Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: pradhosha stotraashtakam

Home /

પ્રદોષ સ્તોત્રાષ્ટકમ Lyrics in Gujarati: પ્રદોષસ્તોત્રાષ્ટકમ | સત્યં બ્રવીમિ પરલોકહિતં બ્રવીમિ સારં બ્રવીમ્યુપનિષદ્ધૃદયં બ્રવીમિ | સંસારમુલ્બણમસારમવાપ્ય જન્તોઃ સારોઽયમીશ્વરપદાંબુરુહસ્ય સેવા ||૧|| યે નાર્ચયન્તિ ગિરિશં સમયે પ્રદોષે યે નાર્ચિતં…

ಪ್ರದೋಷ ಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಶಿವಾಯ ನಮಃ || ಪ್ರದೋಷಸ್ತೋತ್ರಾಷ್ಟಕಮ್ | ಸತ್ಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಪರಲೋಕಹಿತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ಸಾರಂ ಬ್ರವೀಮ್ಯುಪನಿಷದ್ಧೃದಯಂ ಬ್ರವೀಮಿ | ಸಂಸಾರಮುಲ್ಬಣಮಸಾರಮವಾಪ್ಯ ಜನ್ತೋಃ ಸಾರೋಽಯಮೀಶ್ವರಪದಾಂಬುರುಹಸ್ಯ ಸೇವಾ ||೧|| ಯೇ ನಾರ್ಚಯನ್ತಿ ಗಿರಿಶಂ ಸಮಯೇ…

প্রদোষ স্তোত্রাষ্টকম Lyrics in Bengali: প্রদোষস্তোত্রাষ্টকম | সত্যং ব্রৱীমি পরলোকহিতং ব্রৱীমি সারং ব্রৱীম্যুপনিষদ্ধৃদযং ব্রৱীমি | সংসারমুল্বণমসারমৱাপ্য জন্তোঃ সারোঽযমীশ্ৱরপদাংবুরুহস্য সেৱা ||১|| যে নার্চযন্তি গিরিশং সমযে প্রদোষে যে নার্চিতং…