Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: eshanastavah stotram

ઈશાનસ્તવ Lyrics in Gujarati: યઃ ષડ્વક્ત્રગજાનનાદ્ભુતસુતાવિષ્કારણવ્યજિતા- ચિન્ત્યોત્પાદનવૈભવાં ગિરિસુતાં માયાં નિજાઙ્ગે દધત | સેવ્યાં સંસૃતિહાનયે ત્રિપથગાં વિદ્યાં ચ મૂર્ધ્ના વહન સ્વં બ્રહ્મત્વમભિવ્યનક્તિ ભજતઃ પાયાત સ ગઙ્ગાધરઃ ||૧|| યસ્યાલોચ્ય…

ঈশানস্তৱঃ Lyrics in Bengali: যঃ ষড্ৱক্ত্রগজাননাদ্ভুতসুতাৱিষ্কারণৱ্যজিতা- চিন্ত্যোত্পাদনৱৈভৱাং গিরিসুতাং মাযাং নিজাঙ্গে দধত | সেৱ্যাং সংসৃতিহানযে ত্রিপথগাং ৱিদ্যাং চ মূর্ধ্না ৱহন স্ৱং ব্রহ্মত্ৱমভিৱ্যনক্তি ভজতঃ পাযাত স গঙ্গাধরঃ ||১|| যস্যালোচ্য…

ईशानस्तव Lyrics in Marathi: यः षड्वक्त्रगजाननाद्भुतसुताविष्कारणव्यजिता- चिन्त्यॊत्पादनवैभवां गिरिसुतां मायां निजाङ्गॆ दधत । सॆव्यां संसृतिहानयॆ त्रिपथगां विद्यां च मूर्ध्ना वहन स्वं ब्रह्मत्वमभिव्यनक्ति भजतः पायात स गङ्गाधरः ॥ 1…