108 - Shatanamavali Ashtottara Shatanamavali

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali | 108 Names of Ardhanarishvara

Ardhanarishvara is a form Lord Shiva and Parvati Devi also known as Devi, Shakti and Uma. Ardhanarishwara is represented by both a man and a woman, divided equally in the middle. The right half is usually the male Shiva, which illustrates its traditional attributes. Ardhanarishwara is a combination of three words “Ardha”, “Nari” and “Ishwara” means “half”, “woman” and “lord” respectively, that when combined means the man whose half is a woman.

Lord Shiva and Goddess Parvati or Shiva and Shakti – are known as Purusha and Prakriti. The word “Purush” is today commonly understood as “man,” but that is not what it means. Praktriti means “nature” or “creation.”

Ardhanarishwari Ashtottara Shatanamavali Bengali Lyrics:

॥ অর্ধনারীশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥
ওঁ চামুণ্ডিকাম্বায়ৈ নমঃ শ্রীকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ পার্বত্যৈ নমঃ পরমেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহারাজ্ঞ্যৈ নমঃ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ সদারাধ্যায়ৈ নমঃ সদাশিবায় নমঃ ।
ওঁ শিবার্ধাঙ্গ্যৈ নমঃ শিবার্ধাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ভৈরব্যৈ নমঃ কালভৈরবায় নমঃ ।
ওঁ শক্তিত্রিতয়রূপাঢ্যায়ৈ নমঃ মূর্তিত্রিতয়রূপবতে নমঃ ।
ওঁ কামকোটিসুপীঠস্থায়ৈ নমঃ কাশীক্ষেত্রসমাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ দাক্ষায়ণ্যৈ নমঃ দক্ষবৈরিণে নমঃ ।
ওঁ শূলিন্যৈ নমঃ শূলধারকায় নমঃ ।। ১০ ।।

ওঁ হ্রীঙ্কারপঞ্জরশুক্যৈ নমঃ হরিশঙ্কররূপবতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীমদগ্নেশজনন্যৈ নমঃ ষডাননসুজন্মভুবে নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপ্রেতাসনারূঢায়ৈ নমঃ পঞ্চব্রহ্মস্বরূপভৃতে নমঃ ।
ওঁ চণ্ডমুণ্ডশিরশ্ছেত্র্যৈ নমঃ জলন্ধরশিরোহরায় নমঃ ।
ওঁ সিংহবাহিন্যৈ নমঃ বৃষারূঢায় নমঃ ।
ওঁ শ্যামাভায়ৈ নমঃ স্ফটিকপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ মহিষাসুরসংহর্ত্র্যৈ নমঃ গজাসুরবিমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ মহাবলাচলাবাসায়ৈ নমঃ মহাকৈলাসবাসভুবে নমঃ ।
ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ বীরভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ মীনাক্ষ্যৈ নমঃ সুন্দরেশ্বরায় নমঃ ।। ২০ ।।

ওঁ ভণ্ডাসুরাদিসংহর্ত্র্যৈ নমঃ দুষ্টান্ধকবিমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ মধুকৈটভসংহর্ত্র্যৈ নমঃ মধুরাপুরনায়কায় নমঃ ।
ওঁ কালত্রয়স্বরূপাঢ্যায়ৈ নমঃ কার্যত্রয়বিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ গিরিজাতায়ৈ নমঃ গিরীশায় নমঃ ।
ওঁ বৈষ্ণব্যৈ নমঃ বিষ্ণুবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ বিশ্বনাথায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পাস্ত্রায়ৈ নমঃ বিষ্ণুমার্গণায় নমঃ ।
ওঁ কৌসুম্ভবসনোপেতায়ৈ নমঃ ব্যাঘ্রচর্মাম্বরাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ মূলপ্রকৃতিরূপাঢ্যায়ৈ নমঃ পরব্রহ্মস্বরূপবাতে নমঃ ।
ওঁ রুণ্ডমালাবিভূষাঢ্যায়ৈ নমঃ লসদ্রুদ্রাক্ষমালিকায় নমঃ ।। ৩০ ।।

