108 - Shatanamavali Ashtottara Shatanamavali

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu | 108 Names of Ardhanarishvara

Ardhanarishvara is a form Lord Shiva and Parvati Devi also known as Devi, Shakti and Uma. Ardhanarishwara is represented by both a man and a woman, divided equally in the middle. The right half is usually the male Shiva, which illustrates its traditional attributes. Ardhanarishwara is a combination of three words “Ardha”, “Nari” and “Ishwara” means “half”, “woman” and “lord” respectively, that when combined means the man whose half is a woman.

Lord Shiva and Goddess Parvati or Shiva and Shakti – are known as Purusha and Prakriti. The word “Purush” is today commonly understood as “man,” but that is not what it means. Praktriti means “nature” or “creation.”

Ardhanarishvari Ashtottara Shatanamawali Telugu Lyrics:

॥ అర్ధనారీశ్వర్యష్టోత్తరశతనామావలిః ॥
ఓం చాముణ్డికామ్బాయై నమః శ్రీకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం పార్వత్యై నమః పరమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం మహారాజ్ఞ్యై నమః మహాదేవాయ నమః ।
ఓం సదారాధ్యాయై నమః సదాశివాయ నమః ।
ఓం శివార్ధాఙ్గ్యై నమః శివార్ధాఙ్గాయ నమః ।
ఓం భైరవ్యై నమః కాలభైరవాయ నమః ।
ఓం శక్తిత్రితయరూపాఢ్యాయై నమః మూర్తిత్రితయరూపవతే నమః ।
ఓం కామకోటిసుపీఠస్థాయై నమః కాశీక్షేత్రసమాశ్రయాయ నమః ।
ఓం దాక్షాయణ్యై నమః దక్షవైరిణే నమః ।
ఓం శూలిన్యై నమః శూలధారకాయ నమః ।। ౧౦ ।।

ఓం హ్రీఙ్కారపఞ్జరశుక్యై నమః హరిశఙ్కరరూపవతే నమః ।
ఓం శ్రీమదగ్నేశజనన్యై నమః షడాననసుజన్మభువే నమః ।
ఓం పఞ్చప్రేతాసనారూఢాయై నమః పఞ్చబ్రహ్మస్వరూపభృతే నమః ।
ఓం చణ్డముణ్డశిరశ్ఛేత్ర్యై నమః జలన్ధరశిరోహరాయ నమః ।
ఓం సింహవాహిన్యై నమః వృషారూఢాయ నమః ।
ఓం శ్యామాభాయై నమః స్ఫటికప్రభాయ నమః ।
ఓం మహిషాసురసంహర్త్ర్యై నమః గజాసురవిమర్దనాయ నమః ।
ఓం మహాబలాచలావాసాయై నమః మహాకైలాసవాసభువే నమః ।
ఓం భద్రకాల్యై నమః వీరభద్రాయ నమః ।
ఓం మీనాక్ష్యై నమః సున్దరేశ్వరాయ నమః ।। ౨౦ ।।

ఓం భణ్డాసురాదిసంహర్త్ర్యై నమః దుష్టాన్ధకవిమర్దనాయ నమః ।
ఓం మధుకైటభసంహర్త్ర్యై నమః మధురాపురనాయకాయ నమః ।
ఓం కాలత్రయస్వరూపాఢ్యాయై నమః కార్యత్రయవిధాయకాయ నమః ।
ఓం గిరిజాతాయై నమః గిరీశాయ నమః ।
ఓం వైష్ణవ్యై నమః విష్ణువల్లభాయ నమః ।
ఓం విశాలాక్ష్యై నమః విశ్వనాథాయ నమః ।
ఓం పుష్పాస్త్రాయై నమః విష్ణుమార్గణాయ నమః ।
ఓం కౌసుమ్భవసనోపేతాయై నమః వ్యాఘ్రచర్మామ్బరావృతాయ నమః ।
ఓం మూలప్రకృతిరూపాఢ్యాయై నమః పరబ్రహ్మస్వరూపవాతే నమః ।
ఓం రుణ్డమాలావిభూషాఢ్యాయై నమః లసద్రుద్రాక్షమాలికాయ నమః ।। ౩౦ ।।

ఓం మనోరూపేక్షుకోదణ్డాయై నమః మహామేరుధనుర్ధరాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రచూడాయై నమః చన్ద్రమౌలినే నమః ।
ఓం మహామాయాయై నమః మహేశ్వరాయ నమః ।
ఓం మహాకాల్యై నమః మహాకాలాయ నమః ।
ఓం దివ్యరూపాయై నమః దిగమ్బరాయ నమః ।
ఓం బిన్దుపీఠసుఖాసీనాయై నమః శ్రీమదోఙ్కారపీఠగాయ నమః ।
ఓం హరిద్రాకుఙ్కుమాలిప్తాయై నమః భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం మహాపద్మాటవీలోలాయై నమః మహాబిల్వాటవీప్రియాయ నమః ।
ఓం సుధామయ్యై నమః విషధరాయ నమః ।
ఓం మాతఙ్గ్యై నమః ముకుటేశ్వరాయ నమః ।। ౪౦ ।।

ఓం వేదవేద్యాయై నమః వేదవాజినే నమః ।
ఓం చక్రేశ్యై నమః విష్ణుచక్రదాయ నమః ।
ఓం జగన్మయ్యై నమః జగద్రూపాయ నమః ।
ఓం మృడాణ్యై నమః మృత్యునాశనాయ నమః ।
ఓం రామార్చితపదామ్భోజాయై నమః కృష్ణపుత్రవరప్రదాయ నమః ।
ఓం రమావాణీసుసంసేవ్యాయై నమః విష్ణుబ్రహ్మసుసేవితాయ నమః ।
ఓం సూర్యచన్ద్రాగ్నినయనాయై నమః తేజస్త్రయవిలోచనాయ నమః ।
ఓం చిదగ్నికుణ్డసమ్భూతాయై నమః మహాలిఙ్గసముద్భవాయ నమః ।
ఓం కమ్బుకణ్ఠ్యై నమః కాలకణ్ఠాయ నమః ।
ఓం వజ్రేశ్యై నమః వజ్రపూజితాయ నమః ।। ౫౦ ।।

ఓం త్రికణ్టక్యై నమః త్రిభఙ్గీశాయ నమః ।
ఓం భస్మరక్షాయై నమః స్మరాన్తకాయ నమః ।
ఓం హయగ్రీవవరోద్ధాత్ర్యై నమః మార్కణ్డేయవరప్రదాయ నమః ।
ఓం చిన్తామణిగృహావాసాయై నమః మన్దరాచలమన్దిరాయ నమః ।
ఓం విన్ధ్యాచలకృతావాసాయై నమః విన్ధ్యశైలార్యపూజితాయ నమః ।
ఓం మనోన్మన్యై నమః లిఙ్గరూపాయ నమః ।
ఓం జగదమ్బాయై నమః జగత్పిత్రే నమః ।
ఓం యోగనిద్రాయై నమః యోగగమ్యాయ నమః ।
ఓం భవాన్యై నమః భవమూర్తిమతే నమః ।
ఓం శ్రీచక్రాత్మరథారూఢాయై నమః ధరణీధరసంస్థితాయ నమః ।। ౬౦ ।।

ఓం శ్రీవిద్యావేద్యమహిమాయై నమః నిగమాగమసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం దశశీర్షసమాయుక్తాయై నమః పఞ్చవింశతిశీర్షవతే నమః ।
ఓం అష్టాదశభుజాయుక్తాయై నమః పఞ్చాశత్కరమణ్డితాయ నమః ।
ఓం బ్రాహ్మ్యాదిమాతృకారూపాయై నమః శతాష్టేకాదశాత్మవతే నమః ।
ఓం స్థిరాయై నమః స్థాణవే నమః ।
ఓం బాలాయై నమః సద్యోజాతాయ నమః ।
ఓం ఉమాయై నమః మృడాయ నమః ।
ఓం శివాయై నమః శివాయ నమః ।
ఓం రుద్రాణ్యై నమః రుద్రాయ నమః ।
ఓం శైవేశ్వర్యై నమః ఈశ్వరాయ నమః ।। ౭౦ ।।

