Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: mrutyunjaya maanasapujastotram

Home /

મૃત્યુઞ્જય માનસ પૂજા સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: મૃત્યુઞ્જયમાનસપૂજાસ્તોત્રમ | કૈલાસે કમનીયરત્નખચિતે કલ્પદ્રુમૂલે સ્થિતં કર્પૂરસ્ફટિકેન્દુસુન્દરતનું કાત્યાયનીસેવિતમ | ગઙ્ગાતુઙ્ગતરઙ્ગરઞ્જિત જટાભારં કૃપાસાગરં કણ્ઠાલઙ્કૃતશેષભૂષણમમું મૃત્યુઞ્જયં ભાવયે ||૧|| આગત્ય મૃત્યુઞ્જય ચન્દ્રમૌલે વ્યાઘ્રાજિનાલઙ્કૃત…

ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯ ಮಾನಸ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಮಾನಸಪೂಜಾಸ್ತೋತ್ರಮ್ | ಕೈಲಾಸೇ ಕಮನೀಯರತ್ನಖಚಿತೇ ಕಲ್ಪದ್ರುಮೂಲೇ ಸ್ಥಿತಂ ಕರ್ಪೂರಸ್ಫಟಿಕೇನ್ದುಸುನ್ದರತನುಂ ಕಾತ್ಯಾಯನೀಸೇವಿತಮ್ | ಗಙ್ಗಾತುಙ್ಗತರಙ್ಗರಞ್ಜಿತ ಜಟಾಭಾರಂ ಕೃಪಾಸಾಗರಂ ಕಣ್ಠಾಲಙ್ಕೃತಶೇಷಭೂಷಣಮಮುಂ ಮೃತ್ಯುಞ್ಜಯಂ ಭಾವಯೇ ||೧|| ಆಗತ್ಯ…

మృత్యుఞ్జయ మానస పూజా స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: శివాయ నమః || మృత్యుఞ్జయమానసపూజాస్తోత్రమ్ | కైలాసే కమనీయరత్నఖచితే కల్పద్రుమూలే స్థితం కర్పూరస్ఫటికేన్దుసున్దరతనుం కాత్యాయనీసేవితమ్ | గఙ్గాతుఙ్గతరఙ్గరఞ్జిత జటాభారం కృపాసాగరం కణ్ఠాలఙ్కృతశేషభూషణమముం మృత్యుఞ్జయం భావయే ||౧|| ఆగత్య…

mRutyunjjaya maanasa poojaa stotram Lyrics in English: mRutyunjjaya maanasa poojaa stotram | kailaase kamanIyaratnaKacite kalpadrumoole sthitaM karpoorasphaTikendusundaratanuM kaatyaayanIsevitam | ga~ggaatu~ggatara~ggara~jjita jaTaabhaaraM kRupaasaagaraM kaNThaala~gkRutasheShabhooShaNamamuM mRutyu~jjayaM bhaavaye ||1|| aagatya…

মৃত্যুঞ্জয মানস পূজা স্তোত্রম Lyrics in Bengali: মৃত্যুঞ্জযমানসপূজাস্তোত্রম | কৈলাসে কমনীযরত্নখচিতে কল্পদ্রুমূলে স্থিতং কর্পূরস্ফটিকেন্দুসুন্দরতনুং কাত্যাযনীসেৱিতম | গঙ্গাতুঙ্গতরঙ্গরঞ্জিত জটাভারং কৃপাসাগরং কণ্ঠালঙ্কৃতশেষভূষণমমুং মৃত্যুঞ্জযং ভাৱযে ||১|| আগত্য মৃত্যুঞ্জয চন্দ্রমৌলে ৱ্যাঘ্রাজিনালঙ্কৃত…

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥१॥ आगत्य मृत्युञ्जय चन्द्रमौले व्याघ्राजिनालङ्कृत…

मृत्युञ्जय मानस पूजा स्तोत्रम Lyrics in Marathi: मृत्युञ्जयमानसपूजास्तोत्रम । कैलासे कमनीयरत्नखचिते कल्पद्रुमूले स्थितं कर्पूरस्फटिकेन्दुसुन्दरतनुं कात्यायनीसेवितम । गङ्गातुङ्गतरङ्गरञ्जित जटाभारं कृपासागरं कण्ठालङ्कृतशेषभूषणममुं मृत्युञ्जयं भावये ॥ 1 ॥ आगत्य मृत्युञ्जय…