॐ हेमरूपाय नमः। - Om Hemarupaya Namah।
985) ॐ हिरण्यदाय नमः। - Om Hiranyadaya Namah।
986) ॐ ब्रह्मज्योतिषे नमः। - Om Brahmajyotishe Namah।
987) ॐ अनावेक्ष्याय नमः। - Om Anavekshyaya Namah।
988) ॐ चामुण्डाजनकाय नमः। - Om Chamundajanakaya Namah।
989) ॐ रवये नमः। - Om Ravaye Namah।
990) ॐ मोक्षार्थिजनसंसेव्याय नमः। - Om Moksharthijanasamsevyaya Namah।
991) ॐ मोक्षदाय नमः। - Om Mokshadaya Namah।
992) ॐ मोक्षनायकाय नमः। - Om Mokshanayakaya Namah।
993) ॐ महाश्मशाननिलयाय नमः। - Om Mahashmashananilayaya Namah।
994) ॐ वेदाश्वाय नमः। - Om Vedashwaya Namah।
995) ॐ भूरथाय नमः। - Om Bhurathaya Namah।
996) ॐ स्थिराय नमः। - Om Sthiraya Namah।
997) ॐ मृगव्याधाय नमः। - Om Mrigavyadhaya Namah।
998) ॐ चर्मधाम्ने नमः। - Om Charmadhamne Namah।
999) ॐ प्रच्छन्नाय नमः। - Om Prachchhannaya Namah।
1000) ॐ स्फटिकप्रभाय नमः। - Om Sphatikaprabhaya Namah।
1001) ॐ सर्वज्ञाय नमः। - Om Sarvajnaya Namah।
1002) ॐ परमार्थात्मने नमः। - Om Paramarthatmane Namah।
1003) ॐ ब्रह्मानन्दाश्रयाय नमः। - Om Brahmanandashrayaya Namah।
1004) ॐ विभवे नमः। - Om Vibhave Namah।
1005) ॐ महेश्वराय नमः। - Om Maheshwaraya Namah।
1006) ॐ महादेवाय नमः। - Om Mahadevaya Namah।
1007) ॐ परब्रह्मणे नमः। - Om Parabrahmane Namah।
1008) ॐ सदाशिवाय नमः। - Om Sadashivaya Namah।

Add Comment

Click here to post a comment