Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: maharudra stotra in gujarati

Home /

અર્ધનારી નટેશ્વર સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: અર્ધનારીનટેશ્વરસ્તોત્રમ | ચાંપેયગૌરાર્ધશરીરકાયૈ કર્પૂરગૌરાર્ધશરીરકાય | ધમ્મિલ્લકાયૈ ચ જટાધરાય નમઃ શિવયૈ ચ નમઃ શિવાય ||૧|| કસ્તૂરિકાકુઙ્કુમચર્ચિતાયૈ ચિતારજઃપુઞ્જવિચર્ચિતાય | કૄતસ્મરાયૈ વિકૄતસ્મરાય નમઃ શિવાયૈ…