Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Ekashloki Meaning

॥ ஏகஶ்லோகீ ॥ கிம் ஜ்யோதிஸ்தவபா⁴நுமாநஹநி மே ராத்ரௌ ப்ரதீ³பாதி³கம் ஸ்யாதே³வம் ரவிதீ³பத³ர்ஶநவிதௌ⁴ கிம் ஜ்யோதிராக்²யாஹி மே । சக்ஷுஸ்தஸ்ய நிமீலநாதி³ஸமயே கிம் தீ⁴ர்தி⁴யோ த³ர்ஶநே கிம் தத்ராஹமதோ ப⁴வாந்பரமகம் ஜ்யோதிஸ்தத³ஸ்மி ப்ரபோ⁴ ॥ இதி ஶ்ரீமத்பரமஹம்ஸபரிவ்ராஜகாசார்யஸ்ய…

॥ ଏକଶ୍ଲୋକୀ ॥ କିଂ ଜ୍ୟୋତିସ୍ତଵଭାନୁମାନହନି ମେ ରାତ୍ରୌ ପ୍ରଦୀପାଦିକଂ ସ୍ୟାଦେଵଂ ରଵିଦୀପଦର୍ଶନଵିଧୌ କିଂ ଜ୍ୟୋତିରାଖ୍ୟାହି ମେ । ଚକ୍ଷୁସ୍ତସ୍ୟ ନିମୀଲନାଦିସମୟେ କିଂ ଧୀର୍ଧିୟୋ ଦର୍ଶନେ କିଂ ତତ୍ରାହମତୋ ଭଵାନ୍ପରମକଂ ଜ୍ୟୋତିସ୍ତଦସ୍ମି ପ୍ରଭୋ ॥ ଇତି ଶ୍ରୀମତ୍ପରମହଂସପରିଵ୍ରାଜକାଚାର୍ୟସ୍ୟ…

॥ ഏകശ്ലോകീ ॥ കിം ജ്യോതിസ്തവഭാനുമാനഹനി മേ രാത്രൌ പ്രദീപാദികം സ്യാദേവം രവിദീപദര്‍ശനവിധൌ കിം ജ്യോതിരാഖ്യാഹി മേ । ചക്ഷുസ്തസ്യ നിമീലനാദിസമയേ കിം ധീര്‍ധിയോ ദര്‍ശനേ കിം തത്രാഹമതോ ഭവാന്‍പരമകം ജ്യോതിസ്തദസ്മി പ്രഭോ ॥ ഇതി ശ്രീമത്പരമഹംസപരിവ്രാജകാചാര്യസ്യ…

॥ ಏಕಶ್ಲೋಕೀ ॥ ಕಿಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತವಭಾನುಮಾನಹನಿ ಮೇ ರಾತ್ರೌ ಪ್ರದೀಪಾದಿಕಂ ಸ್ಯಾದೇವಂ ರವಿದೀಪದರ್ಶನವಿಧೌ ಕಿಂ ಜ್ಯೋತಿರಾಖ್ಯಾಹಿ ಮೇ । ಚಕ್ಷುಸ್ತಸ್ಯ ನಿಮೀಲನಾದಿಸಮಯೇ ಕಿಂ ಧೀರ್ಧಿಯೋ ದರ್ಶನೇ ಕಿಂ ತತ್ರಾಹಮತೋ ಭವಾನ್ಪರಮಕಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತದಸ್ಮಿ ಪ್ರಭೋ ॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ…

॥ ਏਕਸ਼੍ਲੋਕੀ ॥ ਕਿਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਤਵਭਾਨੁਮਾਨਹਨਿ ਮੇ ਰਾਤ੍ਰੌ ਪ੍ਰਦੀਪਾਦਿਕਂ ਸ੍ਯਾਦੇਵਂ ਰਵਿਦੀਪਦਰ੍ਸ਼ਨਵਿਧੌ ਕਿਂ ਜ੍ਯੋਤਿਰਾਖ੍ਯਾਹਿ ਮੇ । ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਨਿਮੀਲਨਾਦਿਸਮਯੇ ਕਿਂ ਧੀਰ੍ਧਿਯੋ ਦਰ੍ਸ਼ਨੇ ਕਿਂ ਤਤ੍ਰਾਹਮਤੋ ਭਵਾਨ੍ਪਰਮਕਂ ਜ੍ਯੋਤਿਸ੍ਤਦਸ੍ਮਿ ਪ੍ਰਭੋ ॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਰਮਹਂਸਪਰਿਵ੍ਰਾਜਕਾਚਾਰ੍ਯਸ੍ਯ…

॥ એકશ્લોકી ॥ કિં જ્યોતિસ્તવભાનુમાનહનિ મે રાત્રૌ પ્રદીપાદિકં સ્યાદેવં રવિદીપદર્શનવિધૌ કિં જ્યોતિરાખ્યાહિ મે । ચક્ષુસ્તસ્ય નિમીલનાદિસમયે કિં ધીર્ધિયો દર્શને કિં તત્રાહમતો ભવાન્પરમકં જ્યોતિસ્તદસ્મિ પ્રભો ॥ ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યસ્ય…

॥ একশ্লোকী ॥ কিং জ্যোতিস্তবভানুমানহনি মে রাত্রৌ প্রদীপাদিকং স্যাদেবং রবিদীপদর্শনবিধৌ কিং জ্যোতিরাখ্যাহি মে । চক্ষুস্তস্য নিমীলনাদিসময়ে কিং ধীর্ধিয়ো দর্শনে কিং তত্রাহমতো ভবান্পরমকং জ্যোতিস্তদস্মি প্রভো ॥ ইতি শ্রীমত্পরমহংসপরিব্রাজকাচার্যস্য…

॥ ekaślokī ॥ kiṃ jyotistavabhānumānahani me rātrau pradīpādikaṃ syādevaṃ ravidīpadarśanavidhau kiṃ jyotirākhyāhi me । cakṣustasya nimīlanādisamaye kiṃ dhīrdhiyo darśane kiṃ tatrāhamato bhavānparamakaṃ jyotistadasmi prabho ॥ iti śrīmatparamahaṃsaparivrājakācāryasya…

॥ एकश्लोकी ॥ किं ज्योतिस्तवभानुमानहनि मे रात्रौ प्रदीपादिकं स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे । चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं धीर्धियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान्परमकं ज्योतिस्तदस्मि प्रभो ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य…

॥ ఏకశ్లోకీ ॥ కిం జ్యోతిస్తవభానుమానహని మే రాత్రౌ ప్రదీపాదికం స్యాదేవం రవిదీపదర్శనవిధౌ కిం జ్యోతిరాఖ్యాహి మే । చక్షుస్తస్య నిమీలనాదిసమయే కిం ధీర్ధియో దర్శనే కిం తత్రాహమతో భవాన్పరమకం జ్యోతిస్తదస్మి ప్రభో ॥ ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య…