Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Dainya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದೈನ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Dainya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದೈನ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್

56 Views

ಶ್ರೀದೈನ್ಯಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋಕುಲಾಧೀಶ ನನ್ದಗೋಪತನೂದ್ಭವ ।
ಯಶೋದಾಗರ್ಭಸಮ್ಭೂತ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 1॥

ವ್ರಜಾನನ್ದ ವ್ರಜಾವಾಸ ವ್ರಜಸ್ತ್ರೀಹೃದಯಸ್ಥಿತ ।
ವ್ರಜಲೀಲಾಕೃತಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಯಿ ದಿನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 2॥

ಶ್ರೀಭಾಗವತಭಾವಾರ್ಥರಸಾತ್ಮನ್ ರಸಿಕಾತ್ಮಕ ।
ನಾಮಲೀಲಾವಿಲಾಸಾರ್ಥಂ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 3॥

ಯಶೋದಾಹೃದಯಾನನ್ದ ವಿಹಿತಾಂಗಣರಿಂಗಣ ।
ಅಲಕಾವೃತವಕ್ತ್ರಾಬ್ಜ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 4॥

ವಿರಹಾರ್ತಿವ್ರತಸ್ಥಾತ್ಮನ್ ಗುಣಗಾನಶ್ರುತಿಪ್ರಿಯ ।
ಮಹಾದೈನ್ಯದಯೋದ್ಭೂತ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 5॥

ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಜನಾಸಕ್ತ ಪರೋಕ್ಷಭಜನಪ್ರಿಯ ।
ಪರಮಾನನ್ದಸನ್ದೋಹ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 6॥

ನಿರೋಧಶುದ್ಧಹೃದಯ ದಯಿತಾಗೀತಮೋಹಿತ ।
ಆತ್ಯನ್ತಿಕವಿಯೋಗಾತ್ಮನ್ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 7॥

ಸ್ವಾಚಾರ್ಯಹೃದಯಸ್ಥಾಯಿಲೀಲಾಶತಯುತಪ್ರಭೋ ।
ಸರ್ವಥಾ ಶರಣಂ ಯಾತೇ ಮಯಿ ದೀನೇ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ॥ 8॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಹರಿದಾಸವಿರಚಿತಂ ದೈನ್ಯಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *