Panchaka

Shri GaNeshapanchakam Bengali Lyrics | শ্রীগণেশপঞ্চকম্

শ্রীগণেশপঞ্চকম্

ওঁ
শ্রীরামজয়ম্ ।
সদ্গুরু শ্রীত্যাগরাজস্বামিনে নমো নমঃ ।

ওঁ বিনায়কায় বিদ্মহে । বিঘ্নঘ্নায় চ ধীমহি ।
তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াত্ ॥

অথ শ্রীগণেশপঞ্চকম্ ।
বিনায়কৈকদন্তায় ব্যাসভারতলেখিনে ।
বিদ্যারম্ভবিনূতায় বিঘ্নেশ্বরায় তে নমঃ ॥ ১॥

গণেশ্বরায় গম্যায় গানারম্ভনুতায় চ ।
গংরূপায় গরিষ্ঠায় গৌরীসুতায় তে নমঃ ॥ ২॥

অক্ষরারম্ভবন্দ্যায় আগাধজ্ঞানসিদ্ধয়ে ।
ইহলোকসুসন্নেত্রে ঈশপুত্রায় তে নমঃ ॥ ৩॥

উত্তমশ্লোকপূজ্যায় ঊর্ধ্বদৃষ্টিপ্রসাদিনে ।
একচিত্তপ্রদাত্রে চ ঐক্যধ্যেয়ায় তে নমঃ ॥ ৪॥

ওংকারবক্রতুণ্ডায় ঔপহারিকগীতয়ে ।
পঞ্চকশ্লোকমালায় পুষ্পার্চিতায় তে নমঃ ॥ ৫॥

মঙ্গলং গণনাথায় সর্বারম্ভায় মঙ্গলম্ ।
মঙ্গলং জয়কারায় হেরম্ভায় সুমঙ্গলম্ ॥ ৬॥

ইতি সদ্গুরুশ্রীত্যাগরাজস্বামিনঃ শিষ্যয়া ভক্তয়া পুষ্পয়া কৃতং
শ্রীগণেশপঞ্চকং গুরৌ সমর্পিতম্ ।
ওঁ শুভমস্তু ।

Add Comment

Click here to post a comment