Tag - Lord Shiva Slokas in Sanskrit

Shiva Stotram

Shiva Panchakshara Stotram Lyrics in Sanskrit

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय Lyrics in Sanskrit: नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै न_काराय नमः शिवाय ॥१॥...