ఓం కదమ్బకాననావాసాయై నమః దారుకారణ్యలోలుపాయ నమః ।
ఓం నవాక్షరీమనుస్తుత్యాయై నమః పఞ్చాక్షరమనుప్రియాయ నమః ।
ఓం నవావరణసమ్పూజ్యాయై నమః పఞ్చాయతనపూజితాయ నమః ।
ఓం దేహస్థషట్చక్రదేవ్యై నమః దహరాకాశమధ్యగాయ నమః ।
ఓం యోగినీగణసంసేవ్యాయై నమః భృఙ్గ్యాదిప్రమథావృతాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రతారాయై నమః ఘోరరూపాయ నమః ।
ఓం శర్వాణ్యై నమః శర్వమూర్తిమతే నమః ।
ఓం నాగవేణ్యై నమః నాగభూషాయ నమః ।
ఓం మన్త్రిణ్యై నమః మన్త్రదైవతాయ నమః ।
ఓం జ్వలజ్జిహ్వాయై నమః జ్వలన్నేత్రాయ నమః ।। ౮౦ ।।

ఓం దణ్డనాథాయై నమః దృగాయుధాయ నమః ।
ఓం పార్థాఞ్జనాస్త్రసన్దాత్ర్యై నమః పార్థపాశుపతాస్త్రదాయ నమః ।
ఓం పుష్పవచ్చక్రతాటఙ్కాయై నమః ఫణిరాజసుకుణ్డలాయ నమః ।
ఓం బాణపుత్రీవరోద్ధాత్ర్యై నమః బాణాసురవరప్రదాయ నమః ।
ఓం వ్యాలకఞ్చుకసంవీతాయై నమః వ్యాలయజ్ఞోపవీతవతే నమః ।
ఓం నవలావణ్యరూపాఢ్యాయై నమః నవయౌవనవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం నాట్యప్రియాయై నమః నాట్యమూర్తయే నమః ।
ఓం త్రిసన్ధ్యాయై నమః త్రిపురాన్తకాయ నమః ।
ఓం తన్త్రోపచారసుప్రీతాయై నమః తన్త్రాదిమవిధాయకాయ నమః ।
ఓం నవవల్లీష్టవరదాయై నమః నవవీరసుజన్మభువే నమః ।। ౯౦ ।।

ఓం భ్రమరజ్యాయై నమః వాసుకిజ్యాయ నమః ।
ఓం భేరుణ్డాయై నమః భీమపూజితాయ నమః ।
ఓం నిశుమ్భశుమ్భదమన్యై నమః నీచాపస్మారమర్దనాయ నమః ।
ఓం సహస్రామ్బుజారూఢాయై నమః సహస్రకమలార్చితాయ నమః ।
ఓం గఙ్గాసహోదర్యై నమః గఙ్గాధరాయ నమః ।
ఓం గౌర్యై నమః త్రయమ్బకాయ నమః ।
ఓం శ్రీశైలభ్రమరామ్బాఖ్యాయై నమః మల్లికార్జునపూజితాయ నమః ।
ఓం భవతాపప్రశమన్యై నమః భవరోగనివారకాయ నమః ।
ఓం చన్ద్రమణ్డలమధ్యస్థాయై నమః మునిమానసహంసకాయ నమః ।
ఓం ప్రత్యఙ్గిరాయై నమః ప్రసన్నాత్మనే నమః ।। ౧౦౦ ।।

ఓం కామేశ్యై నమః కామరూపవతే నమః ।
ఓం స్వయమ్ప్రభాయై నమః స్వప్రకాశాయ నమః ।
ఓం కాలరాత్ర్యై నమః కృతాన్తహృదే నమః ।
ఓం సదాన్నపూర్ణాయై నమః భిక్షాటాయ నమః ।
ఓం వనదుర్గాయై నమః వసుప్రదాయ నమః ।
ఓం సర్వచైతన్యరూపాఢ్యాయై నమః సచ్చిదానన్దవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం సర్వమఙ్గలరూపాఢ్యాయై నమః సర్వకల్యాణదాయకాయ నమః ।
ఓం రాజరాజేశ్వర్యై నమః శ్రీమద్రాజరాజప్రియఙ్కరాయ నమః ।। ౧౦౮ ।।

ఇతి అర్ధనారీశ్వర్యష్టోత్తరశతనామావలిః సమాప్తా ।

Also Read:

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali | 108 Names of Ardhanarishvara in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Calendar

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Text

Archives