Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: sada shivaashtakam

Home /

ಸದಾಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada : ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶೀರ್ಷಜಟಾಗಣಭಾರಂ ಗರಳಾಹಾರಂ ಸಮಸ್ತಸಂಹಾರಮ್ | ಕೈಲಾಸಾದ್ರಿವಿಹಾರಂ ಪಾರಂ ಭವವಾರಿಧೇರಹಂ ವನ್ದೇ ||೧|| ಚನ್ದ್ರಕಲೋಜ್ಜ್ವಲಭಾಲಂ ಕಣ್ಠವ್ಯಾಲಂ ಜಗತ್ರಯೀಪಾಲಮ್ | ಕೃತನರಮಸ್ತಕಮಾಲಂ ಕಾಲಂ ಕಾಲಸ್ಯ ಕೋಮಲಂ ವನ್ದೇ ||೨|| ಕೋಪೇಕ್ಷಣಹತಕಾಮಂ ಸ್ವಾತ್ಮಾರಾಮಂ…

సదాశివాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: శీర్షజటాగణభారం గరళాహారం సమస్తసంహారమ్ | కైలాసాద్రివిహారం పారం భవవారిధేరహం వన్దే ||౧|| చన్ద్రకలోజ్జ్వలభాలం కణ్ఠవ్యాలం జగత్రయీపాలమ్ | కృతనరమస్తకమాలం కాలం కాలస్య కోమలం వన్దే ||౨|| కోపేక్షణహతకామం స్వాత్మారామం నగేన్ద్రజావామమ్ |…