Ashtottara Shatanama

Sri Lalita Lakaradi Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Sri Lalita Lakaradi Shatanama Stotram Lyrics in Gujarati:

શ્રીલલિતાલકારાદિશતનામસ્તોત્રમ્
શ્રીલલિતાત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
શ્રીલલિતાલકારાદિશતનામસ્તોત્રસાધના ।
વિનિયોગઃ –
ૐ અસ્ય શ્રીલલિતાલકારાદિશતનામમાલામન્ત્રસ્ય શ્રીરાજરાજેશ્વરો ૠષિઃ ।
અનુષ્ટુપ્છન્દઃ । શ્રીલલિતામ્બા દેવતા । ક એ ઈ લ હ્રીં બીજમ્ ।
સ ક લ હ્રીં શક્તિઃ । હ સ ક હ લ હ્રીં ઉત્કીલનમ્ ।
શ્રીલલિતામ્બાદેવતાપ્રસાદસિદ્ધયે ષટ્કર્મસિદ્ધ્યર્થે તથા
ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ પૂજને તર્પણે ચ વિનિયોગઃ ।
ૠષ્યાદિ ન્યાસઃ –
ૐ શ્રીરાજરાજેશ્વરોૠષયે નમઃ- શિરસિ ।
ૐ અનુષ્ટુપ્છન્દસે નમઃ- મુખે ।
ૐ શ્રીલલિતામ્બાદેવતાયૈ નમઃ- હૃદિ ।
ૐ ક એ ઈ લ હ્રીં બીજાય નમઃ- લિઙ્ગે ।
ૐ સ ક લ હ્રીં શક્ત્તયે નમઃ- નાભૌ ।
ૐ હ સ ક હ લ હ્રીં ઉત્કીલનાય નમઃ- સર્વાઙ્ગે ।
ૐ શ્રીલલિતામ્બાદેવતાપ્રસાદસિદ્ધયે ષટ્કર્મસિદ્ધ્યર્થે તથા
ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ પૂજને તર્પણે ચ વિનિયોગાય નમઃ- અઞ્જલૌ ।
કરન્યાસઃ –
ૐ ઐં ક એ ઈ લ હ્રીં અઙ્ગુષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્લીં હ સ ક હ લ હ્રીં તર્જનીભ્યાં નમઃ ।
ૐ સૌઃ સ ક લ હ્રીં મધ્યમાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ઐં ક એ ઈ લ હ્રીં અનામિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ ક્લીં હ સ ક હ લ હ્રીં કનિષ્ઠિકાભ્યાં નમઃ ।
ૐ સૌં સ ક લ હ્રીં કરતલકરપૃષ્ઠાભ્યાં નમઃ ।
અઙ્ગન્યાસઃ –
ૐ ઐં ક એ ઈ લ હ્રીં હૃદયાય નમઃ ।
ૐ ક્લીં હ સ ક હ લ હ્રીં શિરસે સ્વાહા ।
ૐ સૌં સ ક લ હ્રીં શિખાયૈ વષટ્ ।
ૐ ઐં ક એ ઈ લ હ્રીં કવચાય હુમ્ ।
ૐ ક્લીં હ સ ક હ લ હ્રીં નેત્રત્રયાય વૌષટ્ ।
ૐ સૌં સ ક લ હ્રીં અસ્ત્રાય ફટ્ ।
ધ્યાનમ્ ।
બાલાર્કમણ્ડલાભાસાં ચતુર્બાહું ત્રિલોચનામ્ ।
પાશાઙ્કુશધનુર્બાણાન્ ધારયન્તીં શિવાં ભજે ॥

માનસપૂજનમ્ ।
ૐ લં પૃથિવ્યાત્મકં ગન્ધં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે સમર્પયામિ નમઃ ।
ૐ હં આકાશતત્ત્વાત્મકં પુષ્પં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે સમર્પયામિ નમઃ ।
ૐ યં વાયુતત્ત્વાત્મકં ધૂપં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે ઘ્રાપયામિ નમઃ ।
ૐ રં અગ્નિતત્ત્વાત્મકં દીપં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે દર્શયામિ નમઃ ।
ૐ વં જલતત્ત્વાત્મકં નૈવેદ્યં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે નિવેદયામિ નમઃ ।
ૐ સં સર્વતત્ત્વાત્મકં તામ્બૂલં શ્રીલલિતાત્રિપુરાપ્રીતયે સમર્પયામિ નમઃ ॥

શ્રીલલિતાત્રિપુરસુન્દર્યૈ નમઃ ।
શ્રીલલિતાલકારાદિશતનામસ્તોત્રસાધના ।
પૂર્વપીઠિકા –
કૈલાસશિખરાસીનં દેવદેવં જગદ્ગરૂમ્ ।
પપ્રચ્છેશં પરાનન્દં ભૈરવી પરમેશ્વરમ્ ॥ ૧ ॥

શ્રીભૈરવ્યુવાચ ।
કૌલેશ ! શ્રોતુમિચ્છામિ સર્વમન્ત્રોત્તમોત્તમમ્ ।
લલિતાયા શતનામ સર્વકામફલપ્રદમ્ ॥ ૨ ॥

શ્રિભૈરવોવાચ ।
શૃણુ દેવી મહાભાગે સ્તોત્રમેતદનુત્તમં
પઠનદ્ધારણાદસ્ય સર્વસિદ્ધીશ્વરો ભવેત્ ॥ ૩ ॥

ષટ્કર્માણિ સિદ્ધ્યન્તિ સ્તવસ્યાસ્ય પ્રસાદતઃ ।
ગોપનીયં પશોરગ્રે સ્વયોનિમપરે યથા ॥ ૪ ॥

વિનિયોગઃ ।
લલિતાયા લકારાદિ નામશતકસ્ય દેવિ ! ।
રાજરાજેશ્વરો ઋષિઃ પ્રોક્તો છન્દોઽનુષ્ટુપ્ તથા ॥ ૫ ॥

દેવતા લલિતાદેવી ષટ્કર્મસિદ્ધ્યર્થે તથા ।
ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ ॥ ૬ ॥

વાક્કામશક્ત્તિબીજેન કરષડઙ્ગમાચરેત્ ।
પ્રયોગે બાલાત્ર્યક્ષરી યોજયિત્વા જપં ચરેત્ ॥ ૭ ॥

અથ મૂલ શ્રીલલિતાલકારાદિશતનામસ્તોત્રમ્ ।
લલિતા લક્ષ્મી લોલાક્ષી લક્ષ્મણા લક્ષ્મણાર્ચિતા ।
લક્ષ્મણપ્રાણરક્ષિણી લાકિની લક્ષ્મણપ્રિયા ॥ ૧ ॥

લોલા લકારા લોમશા લોલજિહ્વા લજ્જાવતી ।
લક્ષ્યા લાક્ષ્યા લક્ષરતા લકારાક્ષરભૂષિતા ॥ ૨ ॥

લોલલયાત્મિકા લીલા લીલાવતી ચ લાઙ્ગલી ।
લાવણ્યામૃતસારા ચ લાવણ્યામૃતદીર્ઘિકા ॥ ૩ ॥

લજ્જા લજ્જામતી લજ્જા લલના લલનપ્રિયા ।
લવણા લવલી લસા લાક્ષકી લુબ્ધા લાલસા ॥ ૪ ॥

લોકમાતા લોકપૂજ્યા લોકજનની લોલુપા ।
લોહિતા લોહિતાક્ષી ચ લિઙ્ગાખ્યા ચૈવ લિઙ્ગેશી ॥ ૫ ॥

લિઙ્ગગીતિ લિઙ્ગભવા લિઙ્ગમાલા લિઙ્ગપ્રિયા ।
લિઙ્ગાભિધાયિની લિઙ્ગા લિઙ્ગનામસદાનન્દા ॥ ૬ ॥

લિઙ્ગામૃતપ્રિતા લિઙ્ગાર્ચનપ્રિતા લિઙ્ગપૂજ્યા ।
લિઙ્ગરૂપા લિઙ્ગસ્થા ચ લિઙ્ગાલિઙ્ગનતત્પરા ॥ ૭ ॥

લતાપૂજનરતા ચ લતાસાધકતુષ્ટિદા ।
લતાપૂજકરક્ષિણી લતાસાધનસધ્દિદા ॥ ૮ ॥

લતાગૃહનિવાકસિની લતાપૂજ્યા લતારાધ્યા ।
લતાપુષ્પા લતારતા લતાધારા લતામયી ॥ ૯ ॥

લતાસ્પર્શનસન્તુષ્ટા લતાઽઽલિઙ્ગનહર્ષિતા ।
લતાવિદ્યા લતાસારા લતાઽઽચારા લતાનિધી ॥ ૧૦ ॥

લવઙ્ગપુષ્પસન્તુષ્ટા લવઙ્ગલતામધ્યસ્થા ।
લવઙ્ગલતિકારૂપા લવઙ્ગહોમસન્તુષ્ટા ॥ ૧૧ ॥

લકારાક્ષારપૂજિતા ચ લકારવર્ણોદ્ભવા ।
લકારવર્ણભૂષિતા લકારવર્ણરૂચિરા ॥ ૧૨ ॥

લકારબીજોદ્ભવા તથા લકારાક્ષરસ્થિતા ।
લકારબીજનિલયા લકારબીજસર્વસ્વા ॥ ૧૩ ॥

લકારવર્ણસર્વાઙ્ગી લક્ષ્યછેદનતત્પરા ।
લક્ષ્યધરા લક્ષ્યઘૂર્ણા લક્ષજાપેનસિદ્ધદા ॥ ૧૪ ॥

લક્ષકોટિરૂપધરા લક્ષલીલાકલાલક્ષ્યા ।
લોકપાલેનાર્ચિતા ચ લાક્ષારાગવિલેપના ॥ ૧૫ ॥

લોકાતીતા લોપામુદ્રા લજ્જાબીજસ્વરૂપિણી ।
લજ્જાહીના લજ્જામયી લોકયાત્રાવિધાયિની ॥ ૧૬ ॥

લાસ્યપ્રિયા લયકરી લોકલયા લમ્બોદરી ।
લઘિમાદિસિદ્ધદાત્રી લાવણ્યનિધિદાયિની ।
લકારવર્ણગ્રથિતા લમ્બીજા લલિતામ્બિકા ॥ ૧૭ ॥

ફલશ્રુતિઃ ।
ઇતિ તે કથિતં ! ગુહ્યાદ્ગુહ્યતરં પરમ્ ।
પ્રાતઃકાલે ચ મધ્યાહ્ને સાયાહ્ને ચ સદા નિશિ ।
યઃ પઠેત્સાધકશ્રેષ્ઠો ત્રૈલોક્યવિજયી ભવેત્ ॥ ૧ ॥

સર્વપાપિવિનિર્મમુક્તઃ સ યાતિ લલિતાપદમ્ ।
શૂન્યાગારે શિવારણ્યે શિવદેવાલયે તથા ॥ ૨ ॥

શૂન્યદેશે તડાગે ચ નદીતીરે ચતુષ્પથે ।
એકલિઙ્ગે ઋતુસ્નાતાગેહે વેશ્યાગૃહે તથા ॥ ૩ ॥

પઠેદષ્ટોત્તરશતનામાનિ સર્વસિદ્ધયે ।
સાધકો વાઞ્છાં યત્કુર્યાત્તત્તથૈવ ભવિષ્યતિ ॥ ૪ ॥

બહ્માણ્ડગોલકે યાશ્ચ યાઃ કાશ્ચિજ્જગતીતલે ।
સમસ્તાઃ સિદ્ધયો દેવી ! કરામલકવત્સદા ॥ ૫ ॥

સાધકસ્મૃતિમાત્રેણ યાવન્ત્યઃ સન્તિ સિદ્ધયઃ ।
સ્વયમાયાન્તિ પુરતો જપાદીનાં તુ કા કથા ॥ ૬ ॥

અયુતાવર્ત્તનાદ્દેવિ ! પુરશ્ચર્યાઽસ્ય ગીયતે ।
પુરશ્ચર્યાયુતઃ સ્તોત્રઃ સર્વકર્મફલપ્રદઃ ॥ ૭ ॥

સહસ્રં ચ પઠેદ્યસ્તુ માસાર્ધ સાધકોત્તમઃ ।
દાસીભૂતં જગત્સર્વં માસાર્ધાદ્ભવતિ ધ્રુવમ્ ॥ ૮ ॥

નિત્યં પ્રતિનામ્ના હુત્વા પાલશકુસુમૈર્નરઃ ।
ભૂલોકસ્થાઃ સર્વકન્યાઃ સર્વલોકસ્થિતાસ્તથા ॥ ૯ ॥

પાતાલસ્થાઃ સર્વકન્યાઃ નાગકન્યાઃ યક્ષકન્યાઃ ।
વશીકુર્યાન્મણ્ડલાર્ધાત્સંશયો નાત્ર વિદ્યતે ॥ ૧૦ ॥

અશ્વત્થમૂલે પઠેત્શતવાર ધ્યાનપૂર્વકમ્ ।
તત્ક્ષણાદ્વ્યાધિનાશશ્ચ ભવેદ્દેવી ! ન સંશયઃ ॥ ૧૧ ॥

શૂન્યાગારે પઠેત્સ્તોત્રં સહસ્રં ધ્યાનપૂર્વવકમ્ ।
લક્ષ્મી પ્રસીદતિ ધ્રુવં સ ત્રૈલોક્યં વશિષ્યતિ ॥ ૧૨ ॥

પ્રેતવસ્ત્રં ભૌમે ગ્રાહ્યં રિપુનામ ચ કારયેત્ ।
પ્રાણપ્રતિષ્ઠા કૃત્વા તુ પૂજાં ચૈવ હિ કારયેત્ ॥ ૧૩ ॥

શ્મશાને નિખનેદ્રાત્રૌ દ્વિસહસ્રં પઠેત્તતઃ ।
જિહવાસ્તમ્ભનમાપ્નોતિ સદ્યો મૂકત્વમાપ્નુયાત્ ॥ ૧૪ ॥

શ્મશાને પઠેત્ સ્તોત્રં અયુતાર્ધ સુબુદ્ધિમાન્ ।
શત્રુક્ષયો ભવેત્ સદ્યો નાન્યથા મમ ભાષિતમ્ ॥ ૧૫ ॥

પ્રેતવસ્ત્રં શનૌ ગ્રાહ્યં પ્રતિનામ્ના સમ્પુટિતમ્ ।
શત્રુનામ લિખિત્વા ચ પ્રાણપ્રતિષ્ઠાં કારયેત્ ॥ ૧૬ ॥

તતઃ લલિતાં સમ્પૂજ્યય કૃષ્ણધત્તૂરપુષ્પકૈઃ ।
શ્મશાને નિખનેદ્રાત્રૌ શતવારં પઠેત્ સ્તોત્રમ્ ॥ ૧૭ ॥

તતો મૃત્યુમવાપ્નોતિ દેવરાજસમોઽપિ સઃ ।
શ્મશાનાઙ્ગારમાદાય મઙ્ગલે શનિવારે વા ॥ ૧૮ ॥

પ્રેતવસ્ત્રેણ સંવેષ્ટ્ય બધ્નીયાત્ પ્રેતરજ્જુના ।
દશાભિમન્ત્રિતં કૃત્વા ખનેદ્વૈરિવેશ્મનિ ॥ ૧૯ ॥

સપ્તરાત્રાન્તરે તસ્યોચ્ચાટનં ભ્રામણં ભવેત્ ।
કુમારી પૂજયિત્વા તુ યઃ પઠેદ્ભક્તિતત્પરઃ ॥ ૨૦ ॥

ન કિઞ્ચિદ્દુર્લભં તસ્ય દિવિ વા ભુવિ મોદતે ।
દુર્ભિક્ષે રાજપીડાયાં સગ્રામે વૈરિમધ્યકે ॥ ૨૧ ॥

યત્ર યત્ર ભયં પ્રાપ્તઃ સર્વત્ર પ્રપઠેન્નરઃ ।
તત્ર તત્રાભયં તસ્ય ભવત્યેવ ન સંશયઃ ॥ ૨૨ ॥

વામપાર્શ્વે સમાનીય શોધિતાં વરકામિનીમ્ ।
જપં કૃત્વા પઠેદ્યસ્તુ સિદ્ધિઃ કરે સ્થિતા ॥ ૨૩ ॥

દરિદ્રસ્તુ ચતુર્દશ્યાં કામિનીસઙ્ગમૈઃ સહ ।
અષ્ટવારં પઠેદ્યસ્તુ કુબેરસદૃશો ભવેત્ ॥ ૨૪ ॥

શ્રીલલિતા મહાદેવીં નિત્યં સમ્પૂજ્ય માનવઃ ।
પ્રતિનામ્ના જુહુયાત્સ ધનરાશિમવાપ્નુયાત્ ॥ ૨૫ ॥

નવનીત ચાભિમન્ત્ર્ય સ્ત્રીભ્યો દદ્યાન્મહેશ્વરિ ।
વન્ધ્યાં પુત્રપ્રદં દેવિ ! નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૨૬ ॥

કણ્ઠે વા વામબાહૌ વા યોનૌ વા ધારણાચ્છિવે ।
બહુપુત્રવતી નારી સુભગા જાયતે ધ્રુવમ ॥ ૨૭ ॥

ઉગ્ર ઉગ્રં મહદુગ્રં સ્તવમિદં લલિતાયાઃ ।
સુવિનીતાય શાન્તાય દાન્તાયાતિગુણાય ચ ॥ ૨૮ ॥

ભક્ત્તાય જ્યેષ્ઠપુત્રાય ગરૂભક્ત્તિપરાય ચ ।
ભક્તભક્તાય યોગ્યાય ભક્તિશક્તિપરાય ચ ॥ ૨૯ ॥

વેશ્યાપૂજનયુક્તાય કુમારીપૂજકાય ચ ।
દુર્ગાભક્તાય શૈવાય કામેશ્વરપ્રજાપિને ॥ ૩૦ ॥

અદ્વૈતભાવયુક્તાય શક્તિભક્તિપરાય ચ ।
પ્રદેયં શતનામાખ્યં સ્વયં લલિતાજ્ઞયા ॥ ૩૧ ॥

ખલાય પરતન્ત્રાય પરનિન્દાપરાય ચ ।
ભ્રષ્ટાય દુષ્ટસત્ત્વાય પરીવાદપરાય ચ ॥ ૩૨ ॥

શિવાભક્ત્તાય દુષ્ટાય પરદારરતાય ચ ।
વેશ્યાસ્ત્રીનિન્દકાય ચ પઞ્ચમકારનિન્દકે ॥ ૩૩ ॥

ન સ્ત્રોત્રં દર્શયેદ્દેવી ! મમ હત્યાકરો ભવેત્ ।
તસ્માન્ન દાપયેદ્દેવી ! મનસા કર્મણા ગિરા ॥ ૩૪ ॥

અન્યથા કુરુતે યસ્તુ સ ક્ષીણાયુર્ભવેદ્ધ્રુવમ ।
પુત્રહારી ચ સ્ત્રીહારી રાજ્યહારી ભવેદ્ધ્રુવમ ॥ ૩૫ ॥

મન્ત્રક્ષોભશ્ચ જાયતે તસ્ય મૃત્યુર્ભવિષ્યતિ ।
ક્રમદીક્ષાયુતાનાં ચ સિદ્ધિર્ભવતિ નાન્યથા ॥ ૩૬ ॥

ક્રમદીક્ષાયુતો દેવી ! ક્રમાદ્ રાજ્યમવાપ્નુયાત્ ।
ક્રમદીક્ષાસમાયુક્તઃ કલ્પોક્તસિદ્ધિભાગ્ ભવેત્ ॥ ૩૭ ॥

વિધેર્લિપિં તુ સમ્માર્જ્ય કિઙ્કરત્વ વિસૃજ્ય ચ ।
સર્વસિદ્ધિમવાપ્નોતિ નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૩૮ ॥

ક્રમદીક્ષાયુતો દેવી ! મમ સમો ન સંશયઃ ।
ગોપનીયં ગોપનીયં ગોપનીયં સદાઽનઘે ॥ ૩૯ ॥

સ દીક્ષિતઃ સુખી સાધુઃ સત્યવાદી નજિતેન્દ્રયઃ ।
સ વેદવક્તા સ્વાધ્યાયી સર્વાનન્દપરાયણાઃ ॥ ૪૦ ॥

સ્વસ્મિન્લલિતા સમ્ભાવ્ય પૂજયેજ્જગદમ્બિકામ્ ।
ત્રૈલોક્યવિજયી ભૂયાન્નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૪૧ ॥

ગુરુરૂપં શિવં ધ્યાત્વા શિવરૂપં ગુરું સ્મરેત્ ।
સદાશિવઃ સ એવ સ્યાન્નાત્ર કાર્યા વિચારણા ॥ ૪૨ ॥

ઇતિ શ્રીકૌલિકાર્ણવે શ્રીભૈરવીસંવાદે ષટ્કર્મસિદ્ધદાયક
શ્રીમલ્લલિતાયા લકારાદિશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Sri Lalita Lakaradi Shatanama Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil