Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: shrikasivishveshwaradistotram

Home /

শ্রী কাশীৱিশ্ৱেশ্ৱরাদি স্তোত্রম Lyrics in Bengali: নমঃ শ্রীৱিশ্ৱনাথায দেৱৱন্দ্যপদায তে || কাশীশেশাৱতারে মে দেৱদেৱ হ্যুপাদিশ ||১|| মাযাধীশং মহাত্মানং সর্ৱকারণকারণম || ৱন্দে তং মাধৱং দেৱং যঃ কাশীং চাধিতিষ্ঠতি…

श्रीकाशिविश्वॆश्वरादि स्तॊत्रम Lyrics in Marathi: नमः श्रीविश्वनाथाय दॆववन्द्यपदाय तॆ ॥ काशीशॆशावतारॆ मॆ दॆवदॆव ह्युपादिश ॥१॥ मायाधीशं महात्मानं सर्वकारणकारणम ॥ वन्दॆ तं माधवं दॆवं यः काशीं चाधितिष्ठति ॥२॥…