Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram Lyrics in Oriya

Shri Mahashastra Graha Kavacha Stotram in Oriya :

॥ ଶ୍ରୀମହାଶାସ୍ତ୍ରନୁଗ୍ରହକବଚମ୍ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥
ଶ୍ରୀଦେବ୍ୟୁବାଚ-
ଭଗବନ୍ ଦେବଦେବେଶ ସର୍ୱଜ୍ଞ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକ
ପ୍ରାପ୍ତେ କଲିୟୁଗେ ଘୋରେ ମହାଭୂତୈଃ ସମାବୃତେ ॥ ୧ ॥
ମହାବ୍ୟାଧିମହାବ୍ୟାଳଘୋରରାଜୈଃ ସମାବୃତେ
ଦୁଃସ୍ୱର୍ପ୍ନଶୋକସନ୍ତାପୈଃ ଦୁର୍ୱିନୀତୈଃ ସମାବୃତେ ॥ ୨ ॥
ସ୍ୱଧର୍ମବିରତେ ମାର୍ଗେ ପ୍ରବୃତ୍ତେ ହୃଦି ସର୍ୱଦା
ତେଷାଂ ସିଦ୍ଧିଞ୍ଚ ମୁକ୍ତିଞ୍ଚତ୍ୱଂ ମେ ବ୍ରୂହିବୃଷଦ୍ୱଜ ॥ ୩ ॥
ଈଶ୍ୱର ଉବାଚ-
ଶୃଣୁ ଦେବି ମହାଭାଗେ ସର୍ୱକଲ୍ୟାଣକାରଣେ ।
ମହାଶାସ୍ତୁଶ୍ଚ ଦେବେଶି କବଚଂ ପୁଣ୍ୟବର୍ଧନମ୍ ॥ ୪ ॥
ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭ ଜଲସ୍ତଂଭ ସେନାସ୍ତଂଭ ବିଧାୟକମ୍ ।
ମହାଭୂତପ୍ରଶମନଂ ମହାବ୍ୟାଧି ନିବାରଣମ୍ ॥ ୫ ॥
ମହାଜ୍ଞାନପ୍ରଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ବିଶେଷାତ୍ କଲିତାପହମ୍ ।
ସର୍ୱରକ୍ଷୋତ୍ତମଂ ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟବର୍ଧନମ୍ ॥ ୬ ॥
କିମତୋ ବହୁନୋକ୍ତେନ ଯଂ ଯଂ କାମୟତେ ଦ୍ୱିଜଃ ।
ତଂତମାପ୍ନୋତ୍ୟସନ୍ଦେହୋ ମହାଶାସ୍ତୁଃ ପ୍ରସାଦନାତ୍ ॥ ୭ ॥
କବଚସ୍ୟ ଋଷିର୍ବ୍ରହ୍ମା ଗାୟତ୍ରୀଃଛନ୍ଦ ଉଚ୍ୟତେ ।
ଦେବତା ଶ୍ରୀମହାଶାସ୍ତା ଦେବୋ ହରିହରାତ୍ମଜଃ ॥ ୮ ॥
ଷଡଙ୍ଗମାଚରେଦ୍ଭକ୍ତ୍ୟା ମାତ୍ରୟା ଜାତିୟୁକ୍ତୟା ।
ଧ୍ୟାନମସ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ଷ୍ୟାମି ଶୃଣୁଷ୍ୱାବହିତା ପ୍ରିୟେ ॥ ୯ ॥
ଅସ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମହାଶାସ୍ତୁଃ କବଚମନ୍ତ୍ରସ୍ୟ । ବ୍ରହ୍ମା ଋଷିଃ ।
ଗାୟତ୍ରୀଃ ଛନ୍ଦଃ । ମହାଶାସ୍ତା ଦେବତା । ହ୍ରାଂ ବୀଜମ୍ ।
ହ୍ରୀଂ ଶକ୍ତିଃ । ହ୍ରୂଂ କୀଲକମ୍ ।
ଶ୍ରୀ ମହାଶାସ୍ତୁଃ ପ୍ରସାଦ ସିଦ୍ଧ୍ୟର୍ଥେ ଜପେ ବିନିୟୋଗଃ ॥

ହ୍ରାଂ ଇତ୍ୟାଦି ଷଡଙ୍ଗନ୍ୟାସଃ ॥

ଧ୍ୟାନମ୍ ॥

ତେଜୋମଣ୍ଡଲ ମଧ୍ୟଗଂ ତ୍ରିନୟନଂ ଦିବ୍ୟାମ୍ବରାଲଙ୍କୃତଂ
ଦେବଂ ପୁଷ୍ପଶରେଷୁ କାର୍ମୁକଲସନ୍ମାଣିକ୍ୟପାତ୍ରାଭୟମ୍ ।
ବିଭ୍ରାଣଂ କରପଙ୍କଜୈଃ ମଦଗଜ ସ୍କନ୍ଧାଧିରୂଢଂ ବିଭୁଂ
ଶାସ୍ତାରଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜାମି ସତତଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ସଂମୋହନମ୍ ॥

ଲଂ ଇତ୍ୟାଦି ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା ॥

ମହାଶାସ୍ତା ଶିରଃ ପାତୁ ଫାଲଂ ହରିହରାତ୍ମଜଃ ।
କାମରୂପୀ ଦୃଶଂ ପାତୁ ସର୍ୱଜ୍ଞୋ ମେ ଶ୍ରୁତୀ ସଦା ॥ ୧
ଘ୍ରାଣଂ ପାତୁ କୃପାଧ୍ୟକ୍ଷୋ ମୁଖଂ ଗୌରୀପ୍ରିୟଃ ସଦା ।
ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ଚ ମେ ଜିହ୍ୱାଂ ପାତୁ ମେ ଚିବୁକଂ ଗୁରୁଃ ॥ ୨
କଣ୍ଠଂ ପାତୁ ବିଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ସ୍କନ୍ଧୌ ପାତୁ ସୁରାର୍ଚିତଃ ।
ବାହୁ ପାତୁ ବିରୂପାକ୍ଷଃ କରୌ ତୁ କମଲାପ୍ରିୟଃ ॥ ୩
ଭୂତାଧିପୋ ମେ ହୃଦୟଂ ମଧ୍ୟଂ ପାତୁ ମହାବଲଃ ।
ନାଭିଂ ପାତୁ ମହାବୀରଃ କମଲାକ୍ଷୋଽବତାତ୍ କଟୀମ୍ ॥ ୪ ॥
ସନୀପଂ ପାତୁ ବିଶ୍ୱେଶୋ ଗୁହ୍ୟଂ ଗୁହ୍ୟାର୍ଥବିତ୍ସଦା ।
ଊରୁ ପାତୁ ଗଜାରୂଢୋ ବଜ୍ରଧାରୀ ଚ ଜାନୁନୀ ॥ ୫ ॥
ଜଙ୍ଘେ ପାଶାଙ୍କୁଶଧରଃ ପାଦୌ ପାତୁ ମହାମତିଃ ।
ସର୍ୱାଙ୍ଗଂ ପାତୁ ମେ ନିତ୍ୟଂ ମହାମାୟାବିଶାରଦଃ ॥ ୬ ॥
ଇତୀଦଂ କବଚଂ ପୁଣ୍ୟଂ ସର୍ୱାଘୌଘନିକୃନ୍ତନମ୍ ।
ମହାବ୍ୟାଧିପ୍ରଶମନଂ ମହାପାତକ ନାଶନମ୍ ॥ ୭ ॥
ଜ୍ଞାନବୈରାଗ୍ୟଦଂ ଦିବ୍ୟମଣିମାଦିବିଭୂଷିତମ୍ ।
ଆୟୁରାରୋଗ୍ୟଜନନଂ ମହାବଶ୍ୟକରଂ ପରମ୍ ॥ ୮ ॥
ଯଂ ଯଂ କାମୟତେ କାମଂ ତଂ ତମାପ୍ନୋତ୍ୟସଂଶୟଃ ।
ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟଂ ଯଃ ପଠେଦ୍ୱିଦ୍ୱାନ୍ ସ ଯାତି ପରମାଂ ଗତିମ୍ ॥

ଇତି ଶ୍ରୀଗୁହ୍ୟରତ୍ନ ଚିନ୍ତାମଣୌ ଶ୍ରୀମହାଶାସ୍ତ୍ରନୁଗ୍ରହକବଚଂ ସମାପ୍ତମ୍ ॥

Also Read:

Ayyappa Slokam – Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram in Sanskrit | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Sri Mahashastra Graha Kavacha Stotram Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top