Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: pagavatpAtA

Home /

शिवपञ्चाक्शरस्तोत्र Lyrics in Marathi: नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माण्‍गरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ 1 ॥ मन्दाकिनि\-सलिलचन्दन\-चर्चिताय नन्दीश्वर\-प्रमथनाथ\- महेश्वराय । मन्दारपुश्ह्प\-बहुपुश्ह्प\-सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः…