Tag - pradhosha stotrashtakam

Hinduism Perspective Shiva Stotram

Pradhosha Stotrashtakam Lyrics in Bengali

প্রদোষ স্তোত্রাষ্টকম Lyrics in Bengali: প্রদোষস্তোত্রাষ্টকম | সত্যং ব্রৱীমি পরলোকহিতং ব্রৱীমি সারং ব্রৱীম্যুপনিষদ্ধৃদযং ব্রৱীমি | সংসারমুল্বণমসারমৱাপ্য জন্তোঃ...

Marathi Stotras Shiva Stotram

Pradhosha Stotrashtakam Lyrics in Marathi

दोष स्तोत्राष्टकम Lyrics in Marathi: प्रदोषस्तोत्राष्टकम । सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्धृदयं ब्रवीमि । संसारमुल्बणमसारमवाप्य जन्तोः...