Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: dakshinamurthy stotram

Home /

maanasollaasa || shriidakshiNaamuurtistotram.h || vishva.n darpaNadR^ishyamaananagariitulya.n nijaantargataM pashyannaatmani maayayaa bahirivodbhuuta.n yathaa nidrayaa . yaH saakshaatkurute prabodhasamaye svaatmaanamevaadvayaM tasmai shrii gurumuurtaye nama ida.n shriidakshiNaamuurtaye || 1 || biijasyaantarivaa~Nkuro…