Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shandramoulisha stotram

Home /

ચન્દ્રમૌલીશ સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: ઓઁકારજપરતાનામોઙ્કારાર્થં મુદા વિવૃણ્વાનમ | ઓજઃપ્રદં નતેભ્યસ્તમહં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ||૧|| નમ્રસુરાસુરનિકરં નળિનાહઙ્કારહારિપદયુગળમ | નમદિષ્ટદાનધીરં સતતં પ્રણમામિ ચન્દ્રમૌલીશમ ||૨|| મનનાદ્યત્પદયોઃ ખલુ મહતીં સિદ્ધિં જવાત્પ્રપદ્યન્તે…

ചന്ദ്രമൗലീശ സ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: ഓംകാരജപരതാനാമോങ്കാരാര്ഥം മുദാ വിവൃണ്വാനം | ഓജഃപ്രദം നതേഭ്യസ്തമഹം പ്രണമാമി ചന്ദ്രമൗലീശം ||൧|| നമ്രസുരാസുരനികരം നളിനാഹങ്കാരഹാരിപദയുഗളം | നമദിഷ്ടദാനധീരം സതതം പ്രണമാമി ചന്ദ്രമൗലീശം ||൨|| മനനാദ്യത്പദയോഃ ഖലു മഹതീം സിദ്ധിം ജവാത്പ്രപദ്യന്തേ…

ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ Lyrics in Kannada: ಓ~ಂಕಾರಜಪರತಾನಾಮೋಙ್ಕಾರಾರ್ಥಂ ಮುದಾ ವಿವೃಣ್ವಾನಮ್ | ಓಜಃಪ್ರದಂ ನತೇಭ್ಯಸ್ತಮಹಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ||೧|| ನಮ್ರಸುರಾಸುರನಿಕರಂ ನಳಿನಾಹಙ್ಕಾರಹಾರಿಪದಯುಗಳಮ್ | ನಮದಿಷ್ಟದಾನಧೀರಂ ಸತತಂ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಚನ್ದ್ರಮೌಲೀಶಮ್ ||೨|| ಮನನಾದ್ಯತ್ಪದಯೋಃ ಖಲು ಮಹತೀಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಜವಾತ್ಪ್ರಪದ್ಯನ್ತೇ…

చన్ద్రమౌలీశ స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: ఓఁకారజపరతానామోఙ్కారార్థం ముదా వివృణ్వానమ్ | ఓజఃప్రదం నతేభ్యస్తమహం ప్రణమామి చన్ద్రమౌలీశమ్ ||౧|| నమ్రసురాసురనికరం నళినాహఙ్కారహారిపదయుగళమ్ | నమదిష్టదానధీరం సతతం ప్రణమామి చన్ద్రమౌలీశమ్ ||౨|| మననాద్యత్పదయోః ఖలు మహతీం సిద్ధిం జవాత్ప్రపద్యన్తే…

চন্দ্রমৌলীশ স্তোত্রম Lyrics in Bengali: ওঁকারজপরতানামোঙ্কারার্থং মুদা ৱিৱৃণ্ৱানম | ওজঃপ্রদং নতেভ্যস্তমহং প্রণমামি চন্দ্রমৌলীশম ||১|| নম্রসুরাসুরনিকরং নলিনাহঙ্কারহারিপদযুগলম | নমদিষ্টদানধীরং সততং প্রণমামি চন্দ্রমৌলীশম ||২|| মননাদ্যত্পদযোঃ খলু মহতীং সিদ্ধিং জৱাত্প্রপদ্যন্তে…

चन्द्रमौलीश स्तोत्रम Lyrics in Marathi: ऒँकारजपरतानामोङ्कारार्थं मुदा विवृण्वानम । ओजःप्रदं नतेभ्यस्तमहं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 1 ॥ नम्रसुरासुरनिकरं नळिनाहङ्कारहारिपदयुगळम । नमदिष्टदानधीरं सततं प्रणमामि चन्द्रमौलीशम ॥ 2 ॥ मननाद्यत्पदयोः…