ওঁ মনোরূপেক্ষুকোদণ্ডায়ৈ নমঃ মহামেরুধনুর্ধরায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রচূডায়ৈ নমঃ চন্দ্রমৌলিনে নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায়ৈ নমঃ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহাকাল্যৈ নমঃ মহাকালায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যরূপায়ৈ নমঃ দিগম্বরায় নমঃ ।
ওঁ বিন্দুপীঠসুখাসীনায়ৈ নমঃ শ্রীমদোঙ্কারপীঠগায় নমঃ ।
ওঁ হরিদ্রাকুঙ্কুমালিপ্তায়ৈ নমঃ ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ মহাপদ্মাটবীলোলায়ৈ নমঃ মহাবিল্বাটবীপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সুধাময়্যৈ নমঃ বিষধরায় নমঃ ।
ওঁ মাতঙ্গ্যৈ নমঃ মুকুটেশ্বরায় নমঃ ।। ৪০ ।।

ওঁ বেদবেদ্যায়ৈ নমঃ বেদবাজিনে নমঃ ।
ওঁ চক্রেশ্যৈ নমঃ বিষ্ণুচক্রদায় নমঃ ।
ওঁ জগন্ময়্যৈ নমঃ জগদ্রূপায় নমঃ ।
ওঁ মৃডাণ্যৈ নমঃ মৃত্যুনাশনায় নমঃ ।
ওঁ রামার্চিতপদাম্ভোজায়ৈ নমঃ কৃষ্ণপুত্রবরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ রমাবাণীসুসংসেব্যায়ৈ নমঃ বিষ্ণুব্রহ্মসুসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যচন্দ্রাগ্নিনয়নায়ৈ নমঃ তেজস্ত্রয়বিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ চিদগ্নিকুণ্ডসম্ভূতায়ৈ নমঃ মহালিঙ্গসমুদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ কম্বুকণ্ঠ্যৈ নমঃ কালকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রেশ্যৈ নমঃ বজ্রপূজিতায় নমঃ ।। ৫০ ।।

ওঁ ত্রিকণ্টক্যৈ নমঃ ত্রিভঙ্গীশায় নমঃ ।
ওঁ ভস্মরক্ষায়ৈ নমঃ স্মরান্তকায় নমঃ ।
ওঁ হয়গ্রীববরোদ্ধাত্র্যৈ নমঃ মার্কণ্ডেয়বরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ চিন্তামণিগৃহাবাসায়ৈ নমঃ মন্দরাচলমন্দিরায় নমঃ ।
ওঁ বিন্ধ্যাচলকৃতাবাসায়ৈ নমঃ বিন্ধ্যশৈলার্যপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ মনোন্মন্যৈ নমঃ লিঙ্গরূপায় নমঃ ।
ওঁ জগদম্বায়ৈ নমঃ জগত্পিত্রে নমঃ ।
ওঁ য়োগনিদ্রায়ৈ নমঃ য়োগগম্যায় নমঃ ।
ওঁ ভবান্যৈ নমঃ ভবমূর্তিমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রীচক্রাত্মরথারূঢায়ৈ নমঃ ধরণীধরসংস্থিতায় নমঃ ।। ৬০ ।।

ওঁ শ্রীবিদ্যাবেদ্যমহিমায়ৈ নমঃ নিগমাগমসংশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ দশশীর্ষসমায়ুক্তায়ৈ নমঃ পঞ্চবিংশতিশীর্ষবতে নমঃ ।
ওঁ অষ্টাদশভুজায়ুক্তায়ৈ নমঃ পঞ্চাশত্করমণ্ডিতায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্ম্যাদিমাতৃকারূপায়ৈ নমঃ শতাষ্টেকাদশাত্মবতে নমঃ ।
ওঁ স্থিরায়ৈ নমঃ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ বালায়ৈ নমঃ সদ্যোজাতায় নমঃ ।
ওঁ উমায়ৈ নমঃ মৃডায় নমঃ ।
ওঁ শিবায়ৈ নমঃ শিবায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রাণ্যৈ নমঃ রুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ শৈবেশ্বর্যৈ নমঃ ঈশ্বরায় নমঃ ।। ৭০ ।।

ওঁ কদম্বকাননাবাসায়ৈ নমঃ দারুকারণ্যলোলুপায় নমঃ ।
ওঁ নবাক্ষরীমনুস্তুত্যায়ৈ নমঃ পঞ্চাক্ষরমনুপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নবাবরণসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ পঞ্চায়তনপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ দেহস্থষট্চক্রদেব্যৈ নমঃ দহরাকাশমধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ য়োগিনীগণসংসেব্যায়ৈ নমঃ ভৃঙ্গ্যাদিপ্রমথাবৃতায় নমঃ ।
ওঁ উগ্রতারায়ৈ নমঃ ঘোররূপায় নমঃ ।
ওঁ শর্বাণ্যৈ নমঃ শর্বমূর্তিমতে নমঃ ।
ওঁ নাগবেণ্যৈ নমঃ নাগভূষায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রিণ্যৈ নমঃ মন্ত্রদৈবতায় নমঃ ।
ওঁ জ্বলজ্জিহ্বায়ৈ নমঃ জ্বলন্নেত্রায় নমঃ ।। ৮০ ।।

ওঁ দণ্ডনাথায়ৈ নমঃ দৃগায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ পার্থাঞ্জনাস্ত্রসন্দাত্র্যৈ নমঃ পার্থপাশুপতাস্ত্রদায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্পবচ্চক্রতাটঙ্কায়ৈ নমঃ ফণিরাজসুকুণ্ডলায় নমঃ ।
ওঁ বাণপুত্রীবরোদ্ধাত্র্যৈ নমঃ বাণাসুরবরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ ব্যালকঞ্চুকসংবীতায়ৈ নমঃ ব্যালয়জ্ঞোপবীতবতে নমঃ ।
ওঁ নবলাবণ্যরূপাঢ্যায়ৈ নমঃ নবয়ৌবনবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ নাট্যপ্রিয়ায়ৈ নমঃ নাট্যমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যায়ৈ নমঃ ত্রিপুরান্তকায় নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রোপচারসুপ্রীতায়ৈ নমঃ তন্ত্রাদিমবিধায়কায় নমঃ ।
ওঁ নববল্লীষ্টবরদায়ৈ নমঃ নববীরসুজন্মভুবে নমঃ ।। ৯০ ।।

ওঁ ভ্রমরজ্যায়ৈ নমঃ বাসুকিজ্যায় নমঃ ।
ওঁ ভেরুণ্ডায়ৈ নমঃ ভীমপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ নিশুম্ভশুম্ভদমন্যৈ নমঃ নীচাপস্মারমর্দনায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রাম্বুজারূঢায়ৈ নমঃ সহস্রকমলার্চিতায় নমঃ ।
ওঁ গঙ্গাসহোদর্যৈ নমঃ গঙ্গাধরায় নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ত্রয়ম্বকায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীশৈলভ্রমরাম্বাখ্যায়ৈ নমঃ মল্লিকার্জুনপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ ভবতাপপ্রশমন্যৈ নমঃ ভবরোগনিবারকায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ মুনিমানসহংসকায় নমঃ ।
ওঁ প্রত্যঙ্গিরায়ৈ নমঃ প্রসন্নাত্মনে নমঃ ।। ১০০ ।।

ওঁ কামেশ্যৈ নমঃ কামরূপবতে নমঃ ।
ওঁ স্বয়ম্প্রভায়ৈ নমঃ স্বপ্রকাশায় নমঃ ।
ওঁ কালরাত্র্যৈ নমঃ কৃতান্তহৃদে নমঃ ।
ওঁ সদান্নপূর্ণায়ৈ নমঃ ভিক্ষাটায় নমঃ ।
ওঁ বনদুর্গায়ৈ নমঃ বসুপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সর্বচৈতন্যরূপাঢ্যায়ৈ নমঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ সর্বমঙ্গলরূপাঢ্যায়ৈ নমঃ সর্বকল্যাণদায়কায় নমঃ ।
ওঁ রাজরাজেশ্বর্যৈ নমঃ শ্রীমদ্রাজরাজপ্রিয়ঙ্করায় নমঃ ।। ১০৮ ।।

ইতি অর্ধনারীশ্বর্যষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read:

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Ardhanarishvara in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Text

Archives