Slokas

Sri Devi Khadgamala Stotram Lyrics in Bengali and English

Sri Devi Khadgamala Stotram Stotram Lyrics in Bengali:

শ্রী দেবী প্রার্থন
হ্রীংকারাসনগর্ভিতানলশিখাং সৌঃ ক্লীং কলাং বিভ্রতীং
সৌবর্ণাংবরধারিণীং বরসুধাধৌতাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাম |
বংদে পুস্তকপাশমংকুশধরাং স্রগ্ভূষিতামুজ্জ্বলাং
ত্বাং গৌরীং ত্রিপুরাং পরাত্পরকলাং শ্রীচক্রসংচারিণীম ||

অস্য় শ্রী শুদ্ধশক্তিমালামহামংত্রস্য়, উপস্থেংদ্রিয়াধিষ্ঠায়ী বরুণাদিত্য় ঋষয়ঃ দেবী গায়ত্রী ছংদঃ সাত্বিক ককারভট্টারকপীঠস্থিত কামেশ্বরাংকনিলয়া মহাকামেশ্বরী শ্রী ললিতা ভট্টারিকা দেবতা, ঐং বীজং ক্লীং শক্তিঃ, সৌঃ কীলকং মম খড্গসিদ্ধ্য়র্থে সর্বাভীষ্টসিদ্ধ্য়র্থে জপে বিনিয়োগঃ, মূলমংত্রেণ ষডংগন্য়াসং কুর্য়াত |

ধ্য়ানম
আরক্তাভাংত্রিণেত্রামরুণিমবসনাং রত্নতাটংকরম্য়াম
হস্তাংভোজৈস্সপাশাংকুশমদনধনুস্সায়কৈর্বিস্ফুরংতীম |
আপীনোত্তুংগবক্ষোরুহকলশলুঠত্তারহারোজ্জ্বলাংগীং
ধ্য়ায়েদংভোরুহস্থামরুণিমবসনামীশ্বরীমীশ্বরাণাম ||

লমিত্য়াদিপংচ পূজাম কুর্য়াত, য়থাশক্তি মূলমংত্রম জপেত |

লং – পৃথিবীতত্ত্বাত্মিকায়ৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকায়ৈ গংধং পরিকল্পয়ামি – নমঃ
হং – আকাশতত্ত্বাত্মিকায়ৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকায়ৈ পুষ্পং পরিকল্পয়ামি – নমঃ
য়ং – বায়ুতত্ত্বাত্মিকায়ৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকায়ৈ ধূপং পরিকল্পয়ামি – নমঃ
রং – তেজস্তত্ত্বাত্মিকায়ৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকায়ৈ দীপং পরিকল্পয়ামি – নমঃ
বং – অমৃততত্ত্বাত্মিকায়ৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকায়ৈ অমৃতনৈবেদ্য়ং পরিকল্পয়ামি – নমঃ
সং – সর্বতত্ত্বাত্মিকায়ৈ শ্রী ললিতাত্রিপুরসুংদরী পরাভট্টারিকায়ৈ তাংবূলাদিসর্বোপচারান পরিকল্পয়ামি – নমঃ

শ্রী দেবী সংবোধনং (1)
ওং ঐং হ্রীং শ্রীম ঐং ক্লীং সৌঃ ওং নমস্ত্রিপুরসুংদরী,

ন্য়াসাংগদেবতাঃ (6)
হৃদয়দেবী, শিরোদেবী, শিখাদেবী, কবচদেবী, নেত্রদেবী, অস্ত্রদেবী,

তিথিনিত্য়াদেবতাঃ (16)
কামেশ্বরী, ভগমালিনী, নিত্য়ক্লিন্নে, ভেরুংডে, বহ্নিবাসিনী, মহাবজ্রেশ্বরী, শিবদূতী, ত্বরিতে, কুলসুংদরী, নিত্য়ে, নীলপতাকে, বিজয়ে, সর্বমংগলে, জ্বালামালিনী, চিত্রে, মহানিত্য়ে,

দিব্য়ৌঘগুরবঃ (7)
পরমেশ্বর, পরমেশ্বরী, মিত্রেশময়ী, উড্ডীশময়ী, চর্য়ানাথময়ী, লোপামুদ্রময়ী, অগস্ত্য়ময়ী,

সিদ্ধৌঘগুরবঃ (4)
কালতাপশময়ী, ধর্মাচার্য়ময়ী, মুক্তকেশীশ্বরময়ী, দীপকলানাথময়ী,

মানবৌঘগুরবঃ (8)
বিষ্ণুদেবময়ী, প্রভাকরদেবময়ী, তেজোদেবময়ী, মনোজদেবময়ি, কল্য়াণদেবময়ী, বাসুদেবময়ী, রত্নদেবময়ী, শ্রীরামানংদময়ী,

শ্রীচক্র প্রথমাবরণদেবতাঃ
অণিমাসিদ্ধে, লঘিমাসিদ্ধে, গরিমাসিদ্ধে, মহিমাসিদ্ধে, ঈশিত্বসিদ্ধে, বশিত্বসিদ্ধে, প্রাকাম্য়সিদ্ধে, ভুক্তিসিদ্ধে, ইচ্ছাসিদ্ধে, প্রাপ্তিসিদ্ধে, সর্বকামসিদ্ধে, ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারি, বৈষ্ণবী, বারাহী, মাহেংদ্রী, চামুংডে, মহালক্ষ্মী, সর্বসংক্ষোভিণী, সর্ববিদ্রাবিণী, সর্বাকর্ষিণী, সর্ববশংকরী, সর্বোন্মাদিনী, সর্বমহাংকুশে, সর্বখেচরী, সর্ববীজে, সর্বয়োনে, সর্বত্রিখংডে, ত্রৈলোক্য়মোহন চক্রস্বামিনী, প্রকটয়োগিনী,

শ্রীচক্র দ্বিতীয়াবরণদেবতাঃ
কামাকর্ষিণী, বুদ্ধ্য়াকর্ষিণী, অহংকারাকর্ষিণী, শব্দাকর্ষিণী, স্পর্শাকর্ষিণী, রূপাকর্ষিণী, রসাকর্ষিণী, গংধাকর্ষিণী, চিত্তাকর্ষিণী, ধৈর্য়াকর্ষিণী, স্মৃত্য়াকর্ষিণী, নামাকর্ষিণী, বীজাকর্ষিণী, আত্মাকর্ষিণী, অমৃতাকর্ষিণী, শরীরাকর্ষিণী, সর্বাশাপরিপূরক চক্রস্বামিনী, গুপ্তয়োগিনী,

শ্রীচক্র তৃতীয়াবরণদেবতাঃ
অনংগকুসুমে, অনংগমেখলে, অনংগমদনে, অনংগমদনাতুরে, অনংগরেখে, অনংগবেগিনী, অনংগাংকুশে, অনংগমালিনী, সর্বসংক্ষোভণচক্রস্বামিনী, গুপ্ততরয়োগিনী,

শ্রীচক্র চতুর্থাবরণদেবতাঃ
সর্বসংক্ষোভিণী, সর্ববিদ্রাবিনী, সর্বাকর্ষিণী, সর্বহ্লাদিনী, সর্বসম্মোহিনী, সর্বস্তংভিনী, সর্বজৃংভিণী, সর্ববশংকরী, সর্বরংজনী, সর্বোন্মাদিনী, সর্বার্থসাধিকে, সর্বসম্পত্তিপূরিণী, সর্বমংত্রময়ী, সর্বদ্বংদ্বক্ষয়ংকরী, সর্বসৌভাগ্য়দায়ক চক্রস্বামিনী, সম্প্রদায়য়োগিনী,

শ্রীচক্র পংচমাবরণদেবতাঃ
সর্বসিদ্ধিপ্রদে, সর্বসম্পত্প্রদে, সর্বপ্রিয়ংকরী, সর্বমংগলকারিণী, সর্বকামপ্রদে, সর্বদুঃখবিমোচনী, সর্বমৃত্য়ুপ্রশমনি, সর্ববিঘ্ননিবারিণী, সর্বাংগসুংদরী, সর্বসৌভাগ্য়দায়িনী, সর্বার্থসাধক চক্রস্বামিনী, কুলোত্তীর্ণয়োগিনী,

শ্রীচক্র ষষ্টাবরণদেবতাঃ
সর্বজ্ঞে, সর্বশক্তে, সর্বৈশ্বর্য়প্রদায়িনী, সর্বজ্ঞানময়ী, সর্বব্য়াধিবিনাশিনী, সর্বাধারস্বরূপে, সর্বপাপহরে, সর্বানংদময়ী, সর্বরক্ষাস্বরূপিণী, সর্বেপ্সিতফলপ্রদে, সর্বরক্ষাকরচক্রস্বামিনী, নিগর্ভয়োগিনী,

শ্রীচক্র সপ্তমাবরণদেবতাঃ
বশিনী, কামেশ্বরী, মোদিনী, বিমলে, অরুণে, জয়িনী, সর্বেশ্বরী, কৌলিনি, সর্বরোগহরচক্রস্বামিনী, রহস্য়য়োগিনী,

শ্রীচক্র অষ্টমাবরণদেবতাঃ
বাণিনী, চাপিনী, পাশিনী, অংকুশিনী, মহাকামেশ্বরী, মহাবজ্রেশ্বরী, মহাভগমালিনী, সর্বসিদ্ধিপ্রদচক্রস্বামিনী, অতিরহস্য়য়োগিনী,

শ্রীচক্র নবমাবরণদেবতাঃ
শ্রী শ্রী মহাভট্টারিকে, সর্বানংদময়চক্রস্বামিনী, পরাপররহস্য়য়োগিনী,

নবচক্রেশ্বরী নামানি
ত্রিপুরে, ত্রিপুরেশী, ত্রিপুরসুংদরী, ত্রিপুরবাসিনী, ত্রিপুরাশ্রীঃ, ত্রিপুরমালিনী, ত্রিপুরসিদ্ধে, ত্রিপুরাংবা, মহাত্রিপুরসুংদরী,

শ্রীদেবী বিশেষণানি – নমস্কারনবাক্ষরীচ
মহামহেশ্বরী, মহামহারাজ্ঞী, মহামহাশক্তে, মহামহাগুপ্তে, মহামহাজ্ঞপ্তে, মহামহানংদে, মহামহাস্কংধে, মহামহাশয়ে, মহামহা শ্রীচক্রনগরসাম্রাজ্ঞী, নমস্তে নমস্তে নমস্তে নমঃ |

ফলশ্রুতিঃ
এষা বিদ্য়া মহাসিদ্ধিদায়িনী স্মৃতিমাত্রতঃ |
অগ্নিবাতমহাক্ষোভে রাজারাষ্ট্রস্য়বিপ্লবে ||

লুংঠনে তস্করভয়ে সংগ্রামে সলিলপ্লবে |
সমুদ্রয়ানবিক্ষোভে ভূতপ্রেতাদিকে ভয়ে ||

অপস্মারজ্বরব্য়াধিমৃত্য়ুক্ষামাদিজেভয়ে |
শাকিনী পূতনায়ক্ষরক্ষঃকূষ্মাংডজে ভয়ে ||

মিত্রভেদে গ্রহভয়ে ব্য়সনেষ্বাভিচারিকে |
অন্য়েষ্বপি চ দোষেষু মালামংত্রং স্মরেন্নরঃ ||

তাদৃশং খড্গমাপ্নোতি য়েন হস্তস্থিতেনবৈ |
অষ্টাদশমহাদ্বীপসম্রাড্ভোক্তাভবিষ্য়তি ||

সর্বোপদ্রবনির্মুক্তস্সাক্ষাচ্ছিবময়োভবেত |
আপত্কালে নিত্য়পূজাং বিস্তারাত্কর্তুমারভেত ||

একবারং জপধ্য়ানম সর্বপূজাফলং লভেত |
নবাবরণদেবীনাং ললিতায়া মহৌজনঃ ||

একত্র গণনারূপো বেদবেদাংগগোচরঃ |
সর্বাগমরহস্য়ার্থঃ স্মরণাত্পাপনাশিনী ||

ললিতায়ামহেশান্য়া মালা বিদ্য়া মহীয়সী |
নরবশ্য়ং নরেংদ্রাণাং বশ্য়ং নারীবশংকরম ||

অণিমাদিগুণৈশ্বর্য়ং রংজনং পাপভংজনম |
তত্তদাবরণস্থায়ি দেবতাবৃংদমংত্রকম ||

মালামংত্রং পরং গুহ্য়ং পরং ধাম প্রকীর্তিতম |
শক্তিমালা পংচধাস্য়াচ্ছিবমালা চ তাদৃশী ||

তস্মাদ্গোপ্য়তরাদ্গোপ্য়ং রহস্য়ং ভুক্তিমুক্তিদম ||

|| ইতি শ্রী বামকেশ্বরতংত্রে উমামহেশ্বরসংবাদে দেবীখড্গমালাস্তোত্ররত্নং সমাপ্তম ||

Sri Devi Khadgamala Stotram Stotram Lyrics in English

Sri devi prarthana
Hrimkrasana Garbhitanala Sikham Souh Klim kalam bibhratim
Souh Varnaambara Dhaarineem Varasudha Dhautam Trinetrojvalam
Vande Pustaka Pasam Ankusadharam
Sragbhusitam Ujvalam
Tvam Gourim Tripuram Paratparakalam Sri Chakra Sancharimeem

Om Asya Sri Suddha Shakti Maala Mahaa Mantrasya
Upasthendriya Adhisthayi Varunaditya Rishih
Daivi Gayatri Chandah
Satvika Kakára Bhattaraka Peetasthita
Sri Mat Kaamesveranka Nilaya
Maha Kamesvari Sri Lalitha Battarika Devata
Aim Bijam, Klim Saktihi, Souh Kilakam
Mama Khadga Siddthyarthe Jape Viniyogah
Moola Mantrena Shadanganasaam Kuryaath

Dhyanam

Tadrisam Khadgam Apnoti, Yeva Hasta Sthitena Vai
Astadasa Mahadvipa, Samrad Bhokta Bhavisyati
Aaraktabham Trinetram Arunima Vasanam Ratna Taatanka Ramyaam
Hastambhojaissapasankusha Madhana Dhanussaya Kairvi Sphurantim
Apeenottungha Vakshoruha Kalasa Luttatthara Haarojvalaangeem
Dhayetambhoruruhastam Aruimavasaam Isvareem Isvaranaam
Lamityadhi Pancha Poojam Kuryaat, Yatha Shakthi Moola Mantramjapet

Om Aim Hrim Srim Aim Klim Souh

Om Namah Tripura Sundari

Hridayadevi Sirodevi , Sikhadevi , Kavacha Devi, Netra Devi Astra Devi,Kamesvari Bhagamalini, Nityaklinne, Bherunde, Vahnivasini, Mahavajresvari, Sivaduti, Tvarite, Kulasundari, Nitye, Nilapatake, Vijaye, Sarvamangale, Jvalamalini, Chitre, Mahanithye

Paramesvara ,Paramesvari, Mitresamayi, Sasthisamayi, Uddisamayi, Charyanathamayi, Lopamudramayi,Agastyamayi, Kalatapanamayi, Dharmacharyamayi,Muktakesisvaramayi Dipakalanathamayi, Visnudevamayi Prabhakaradevamayi Tejodevamayi, Manojadevamayi, Kalyanadevamayi, Vasudevamayi, Ratnadevamayi, Ramanandamayi.

Anima Siddhe, Laghima Siddhe, Garima Siddhe, Mahima Siddhe, Isitva Siddhe, Vasitva Siddhe, Prakamya Siddhe, Bhukti Siddhe, Iccha Siddhe, Prapti Siddhe, Sarvakama Siddhe

SarvaSamksobhini, SarvaVidravini, Sarvakarsini, SarvaVasamkari, Sarvonmadini, SarvaMahankuse, SarvaKhecari, SarvaBije, SarvaYone, SarvaTrikhande

Trilokya Mohana Chakra Swamini Prakata Yogini

Kamakarsini, Buddhyakarsini, Ahamkarakarsini, Sabdhakarsini, Sparsakarsini, Rupakarsini, Rasakarsini, Gandhakarsini, Chittakarsini, Dhairyakarsini, Smrityikarsini, Namakarsini, Bijakarsini, Atmakarsini Amrtakarsini, Sharirakarsini

Sarvasa Paripuraka Chakra Svamini Gupta Yogini

Ananga Kusume, Ananga Mekhale, Ananga Madane, Ananga Madananture, Ananga Rekhe, Ananga Vegini , Ananga Kushe, Ananga Malini

Sarva Sanksobhana Chakra Swamini Gupta Tara Yogini

Sarva Samksobhini, Sarva Vidravini, Sarva Karsini, Sarva Hladini, Sarva Sammohini, Sarva Stambini Sarva Jrumbhini, Sarva Vasamkari, Sarva Ranjani, Sarvonmadini, Sarvarthasadhini, Sarva Sampattipurani, SarvaMantraMayi, Sarva Dvandva Ksayamkari

Sarva Soubhagya Dayaka Chakra Swamini, Sampradaya Yogini,

Sarva Siddhiprade, Sarva Sampatprade, Sarva Priyamkari, Sarva Mangalakarini,
Sarva Kamaprade, Sarva Duhkha Vimocani, Sarva Mrityu Prasamani, Sarva Vigna Nivarani, Sarvanga Sundari, Sarva Soubhagya Dayini Sarvartha Sadhaka Chakra Swamini, Kulottirna Yogini,

SarvaJne, SarvaSakte, Sarvaisvarya Pradayini, Sarva Jnanamayi, Sarva Vyadhivinasini, Sarvadharasvarupe, Sarva Papa Hare, Sarva Ananda Mayi, Sarva Raksa Svarupini, Sarvepsita Phala Prade, Sarva Raksakara Chakra Svamini, Nigarbha Yogini

Vasini, Kamesvari, Modhini, Vimale, Arune, Jayini, Sarvesvari, Kaulini

Sarvarogahara Chakra Swamini, Rahasya Yogini

Banini, Chapini, Pasini, Ankushini

Maha Kamesvari, Maha Vajresvari, Maha Bhagamalini, Maha SriSundari,
Sarva Siddhiprada Chakra Swamini Ati Rahasya Yogini

Sri Sri Maha Bhattarike, Sarvananda Maya Chakra Swamini Parapara Rahasya Yogini

Tripure, Tripuresi,Tripurasundari, Tripura Vasini, TripuraSrih, Tripuramalini, TripuraSiddhe, Tripurambe MahaTripurasundari MahaMahesvari , MahaMahaRajni, MahaMaha Sakte, MahaMahaGupte, MahaMahaJnapte, MahaMahannande , MahaMahaSkandhe, MahaMahasaye, MahaMahaSri Chakra NagaraSamrajni

Namaste Nameste Nameste Namah

phalasrutih
esa vidya mahasiddhidayini smṛtimatratah |
agnivatamahaksobhe rajarasṭrasyaviplave ||

lunṭhane taskarabhaye saṅgrame salilaplave |
samudrayanaviksobhe bhutapretadike bhaye ||

apasmarajvaravyadhimṛtyuksamadijebhaye |
sakini putanayaksaraksahkusmandaje bhaye ||

mitrabhede grahabhaye vyasanesvabhicarike |
anyesvapi ca dosesu malamantram smarennarah ||

tadṛsam khadgamapnoti yena hastasthitenavai |
asṭadasamahadvipasamradbhoktabhavisyati ||

sarvopadravanirmuktassaksacchivamayobhavet |
apatkale nityapujam vistaratkartumarabhet ||

ekavaram japadhyanam sarvapujaphalam labhet |
navavaranadevinam lalitaya mahaujanah ||

ekatra gananarupo vedavedaṅgagocarah |
sarvagamarahasyarthah smaranatpapanasini ||

lalitayamahesanya mala vidya mahiyasi |
naravasyam narendranam vasyam narivasaṅkaram ||

animadigunaisvaryam ranjanam papabhanjanam |
tattadavaranasthayi devatabṛndamantrakam ||

malamantram param guhyam param dhama prakirtitam |
saktimala pancadhasyacchivamala ca tadṛsi ||

tasmadgopyataradgopyam rahasyam bhuktimuktidam ||

|| iti sri vamakesvaratantre umamahesvarasamvade devikhadgamalastotraratnam samaptam ||