Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtottara Shatanamavali / Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati | 108 Names of Annapurna

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati | 108 Names of Annapurna

Goddess Annapurna or Annapoorna Devi is the goddess of food and nourishment in Hindu religion. She is said to be the avatar of the goddess Parvati devi, who is one of the numerous forms of Shakti the wife of Lord Shiva, and is praised in Annada Mangal, a Bengali narrative poem by Bharatchandra Ray.

Akshaya Tritiya is considered the birth date of Annapurna and is believed to be very auspicious to buy gold jewelry. Annapurna Sahasranam is dedicated to the goddess and praises her thousand names, while Annapurna Shatanama Stotram is dedicated to her 108 names. In sanskrit Anna means “food” and purna means “filled completely”. Mount Annapurna, in the Himalayas, is thought to be named after the deity, as it is believed to be one of the daughters of Himavat, the king of the mountains.

Sri Annapurna Devi Ashtottara Shatanamavali Gujarati Lyrics:

॥ શ્રીઅન્નપૂર્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલી ॥

॥ શ્રીગણેશાય નમઃ ॥

ૐ અન્નપૂર્ણાયૈ નમઃ
ૐ શિવાયૈ નમઃ
ૐ દેવ્યૈ નમઃ
ૐ ભીમાયૈ નમઃ
ૐ પુષ્ટ્યૈ નમઃ
ૐ સરસ્વત્યૈ નમઃ
ૐ સર્વજ્ઞાયૈ નમઃ
ૐ પાર્વત્યૈ નમઃ
ૐ દુર્ગાયૈ નમઃ
ૐ શર્વાણ્યૈ નમઃ ॥ ૧૦॥

ૐ શિવવલ્લભાયૈ નમઃ
ૐ વેદવેદ્યાયૈ નમઃ
ૐ મહાવિદ્યાયૈ નમઃ
ૐ વિદ્યાદાત્રૈ નમઃ
ૐ વિશારદાયૈ નમઃ
ૐ કુમાર્યૈ નમઃ
ૐ ત્રિપુરાયૈ નમઃ
ૐ બાલાયૈ નમઃ
ૐ લક્ષ્મ્યૈ નમઃ
ૐ શ્રિયૈ નમઃ ॥ ૨૦॥

ૐ ભયહારિણૈ નમઃ
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ
ૐ વિષ્ણુજનન્યૈ નમઃ
ૐ બ્રહ્માદિજનન્યૈ નમઃ
ૐ ગણેશજનન્યૈ નમઃ
ૐ શક્ત્યૈ નમઃ
ૐ કુમારજનન્યૈ નમઃ
ૐ શુભાયૈ નમઃ
ૐ ભોગપ્રદાયૈ નમઃ
ૐ ભગવત્યૈ નમઃ ॥ ૩૦॥

ૐ ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ૐ ભવરોગહરાયૈ નમઃ
ૐ ભવ્યાયૈ નમઃ
ૐ શુભ્રાયૈ નમઃ
ૐ પરમમઙ્ગલાયૈ નમઃ
ૐ ભવાન્યૈ નમઃ
ૐ ચઞ્ચલાયૈ નમઃ
ૐ ગૌર્યૈ નમઃ
ૐ ચારુચન્દ્રકલાધરાયૈ નમઃ
ૐ વિશાલાક્ષ્યૈ નમઃ ॥ ૪૦॥

ૐ વિશ્વમાત્રે નમઃ
ૐ વિશ્વવન્દ્યાયૈ નમઃ
ૐ વિલાસિન્યૈ નમઃ
ૐ આર્યાયૈ નમઃ
ૐ કલ્યાણનિલાયાયૈ નમઃ
ૐ રુદ્રાણ્યૈ નમઃ
ૐ કમલાસનાયૈ નમઃ
ૐ શુભપ્રદાયૈ નમઃ
ૐ શુભાવર્તાયૈ નમઃ
ૐ વૃત્તપીનપયોધરાયૈ નમઃ ॥ ૫૦॥

ૐ અમ્બાયૈ નમઃ
ૐ સંહારમથન્યૈ નમઃ
ૐ મૃડાન્યૈ નમઃ
ૐ સર્વમઙ્ગલાયૈ નમઃ
ૐ વિષ્ણુસંસેવિતાયૈ નમઃ
ૐ સિદ્ધાયૈ નમઃ
ૐ બ્રહ્માણ્યૈ નમઃ
ૐ સુરસેવિતાયૈ નમઃ
ૐ પરમાનન્દદાયૈ નમઃ
ૐ શાન્ત્યૈ નમઃ ॥ ૬૦॥

ૐ પરમાનન્દરૂપિણ્યૈ નમઃ
ૐ પરમાનન્દજનન્યૈ નમઃ
ૐ પરાયૈ નમઃ
ૐ આનન્દપ્રદાયિન્યૈ નમઃ
ૐ પરોપકારનિરતાયૈ નમઃ
ૐ પરમાયૈ નમઃ
ૐ ભક્તવત્સલાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણચન્દ્રાભવદનાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણચન્દ્રનિભાંશુકાયૈ નમઃ
ૐ શુભલક્ષણસમ્પન્નાયૈ નમઃ ॥ ૭૦॥

ૐ શુભાનન્દગુણાર્ણવાયૈ નમઃ
ૐ શુભસૌભાગ્યનિલયાયૈ નમઃ
ૐ શુભદાયૈ નમઃ
ૐ રતિપ્રિયાયૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડિકાયૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડમથન્યૈ નમઃ
ૐ ચણ્ડદર્પનિવારિણ્યૈ નમઃ
ૐ માર્તાણ્ડનયનાયૈ નમઃ
ૐ સાધ્વ્યૈ નમઃ
ૐ ચન્દ્રાગ્નિનયનાયૈ નમઃ ॥ ૮૦॥

ૐ સત્યૈ નમઃ
ૐ પુણ્ડરીકહરાયૈ નમઃ
ૐ પૂર્ણાયૈ નમઃ
ૐ પુણ્યદાયૈ નમઃ
ૐ પુણ્યરૂપિણ્યૈ નમઃ
ૐ માયાતીતાયૈ નમઃ
ૐ શ્રેષ્ઠમાયાયૈ નમઃ
ૐ શ્રેષ્ઠધર્માયૈ નમઃ
ૐ આત્મવન્દિતાયૈ નમઃ
ૐ અસૃષ્ટ્યૈ નમઃ ॥ ૯૦॥

ૐ સઙ્ગરહિતાયૈ નમઃ
ૐ સૃષ્ટિહેતવે નમઃ
ૐ કપર્દિન્યૈ નમઃ
ૐ વૃષારૂઢાયૈ નમઃ
ૐ શૂલહસ્તાયૈ નમઃ
ૐ સ્થિતિસંહારકારિણ્યૈ નમઃ
ૐ મન્દસ્મિતાયૈ નમઃ
ૐ સ્કન્દમાત્રે નમઃ
ૐ શુદ્ધચિત્તાયૈ નમઃ
ૐ મુનિસ્તુતાયૈ નમઃ ॥ ૧૦૦॥

ૐ મહાભગવત્યૈ નમઃ
ૐ દક્ષાયૈ નમઃ
ૐ દક્ષાધ્વરવિનાશિન્યૈ નમઃ
ૐ સર્વાર્થદાત્ર્યૈ નમઃ
ૐ સાવિત્ર્યૈ નમઃ
ૐ સદાશિવકુટુમ્બિન્યૈ નમઃ
ૐ નિત્યસુન્દરસર્વાઙ્ગ્યૈ નમઃ
ૐ સચ્ચિદાનન્દલક્ષણાયૈ નમઃ
॥ શ્રી અન્નપૂર્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણમ્ ॥

Also Read:

Shri Annapurna Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *