Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: श्री काशीविश्वनाथ स्तोत्रम्

Home /

shrI kaashIvishvanaatha stotram Lyrics in English : shrIkaashIvishvanaathastotram || kaNThe yasya lasatkaraaLagaraLaM ga~ggaajalaM mastake vaamaa~gge giriraajaraajatanayaa jaayaa bhavaanI satI | nandiskandagaNaadhiraajasahitaa shrIvishvanaathaprabhuH kaashImandirasaMsthito&Kilagururdeyaatsadaa ma~ggaLam ||1|| yo devairasurairmunIndratanayairgandharvayakShoragai-…