Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: sivaanandha lahiri

Home /

shivaanandalaharii Lyrics in English: kalaabhyaaM chuuDaalaN^kR^itashashikalaabhyaaM nijatapaH\- phalaabhyaaM bhakteshhu prakaTitaphalaabhyaaM bhavatu me | shivaabhyaamastokatribhuvanashivaabhyaaM hR^idi puna\- rbhavaabhyaamaanandasphuradanubhavaabhyaaM natiriyam.h || 1|| galantii shaMbho tvachcharitasaritaH kilbishharajo dalantii dhiikulyaasaraNishhu patantii…