Shiva Stotram

Shiva Panchakshara Stotram

Panchakshari stotra was composed by Sri Adi Shankaracharya, This stotras is based on the moolamantra of Lord Shiva.
Each stanza starts with one of the five syllables, na, ma, shi, va, and ya.

Shiva Panchakshara Stotram in sanskrit

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥१॥

मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॥२॥

शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॥३॥

वशिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमूनीन्द्रदेवार्चितशेखराय । चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॥४॥

यज्ञस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॥५॥

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसंनिधौ । शिवलोकमावाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥६॥

Shiva Stotram in English

Shiva-lingamNaagendra-Haaraaya Tri-Locanaaya Bhasma-Angga-Raagaaya Mahe[a-Ii]shvaraaya | Nityaaya Shuddhaaya Dig-Ambaraaya Tasmai Nakaaraaya Namah Shivaaya ||1||

Mandaakinii-Salila-Candana-Carcitaaya Nandi-Iishvara-Pramatha-Naatha-Mahe[a-Ii]shvaraaya | Mandaara-Pusspa-Bahu-Pusspa-Su-Puujitaaya Tasmai Makaaraaya Namah Shivaaya ||2||

Shivaaya Gaurii-Vadana-Abja-Vrnda-Suuryaaya Dakssa-Adhvara-Naashakaaya | Shrii-Niilakanntthaaya Vrssa-Dhvajaaya Tasmai Shikaaraaya Namah Shivaaya ||3||

Vashissttha-Kumbhodbhava-Gautama-Aarya-Muuni-Indra-Deva-Aarcita-Shekharaaya | Candra-Aarka-Vaishvaanara-Locanaaya Tasmai Vakaaraaya Namah Shivaaya ||4||

Yajnya-Svaruupaaya Jattaa-Dharaaya Pinaaka-Hastaaya Sanaatanaaya | Divyaaya Devaaya Dig-Ambaraaya Tasmai Yakaaraaya Namah Shivaaya ||5||

Pan.caakssaram-Idam Punnyam Yah Patthe-Shiva-Samnidhau | Shivalokam-Aavaapnoti Shivena Saha Modate ||6||