Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Paduka Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીપાદુકાષ્ટકમ્

Shri Paduka Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીપાદુકાષ્ટકમ્

44 Views

શ્રીપાદુકાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

ગોકુલેશપાદપદ્મમણ્ડનૈકમણ્ડિતે
સુરેશશેષસર્વદેશવાસિવૃન્દવન્દિતે ।
અનન્યભક્તવાઞ્છિતાખિલાર્થસિદ્ધિસાધિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૧॥

મહાર્હરત્નનિર્મિતે સુહેમપીતસંસ્થિતે
સ્વસેવકૈકસેવિતે સુપુષ્પવાસવાસિતે ।
સ્વરૂપબુદ્ધિહીનજીવસત્સ્વરૂપબોધિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૨॥

સ્વસેવનૈકચેતસામનન્યભક્તિદાયિકે
કૃપાસુઘૈકસિક્તભક્તકામમોહનાશિકે ।
મહાન્ધકારલીનજીવહૃત્પ્રકાશચન્દ્રિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૩॥

નિજાશ્રયસ્થિતાખિલાપદાં સદા વિદારકે
હ્યનેકતાપતપ્તજીવગાઙ્ગવારિવીચિકે ।
સમાગતસ્ય સન્નિધૌ દુરન્તમોહભઞ્જિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૪॥

સદુઃખદાવવહ્નિદગ્ધમુગ્ધજીવસૌખ્યદે
ચણ્ડકાલવ્યાલગ્રસ્તત્રસ્તવિશ્વમોક્ષિચેકે ।
સ્વભક્તશુદ્ધમાનસે વિરાજમાનહંસિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૫॥

સુપાદુકેતિકીર્તનાદ્ભવાબ્ધિતોઽપિ તારિકે
સ્વસેવનાત્સદા નૃણાં સુખૈકવૃદ્ધિકારિકે ।
મહેન્દ્રચન્દ્રબ્રહ્મભાનુમૌલિહેમમાલિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૬॥

મહર્ષિદેવસિદ્ધવૃન્દચામરપ્રવીજિતે
ચતુર્દિગન્તવારિધૌ નિજપ્રતાપગર્જિતે ।
ભવાબ્ધિમગ્નજીવજાતશોકમોહહારિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૭॥

યથોદ્ધવાય ભક્તિભાવભાવિતાય ચાર્પિતે
તથૈવ ગોકુલેશ્વરેણ સેવકાય ચાર્પિતે ।
નિરસ્ય માયિકં વચઃ સ્વપુષ્ટિમાર્ગદર્શિકે
નમો નમોઽસ્તુ વાં સદૈવ ગોકુલેશપાદુકે ॥ ૮॥

યે પાદુકાષ્ટકમિદં નિયતં પતન્તિ
વિપ્રોદ્ધવેન રચિતં મહતાં પ્રસાદાત્ ।
તે યાન્તિ ગોકુલપતેશ્ચરણારવિન્દં
સાન્નિધ્યમુક્તિગતિમત્ર ચ તત્પ્રસાદાત્ ॥ ૯॥

ઇતિ ઉદ્ધવરચિતં શ્રીપાદુકાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *