Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: civa bhakti kalpa latikaastotram

Home /

শিৱভক্তি কল্প লতিকা স্তোত্রম Lyrics in Bengali: শ্রীকান্তপদ্মজমুখৈর্হৃদি চিন্তনীযং শ্রীমত্ক্ৱ শঙ্কর ভৱচ্চরণারৱিন্দম | ক্ৱাহং তদেতদুপসেৱিতুমীহমানো হা হন্ত কস্য ন ভৱাম্যুপহাসপাত্রম ||১|| অদ্রাক্ষমঙ্ঘ্রিকমলং ন তৱেতি যন্মে দুঃখং যদপ্যনৱমৃশ্য…