Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shivapanchakshara Nakshatramala Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

Shivapanchakshara Nakshatramala Stotram Lyrics in Gujarati | Gujarati Shloka

150 Views

શિવપઞ્ચાક્ષર નક્ષત્રમાલા સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati:

શ્રીમદાત્મને ગુણૈકસિન્ધવે નમઃ શિવાય
ધામલેશધૂતકોકબન્ધવે નમઃ શિવાય |
નામશેષિતાનમદ્ભવાન્ધવે નમઃ શિવાય
પામરેતરપ્રધાનવન્ધવે નમઃ શિવાય ||૧||

કાલભીતવિપ્રબાલપાલ તે નમઃ શિવાય
શૂલભિન્નદુષ્ટઅદક્ષફાલ તે નમઃ શિવાય |
મૂલકારણાય કાલકાલ તે નમઃ શિવાય
પાલયાધુના દયાળવાલ તે નમઃ શિવાય || ૨||

ઇષ્ટવસ્તુમુખ્યદાનહેતવે નમઃ શિવાય
દુષ્ટદૈત્યવંશધૂમકેતવે નમઃ શિવાય |
સૃષ્ટિરક્ષણાય ધર્મસેતવે નમઃ શિવાય
અષ્ટમૂર્તયે વૃષેન્દ્રકેતવે નમઃ શિવાય ||૩||

આપદદ્રિભેદટઙ્કહસ્ત તે નમઃ શિવાય
પાપહારિ દિવ્યસિન્ધુમસ્ત તે નમઃ શિવાય |
પાપહારિણે લસન્નમસ્તતે નમઃ શિવાય
શાપદોષખણ્ડનપ્રશસ્ત તે નમઃ શિવાય||૪||

વ્યોમકેશ દિવ્યભવ્યરૂપ તે નમઃ શિવાય
હેમમેદિનીધરેન્દ્રચાપ તે નમઃ શિવાય |
નામમાત્રદગ્ધસર્વપાપ તે નમઃ શિવાય
કામનૈકતાનહૃદ્દુરાપ તે નમઃ શિવાય ||૫||

બ્રહ્મમસ્તકાવલીનિબદ્ધ તે નમઃ શિવાય
જિહ્મગેન્દ્રકુણ્ડલપ્રસિદ્ધ તે નમઃ શિવાય |
બ્રહ્મણે પ્રણીતવેદપદ્ધતે નમઃ શિવાય
જિહ્મકાલદેહદત્તપદ્ધતે નમઃ શિવાય ||૬||

કામનાશનાય શુદ્ધકર્મણે નમઃ શિવાય
સામગાનજાયમાનશર્મણે નમઃ શિવાય |
હેમકાન્તિચાકચક્યવર્મણે નમઃ શિવાય
સામજાસુરાઙ્ગલબ્ધચર્મણે નમઃ શિવાય ||૭||

જન્મમૃત્યુઘોરદુઃખહારિણે નમઃ શિવાય
ચિન્મયૈકરૂપદેહધારિણે નમઃ શિવાય |
મન્મનોરથાવપૂર્તિકારિણે નમઃ શિવાય
સન્મનોગતાય કામવૈરિણે નમઃ શિવાય ||૮||

યક્ષરાજબન્ધવે દયાળવે નમઃ શિવાય
દક્ષપાણિશોભિકાઞ્ચનાલવે નમઃ શિવાય|
પક્ષિરાજવાહહૃચ્છયાલવે નમઃ શિવાય
અક્ષિફાલવેદપૂતતાલવે નમઃ શિવાય ||૯||

દક્ષહસ્તનિષ્ઠજાતવેદસે નમઃ શિવાય
હ્યક્ષરાત્મને નમદ્વિડૌજસે નમઃ શિવાય |
દીક્ષિતપ્રકાશિતાત્મતેજસે નમઃ શિવાય
ઉક્ષરાજવાહ તે સતાં ગતે નમઃ શિવાય ||૧૦||

રાજતાચલેન્દ્રસાનુવાસિને નમઃ શિવાય
રાજમાનનિત્યમન્દહાસિને નમઃ શિવાય |
રાજકોરકાવતંસભાસિને નમઃ શિવાય
રાજરાજમિત્રતા પ્રકાશિને નમઃ શિવાય ||૧૧||

દીનમાનબાલિકામધેનવે નમઃ શિવાય
સૂનવાણદાહકૃત્કૃશાનવે નમઃ શિવાય |
સ્વાનુરાગભક્તરત્ન સાનવે નમઃ શિવાય
દાનવાન્ધકારચણ્ડભાનવે નમઃ શિવાય ||૧૨||

સર્વમઙ્ગળાકુચાગ્રશાયિને નમઃ શિવાય
સર્વદેવતાગણાતિશાયિને નમઃ શિવાય |
પૂર્વદેવનાશસંવિધાયિને નમઃ શિવાય
સર્વમન્મનોજભઙ્ગદાયિને નમઃ શિવાય ||૧૩||

સ્તોકભક્તિતોઽપિ ભક્તપોષિણે નમઃ શિવાય
માકરન્દસારવર્ષિભાષિણે નમઃ શિવાય |
એકબિલ્વદાનતોઽપિ તોષિણે નમઃ શિવાય
નૈકજન્મપાપજાલશોષિણે નમઃ શિવાય ||૧૪||

સર્વજીવરક્ષણૈકશીલિને નમઃ શિવાય
પાર્વતીપ્રિયાય ભક્તપાલિને નમઃ શિવાય |
દુર્વિદગ્ધદૈત્યસૈન્યદારિણે નમઃ શિવાય
શર્વરીશધારિણે કપાલિને નમઃ શિવાય ||૧૫||

પાહિ મામુમામનોજ્ઞદેહ તે નમઃ શિવાય
દેહિ મે વરં સિતાદ્રિગેહ તે નમઃ શિવાય |
મોહિતર્ષિકામિનીસમૂહ તે નમઃ શિવાય
સ્વેહિતપ્રસન્ન કામદોહ તે નમઃ શિવાય ||૧૬||

મઙ્ગળપ્રદાય ગોતુરઙ્ગ તે નમઃ શિવાય
ગઙ્ગયા તરઙ્ગિતોત્તમાઙ્ગ તે નમઃ શિવાય |
સઙ્ગરપ્રવૃત્તવૈરિભઙ્ગ તે નમઃ શિવાય
અઙ્ગજારયે કરેકુરઙ્ગ તે નમઃ શિવાય ||૧૭||

ઈતિતક્ષણપ્રદાનહેતવે નમઃ શિવાય
આહિતાગ્નિપાલકોક્ષકેતવે નમઃ શિવાય |
દેહકાન્તિધૂતરૌપ્યધાતવે નમઃ શિવાય
ગેહદુઃખપુઞ્જધૂમકેતવે નમઃ શિવાય ||૧૮||

ત્ર્યક્ષ દીનસત્કૃપાકટાક્ષ તે નમઃ શિવાય
દક્ષસપ્તતન્તુનાશદક્ષ તે નમઃ શિવાય |
ઋક્ષરાજભાનુપાવકાક્ષ તે નમઃ શિવાય
રક્ષ માં પ્રપન્નમાત્રરક્ષ તે નમઃ શિવાય ||૧૯||

ન્યઙ્કુપાણયે શિવઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય
સઙ્કટાબ્ધિતીર્ણકિઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય |
પઙ્કભીષિતાભયઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય
પઙ્કજાનનાય શઙ્કરાય તે નમઃ શિવાય ||૨૦||

કર્મપાશનાશ નીલકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય
શર્મદાય નર્યભસ્મકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય |
નિર્મમર્ષિસેવિતોપકણ્ઠ તે નમઃ શિવાય
કુર્મહે નતીર્નમદ્વિકુણ્ઠ તે નમઃ શિવાય ||૨૧||

વિષ્ટપાધિપાય નમ્રવિષ્ણવે નમઃ શિવાય
શિષ્ટવિપ્રહૃદ્ગુહાચરિષ્ણવે નમઃ શિવાય |
ઇષ્ટવસ્તુનિત્યતુષ્ટજિષ્ણવે નમઃ શિવાય
કષ્ટનાશનાય લોકજિષ્ણવે નમઃ શિવાય ||૨૨||

અપ્રમેયદિવ્યસુપ્રભાવ તે નમઃ શિવાય
સત્પ્રપન્નરક્ષણસ્વભાવ તે નમઃ શિવાય |
સ્વપ્રકાશ નિસ્તુલાનુભાવ તે નમઃ શિવાય
વિપ્રડિમ્ભદર્શિતાર્દ્રભાવ તે નમઃ શિવાય ||૨૩||

સેવકાય મે મૃડ પ્રસીદ તે નમઃ શિવાય
ભાવલભ્ય તાવકપ્રસાદ તે નમઃ શિવાય |
પાવકાક્ષ દેવપૂજ્યપાદ તે નમઃ શિવાય
તાવકાઙ્ઘ્રિભક્તદત્તમોદ તે નમઃ શિવાય ||૨૪||

ભુક્તિમુક્તિદિવ્યભોગદાયિને નમઃ શિવાય
શક્તિકલ્પિતપ્રપઞ્ચભાગિને નમઃ શિવાય |
ભક્તસઙ્કટાપહારયોગિને નમઃ શિવાય
યુક્તસન્મનઃ સરોજયોગિને નમઃ શિવાય ||૨૫||

અન્તકાન્તકાય પાપહારિણે નમઃ શિવાય
શન્તમાય દન્તિચર્મધારિણે નમઃ શિવાય |
સન્તતાશ્રિતવ્યથાવિદારિણે નમઃ શિવાય
જન્તુજાતનિત્યસૌખ્યકારિણે નમઃ શિવાય ||૨૬||

શૂલિને નમો નમઃ કપાલિને નમઃ શિવાય
પાલિને વિરિઞ્ચિતુણ્ડમાલિને નમઃ શિવાય |
લીલિને વિશેષરુણ્ડમાલિને નમઃ શિવાય
શીલિને નમઃ પ્રપુણ્યશાલિને નમઃ શિવાય ||૨૭||

શિવપઞ્ચાક્ષરમુદ્રાં ચતુષ્પદોલ્લાસપદ્યમણિઘટિતામ |
નક્ષત્રમાલિકામિહ દધદુપકણ્ઠં નરો ભયેત્સોમઃ ||૨૮||

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિબ્રાજકાચાર્યસ્ય શ્રીગોવિન્દભગવત્પૂજ્યપાદશિષ્યસ્ય શ્રીમચ્છઙ્કરભગવતઃ કૃતૌ શિવપઞ્ચાક્ષરનક્ષત્રમાલાસ્તોત્રં સંપૂર્ણમ ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *