Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: samskrit stotra

Home /

શિવસ્તુતિઃ (લઙ્કેશ્વર વિરચિતા) Lyrics in Gujarati: શિવસ્તુતિઃ (લઙ્કેશ્વર વિરચિતા) ગલે કલિતકાલિમઃ પ્રકટિતેન્દુભાલસ્થલે વિનાટિતજટોત્કરં રુચિરપાણિપાથોરુહે | ઉદઞ્ચિતકપાલકં જઘનસીમ્નિ સન્દર્શિતદ્વિપાજિનમનુક્ષણં કિમપિ ધામ વન્દામહે || ૧|| વૃષોપરિ પરિસ્ફુરદ્ધવળધામ ધામ શ્રિયાં…

શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: શિવમહિમ્નઃ સ્તોત્રમ | પુષ્પદન્ત ઉવાચ || મહિમ્નઃ પારં તે પરમવિદુષો યદ્યસદ્રુશી સ્તુતિર્બ્રહ્માદીનામપિ તદવસન્નાસ્ત્વયિ ગિરઃ | અથા વાચ્યઃ સર્વઃ સ્વમતિપરિણામાવધિ ગૃણન મમાપ્યેષ સ્તોત્રમ…

ಹೃದಯಬೋಧನಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಹೃದಯ ಸದಾ ಸ್ಮರ ಪರಮವಿತಾರಂ ಹೈಮವತೀಕಮಿತಾರಮ್ || ವಿಷಯಭ್ರಮಣಂ ವಿಶ್ರಮವಿಧುರಂ ವ್ಯರ್ಥಂ ಮಾಸ್ಮ ಕೃಥಾಸ್ತ್ವಮ್ || ಆಧಿವ್ಯಾಧಿಶತಾಕುಲಮನಿಭೄತಸುಖಲೋಭಾಹಿತವಿವಿಧಕ್ಲೇಶಮ್ || ಆಯುಶ್ಚಞ್ಚಲಕಮಲದಲಾಞ್ಚಲಗತಜಲಬಿನ್ದುಸದೃಶಕ್ಷೇಮಮ್ || ಅಶುಚಿನಿಕಾಯೇಽವಶ್ಯವಿನಾಶಿನಿ ಕಾಯೇ ಬಾಲಿಶಮಮತಾಕಾಽಯೇ ನಿಯತಾಪಾಯೀ ನ ಚಿರಸ್ಥಾಯೀ ಭೋಗೋಽಪ್ಯಸುಭಗಪರ್ಯವಸಾಯೀ…

shivastutiH (la~gkeshvaravirachitaa) gale kalitakaalimaH prakaTitendubhaalasthale vinaaTitajaTotkaraM ruchirapaaNipaathoruhe | uda~jchitakapaalakaM jaGanasImni sandarshitadvipaajinamanukShaNaM kimapi dhaama vandaamahe || 1|| vRuShopari parisphuraddhavaLadhaama dhaama shriyaaM kuberagirigaurimaprabhavagarvanirvaasi tat | kvacitpunarumaakucopacitaku~gkumai ra~jjitaM gajaajinaviraajitaM vRujinabha~ggabIjaM…

শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) Lyrics in Bengali: শিৱস্তুতিঃ (লঙ্কেশ্ৱর ৱিরচিতা) গলে কলিতকালিমঃ প্রকটিতেন্দুভালস্থলে ৱিনাটিতজটোত্করং রুচিরপাণিপাথোরুহে | উদঞ্চিতকপালকং জঘনসীম্নি সন্দর্শিতদ্ৱিপাজিনমনুক্ষণং কিমপি ধাম ৱন্দামহে || ১|| ৱৃষোপরি পরিস্ফুরদ্ধৱলধাম ধাম শ্রিযাং…

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम Lyrics in Marathi: द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम । सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्र कलावतंसम । भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ॥ 1 ॥ श्रीशैलशृङ्गॆ विबुधातिसङ्गे…

शिवषडक्षर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: शिवषडक्षर स्तोत्रम ऒंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैव ऒंकाराय नमो नमः ॥ 1 ॥ नमन्ति ऋषयो देवा नमन्त्यप्सरसां गणाः…

शिवपञ्चाक्षर स्तोत्रम Lyrics in Marathi: नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय । नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ॥ 1 ॥ मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । मन्दार मुख्यबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय…