Tag - উপমন্যুকৃতংশিৱস্তোত্রম

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Upamanyukrutam Shivastotram Lyrics in Bengali

উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম Lyrics in Bengali: উপমন্যুকৃতং শিৱস্তোত্রম জয শঙ্কর পার্ৱতীপতে মৃড শংভো শশিখণ্ডমণ্ডন | মদনান্তক ভক্তৱত্সল প্রিযকৈলাস দযাসুধাংবুধে ||১||...